Výchovné poradenství, speciální pedagogika a školní psychologie

Výchovné poradenství, speciální pedagogika a školní psychologie
Jak rozvíjet myšlení dle profesora Feuersteina – „Učíme se učit se“

Jak rozvíjet myšlení dle profesora Feuersteina – „Učíme se učit se“

Myšlení nám pomáhá řešit problémy, vztahy s druhými lidmi, pomáhá rozhodovat se. Způsob, jak myslíme velmi ovlivňuje kvalitu našeho života. Každý člověk má určité specifické dary a „hřivny“, které by měl rozvíjet a myšlení je jednou…