Výchovné poradenství, speciální pedagogika a školní psychologie

Výchovné poradenství, speciální pedagogika a školní psychologie
Primární prevence rizikového chování a problematika šikany

Primární prevence rizikového chování a problematika šikany

Primární prevence rizikového chování a problematika šikany má v rámci resortních projektů Národního pedagogického institutu České republiky velmi důležité místo. S týmem předních odborníků se metodické podpoře pedagogickým pracovníkům v této oblasti věnuje velmi intenzivně již od roku…