Sborovna IKAP II

Sborovna IKAP II
Setkání pedagogů škol zřízených dle § 16 odst. 9

Setkání pedagogů škol zřízených dle § 16 odst. 9

Učitelé, asistenti pedagoga, speciální pedagogové i vychovatelé paragrafových škol budou mít možnost sdílet své zkušenosti při setkání, které proběhne v platformě Sborovna. Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností…