Kabinety

Kabinety
Středoškolští učitelé chemie se setkali v laboratořích FT UTB ve Zlíně

Středoškolští učitelé chemie se setkali v laboratořích FT UTB ve Zlíně

V pondělí 21. 1. 2019 proběhlo v Laboratorním centru Fakulty technologické Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně (dále jen FT UTB) druhé setkání pedagogů středních škol vyučujících chemii ve školách Zlínského kraje.o legislativních normách,platné vyhlášky popisující např….