Sborovna IKAP II

Sborovna IKAP II
Podpora SVČ a DDM v prezentaci a PR

Podpora SVČ a DDM v prezentaci a PR

Srdečně Vás zveme na setkání sekce Pedagogové volného času v platformě Sborovna, které proběhne 3. června 2022 v DDM Astra, Kotěrova ul. ve Zlíně od 8 hodin. Setkání je určeno nejen pedagogům volného času, ale…