Sborovna IKAP II

Sborovna IKAP II
Setkání Sborovny v závěru roku 2022

Setkání Sborovny v závěru roku 2022

V platformě Sborovna se v listopadu ve Zlíně setkají pedagogové volného času, pracovníci školských poradenských zařízení, zástupci ředitele i školní kariéroví poradci.