Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Pedagogičtí pracovníci
Sekce Pedagogičtí pracovníci je prostorem pro sdílení učebních textů, metodických pomůcek a dalších informací. Jejím hlavním cílem je podpora vzájemné spolupráce.
 

 Nepřehlédněte v sekci

 

 

CERMAT zavede opatření, aby zamezil chybám v testech66563<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​</strong><strong>Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) přijme opatření, aby minimalizovalo riziko chyby v&#160;maturitních a přijímacích testech. Zvýší se počet odborníků, kteří posuzují vhodnost a správnost testů, na posuzování testů se budou ve větší míře podílet experti různého zaměření. Cermat také bude v&#160;průběhu zkoušek okamžitě vyhodnocovat všechny podněty o možné chybě v testech.</strong></p><div style="text-align&#58;justify;"></div><p style="text-align&#58;justify;">„Po letošních chybách v&#160;maturitních testech a v&#160;přijímacích testech na střední školy jsem chtěl od nové ředitelky Cermat návrh rychlého řešení, aby už k&#160;podobným situacím nedocházelo. Věřím, že posílením expertního týmu připravujícího testy a pečlivým prověřováním všech podnětů v&#160;průběhu zkoušek se nám podaří minimalizovat riziko chyb. Většina opatření se projeví už při podzimních termínech maturit,“ uvedl ministr školství Robert Plaga.</p><p style="text-align&#58;justify;">„Nově se ve validačních komisích zvýší počet odborníků z&#160;nynějších dvou na tři až čtyři. Experti se budou v&#160;komisích pravidelně obměňovat. Tím se sníží riziko přehlédnutí chyby. Pokud přesto při vyhodnocování testů obdrží Cermat od hodnotitelů či veřejnosti upozornění na možnou chybu, podnět okamžitě prověříme a přijmeme opatření k&#160;nápravě,“&#160;dodala ředitelka Cermat Michaela Kleňhová.</p><p style="text-align&#58;justify;">Tato opatření zavede Cermat už pro podzimní termín maturit. Ve střednědobém výhledu pak bude rozšířen okruh expertů z&#160;odborných institucí, se kterými jsou podoby testů konzultovány a kteří se podílejí na kontrole testů z&#160;obsahového a testologického pohledu. V&#160;současnosti se na procesu validace testů&#160;podílejí kromě jiných expertů i odborníci z Ústavu pro jazyk český Akademie věd, Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, Jednoty českých matematiků a fyziků i odborníci z&#160;vysokých škol. Záměrem pro následující období je navázat širší spolupráci i s&#160;institucemi a spolky podporujícími výuku cizích jazyků v&#160;zahraničí, žádostí o spolupráci už byl např. osloven Goethe Institut.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/cermat-zavede-opatreni-aby-zamezil-chybam-v-testech?lang=1&amp;ref=m&amp;source=email" target="_blank">MŠMT</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong></strong><a href="http&#58;//www.msmt.cz/" title="Zobrazit titulní stránku" style="font-size&#58;0.95em;background-color&#58;white;color&#58;#ffffff;">n</a></p>13. 7. 2018 5:58:49Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) přijme opatření, aby minimalizovalo riziko chyby v maturitních a přijímacích testech. Zvýší se počet odborníků, kteří posuzují vhodnost a správnost testů, na posuzování testů se budou ve větší míře podílet experti různého zaměření. Cermat také bude v průběhu zkoušek okamžitě vyhodnocovat všechny podněty o možné chybě v testech.2018-07-12T22:00:00Z/SiteCollectionImages/images/122288815.jpg13. 7. 2018 11:34:00https://www.zkola.cz/pedagogove/maturita-zaverecne-zkousky/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMŠMT
Přání žákům, studentům a pedagogům k prázdninám65589<p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Přejeme všem žákům a studentům krásné dva měsíce prázdniny, hodně slunečných dní, příjemných zážitků a především pohody a odpočinku.&#160;</strong><strong style="font-size&#58;14px;">Všem pracovníkům v&#160;regionálním školství děkujeme za práci, kterou vykonávají, a přejeme jim hezkou zaslouženou dovolenou.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Těšíme se na spolupráci s&#160;Vámi v&#160;dalším školním roce.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>&#160;</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Petr Gazdík a Stanislav Minařík,</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Odbor školství, mládeže a sportu Zlínského kraje</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>a</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>redakce krajských portálů o vzdělávání Zkola.cz</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>27. 6. 2018 9:32:24Přejeme všem žákům a studentům krásné dva měsíce prázdniny, hodně slunečných dní, příjemných zážitků a především pohody a odpočinku. Všem pracovníkům v regionálním školství děkujeme za práci, kterou vykonávají, a přejeme jim hezkou zaslouženou dovolenou.2018-06-26T22:00:00Z/pedagogove/PublishingImages/les.jpg27. 6. 2018 9:43:54https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Jak vzdělávat generaci digitálních středoškoláků64790<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Zlínský kraj uspořádal seminář pro učitele středních a vyšších odborných škol nazvaný „Moderní výuka pro generaci digitálních dětí aneb Naučme se používat běžně dostupné aplikace ve výuce&quot;. Akce se konala 19. června ve Střední škole Kostka ve Vsetíně v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">Celodenní odborný seminář navštívila padesátka pedagogů, zejména učitelé všeobecných předmětů, ale také informačních technologií či správci počítačových sítí. „Téma využívání moderních technologií ve výuce je vysoce aktuální. Také ve školách Zlínského kraje je nezbytné držet krok s&#160;novou generací dětí, učitelé by měli být schopní zprostředkovávat potřebné informace, rozumět jazyku svých žáků. A hlavně se neustále vzdělávat,&quot; sdělil jeden z&#160;lektorů semináře Jaromír Světlík. </p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Jak_vzdelavat_generaci_digitalnich_stredoskolaku/IMG_2167.JPG" alt="IMG_2167.JPG" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Účastníci se seznámili s tím, jak se dají běžně dostupné aplikace, které má většina z nás v počítači, použít ve vyučování a jak je možné díky nim zatraktivnit výuku. Na vzdělávacím setkání byly představeny sady 3D nástrojů, 3D Malování, tvorba videí a filmů a další aplikace sloužící k tvorbě digitálních učebnic a sešitů, samovyhodnocovacích testů, domácích úkolů, při komunikaci se třídou nebo kolegy vyučujícími po celém světě.</p><p style="text-align&#58;justify;">„Chtěli bychom dosáhnout lepší úrovně znalostí a dovedností učitelů nejen předmětů, ke kterým se váží informační technologie, případně správců sítí, ale také učitelů všeobecných a odborných předmětů tak, aby se tyto technologie staly jednou z důležitých součástí moderního vzdělávání,&quot; potvrdil smysl semináře vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje Stanislav Minařík.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Jak_vzdelavat_generaci_digitalnich_stredoskolaku/IMG_2180.JPG" alt="IMG_2180.JPG" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" />Po společné části učitelé absolvovali workshopy podle svých preferencí. Pedagogové si vyzkoušeli virtuální realitu pomocí 3D brýlí, práci v&#160;prostředí Office 365, získali tipy na jednoduchou úpravu digitálních fotografií, tvorbu moderních prezentací. V&#160;odpolední části se lektoři zaměřili také na e-learningový systém pro výuku Moodle, hromadnou správu sítí, založení a vedení školní televize nebo využití hry Minecraft ve vzdělávání.<br></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Jak_vzdelavat_generaci_digitalnich_stredoskolaku/IMG_0313.jpg" alt="IMG_0313.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Jak_vzdelavat_generaci_digitalnich_stredoskolaku/IMG_0341.jpg" alt="IMG_0341.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Jak_vzdelavat_generaci_digitalnich_stredoskolaku/IMG_2188.JPG" alt="IMG_2188.JPG" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Jak_vzdelavat_generaci_digitalnich_stredoskolaku/IMG_2190.JPG" alt="IMG_2190.JPG" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Jak_vzdelavat_generaci_digitalnich_stredoskolaku/IMG_2204.JPG" alt="IMG_2204.JPG" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Jak_vzdelavat_generaci_digitalnich_stredoskolaku/KAP%20logo.jpg" alt="KAP logo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p>20. 6. 2018 8:57:23Zlínský kraj uspořádal seminář pro učitele středních a vyšších odborných škol nazvaný „Moderní výuka pro generaci digitálních dětí aneb Naučme se používat běžně dostupné aplikace ve výuce". Akce se konala 19. června ve Střední škole Kostka ve Vsetíně v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.2018-06-19T22:00:00Z/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/ICT%20perex.JPG20. 6. 2018 9:15:33https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Kontaktní a plánovací seminář pro spolupráci v odborném školství mezi českými a německými školami63900<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Zástupci středních škol, odborných škol, učilišť a vyšších odborných škol se mohou zúčastnit česko-německého kontaktního a plánovacího semináře, jehož cílem bude zejména zprostředkování partnerství mezi českými a německými vzdělávacími organizacemi. Seminář se koná ve dnech 5.-7.10. 2018 v Chamu, SRN. Přihlášky do 9. 9. 2018.</strong></p> <p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal">Místo konání&#58; <strong>Hotel Am Regenbogen, Schützenstraße 14, 93413 Cham </strong></p><p class="MsoNormal">Termín&#58; <strong>5.–7. 10. 2018</strong> </p><p class="MsoNormal">Cílová skupina&#58; <strong>ředitelky a ředitelé, učitelky a učitelé SŠ, SOŠ, VOŠ </strong></p><p class="MsoNormal">Cíle&#58; navázat nová partnerství vzdělávacích institucí, seznámení se s metodou jazykové animace pomocí praktických ukázek, vědomá práce s diverzitou v mezinárodní práci s mládeží, plánovaní odborné praxe do sousední země a její financování </p><p class="MsoNormal">Účastníci 16 (ze SRN) + 16 (z ČR) </p><p class="MsoNormal">Cena&#58; 1300,- Kč, hrazeno 50% cestovních nákladů </p><p><span style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;&quot;calibri&quot;, sans-serif;"><span style="font-size&#58;14px;">Cíle semináře</span><br></span></p><p></p><ul><li>Zprostředkování partnerství mezi českými a německými vzdělávacími organizacemi</li><li>Předání informací k možnostem financování odborných praxí v zahraničí</li><li>Konkrétní postupy při plánování a realizaci odborných praxí</li><li>Praktické představení metody jazykové animace</li><li>Představení činnosti Tandemu<span style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;&quot;calibri&quot;, sans-serif;"></span></li></ul><p><span style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;&quot;calibri&quot;, sans-serif;"><span>Seminář i individuální rozhovory partnerských organizací budou simultánně tlumočeny.</span></span></p><p><span style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;&quot;calibri&quot;, sans-serif;"><span><span>Pro více informací o programu akce navštivte stránky Tandemu <a href="http&#58;//www.tandem-org.cz/akce/kontaktni-a-planovaci-seminar-v-oblasti-odborneho-skolstvi" target="_blank"><strong>v sekci Akce</strong></a><strong>.</strong> </span></span><br></span></p><div><br></div><div>Pro přihlášení použijte prosím <a href="http&#58;//www.tandem-org.eu/app/formulare/formular?formular=116622" target="_blank"><strong>on-line formulář</strong></a> na stránkách Tandemu. <strong> Uzávěrka přihlášek je 9. září 2018.</strong></div><br>Více informací k Programu podpory odborných praxí <a href="http&#58;//www.tandem-org.cz/praxe" target="_blank">www.tandem-org.cz/praxe</a>.<br><br><p class="MsoNormal">&#160;</p>30. 5. 2018 8:10:27Seminář ke zprostředkování partnerství mezi českými a německými školami se koná ve dnech 5.-7.10. 2018 v Chamu, SRN. Přihlášky do 9. 9. 2018.2018-07-11T22:00:00Z/SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/technicka.jpg12. 7. 2018 7:37:29https://www.zkola.cz/management/omsrlz/mezspoluprace/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová

 ‭(Skryté)‬ Nepřehlédněte v sekci - původní