Výchovné poradenství, speciální pedagogika a školní psychologie

Výchovné poradenství, speciální pedagogika a školní psychologie
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti speciálně vzdělávacích potřeb žáků

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti speciálně vzdělávacích potřeb žáků

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín realizuje ve školním roce 2022/2023 v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, řadu seminářů pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ a…