Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Pedagogičtí pracovníci
Sekce Pedagogičtí pracovníci je prostorem pro sdílení učebních textů, metodických pomůcek a dalších informací. Jejím hlavním cílem je podpora vzájemné spolupráce.
 

 Nepřehlédněte v sekci

 

 

24. ročník Ocenění nejlepších absolventů64660<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Hospodářská komora podporuje tradiční cechovní pozice a nejlepší absolventy učebních oborů a středních odborných škol oceňuje během slavnostního ceremoniálu, kdy jim prostřednictvím předních představitelů Hospodářské komory, ministerstev, vzdělavatelů a zaměstnavatelů bude již po třiadvacáté předán doklad o kvalitě jejich studia.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Přestože kritéria hodnocení jsou velmi přísná a závěrečných zkoušek se účastní i odborní zástupci Hospodářské komory, za celou existenci projektu bylo rozdáno téměř úctyhodných 9 tisíc osvědčení.<br></p><div style="text-align&#58;justify;"><strong>24. ročník Ocenění nejlepších absolventů letos proběhne v krásném prostředí Lichtenštejnského paláce na Malé straně.</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Má řemeslo ještě zlaté dno? Rozhodně má a v&#160;dnešní době to platí dvojnásob. Jsou povolání a živnosti, které se těší velké vážnosti. To si velmi dobře uvědomují žáci i jejich rodiče při volbě přípravy na budoucí uplatnění. Mladí lidé, kteří se nebojí pracovat rukama, se rozhodně nemusí o svou budoucnost obávat a pokud během svého studia prokáží píli a pečlivost, mohou se vypracovat mezi českou řemeslnou elitu a očekávat lukrativní pracovní nabídky.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><p style="text-align&#58;justify;">I letos budeme absolventy oceňovat. V sobotu 19. října 2019 Hospodářská komora předá v Praze osvědčení pro nejlepší absolventy roku za obory kadeřník, opravář motorových vozidel, zedník, cukrář, obráběč kovů, výrobce potravin, truhlář, kovář, kuchař, číšník apod. Předána budou rovněž ocenění za nejlepší studentskou odbornou práci a Europasy, jednotné celoevropské soubory dokladů o vzdělání a odborných kompetencích držitele.</p><p style="text-align&#58;justify;">Během slavnostního aktu se oceněné absolventy chystají podpořit zajímavými pozornostmi i významní zaměstnavatelé, což bude zcela jistě ke studiu na odborných školách motivovat i jejich nástupce.</p><p style="text-align&#58;justify;">Od letošního roku absolventy, kteří uspějí u&#160;zkoušek a&#160;splní kritéria stanovená Hospodářskou komorou České republiky, nominuje na ocenění ŠKOLA. K nominaci použijte elektronický&#160;<a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH5R8SxQbzeLWwKzLd1tv0XM3DszRU0Unup2j7vH6sgOMcpQ/viewform?usp=sf_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FORMULÁŘ</a>.</p><div>Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.komora.cz/vzdelavani/rocnik-2016/aktualni-rocnik/" target="_blank">Hospodářská komora</a><br></div><div><br></div>16. 7. 2019 7:04:56Hospodářská komora podporuje tradiční cechovní pozice a nejlepší absolventy učebních oborů a středních odborných škol oceňuje během slavnostního ceremoniálu, kdy jim prostřednictvím předních představitelů Hospodářské komory, ministerstev, vzdělavatelů a zaměstnavatelů bude již po třiadvacáté předán doklad o kvalitě jejich studia. 2019-07-15T22:00:00Z/SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/technicka.jpg16. 7. 2019 7:11:28http://www.zkola.cz/studenti/proabsolventy/clankyapublikace/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováEva Heroldová
Klíč pro školy69958<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Národní památkový ústav pro letošní nadcházející sezonu připravil řadu zajímavých akcí. Blížící se čas letních prázdnin přímo vybízí ke školním výletům a k návštěvě českých památek.&#160;</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Klíč pro školy již běží druhým rokem ve spolupráci se školskými a vzdělávacími institucemi pro mládež&#160;<span>ve věku od 6 do 15 let na území České republiky. Pro volnočasové či sociální instituce a organizace pracující s mládeží, které jsou zapsány jako spolek nebo ústav je Klíč pro školy určen jen v případě dobrovolnictví na státních památkách, nabízí se možnost propojit se s akcí 72 hodin na památkách. Pedagogický doprovod školních skupin a dozor organizovaných skupin dětí v maximálním počtu dvě osoby v doprovodu na jednu skupinu, má vstup zdarma.</span></div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Více inspirace a informací k jednotlivým akcím najdete na webových stránkách <a href="https&#58;//www.klickpamatkam.cz/#/mainPage" target="_blank">www.klickpamatkam.cz</a> nebo si můžete stáhnout mobilní aplikaci. Zároveň upozorňujeme, že některé akce jsou omezeny a je nutné si místo včas zarezervovat.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/pedagogove/vyletnik/Documents/Newsletter%201%20Klíč%20pro%20školy.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Newsletter 1 Klíč pro školy.pdf</a><br></p>10. 6. 2019 5:31:26Národní památkový ústav pro letošní nadcházející sezonu připravil řadu zajímavých akcí. Blížící se čas letních prázdnin přímo vybízí ke školním výletům a k návštěvě českých památek.2019-06-09T22:00:00Z/pedagogove/vyletnik/PublishingImages/Klic.PNG10. 6. 2019 5:45:48http://www.zkola.cz/pedagogove/vyletnik/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováGabriela Froňková Dousková
Teach less, learn more69020<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Aby bylo české školství efektivní, musí se upravit výuka na pedagogických fakultách, změnit osnovy a učit trochu jinak.&#160;„Dobrý učitel by měl v každý okamžik vědět, kde se nachází v procesu učení každý jednotlivý student,“ říká v rozhovoru Martin Roman, někdejší dlouholetý šéf ČEZu a absolvent MA program Effective Learning and Teaching na University College London – Institute of Education. V Anglii k těmto změnám přistoupili už před mnoha lety a jejich školství je efektivnější než české přesto, že pětina žáků má jiný rodný jazyk než angličtinu.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><em>Říkáte, že české školství je neefektivní. Proč tomu tak podle vás je? Kde je problém?</em></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Budu hovořit o školství základním a středním, na to vysoké se necítím být úplně povolán. Máme docela dobrý první stupeň základní školy, dokážeme děti naučit velmi slušně číst, psát a počítat. Problém nastává při přechodu na druhý stupeň a pak na střední školu. Děti škola přestává bavit a také se toho moc nenaučí. Pokud dáte dětem dva roky po skončení střední školy znalostní test, budou si pamatovat jen asi dvě až pět procent toho, co se ve škole učily. Protože se toho učí moc a neefektivně.</p><p style="text-align&#58;justify;"><em><strong>Můžete být konkrétnější?</strong></em></p><p style="text-align&#58;justify;">Jak už jsem řekl, největší problém je na druhém stupni a na střední škole, kdy se ve větší míře začínají učit společenské a přírodní vědy. Pokoušíme se do dětí dostat pro ně neabsorbovatelné množství informací. Tím pádem není možnost ani s&#160;informacemi pracovat, porozumět jim a kriticky o nich přemýšlet, ale ani se je pořádně naučit. Přestože máme Google, tak některé informace je důležité si uložit do dlouhodobé paměti, a to nejde bez toho, že informaci z&#160;ní alespoň pětkrát aktivně vyvoláme. My teoreticky nemusíme znát, že 8 x 8 je 64, můžeme si to poskládat jako 8 x 2 x 2 x 2. Jenže naše operativní paměť dokáže pracovat jen se třemi až osmi informacemi, a pokud si ji zahltíme třemi operacemi, abychom zjistili, kolik je 8 krát 8, tak v&#160;ní nebude „místo“ na další informace.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//perpetuum.cz/2019/05/teach-less-learn-more/" target="_blank">Celý rozhovor naleznete na webových stránkách magazínu Perpetuum</a>.<br></p>3. 6. 2019 9:18:24Aby bylo české školství efektivní, musí se upravit výuka na pedagogických fakultách, změnit osnovy a učit trochu jinak. „Dobrý učitel by měl v každý okamžik vědět, kde se nachází v procesu učení každý jednotlivý student,“ říká v rozhovoru pro magazín Perpetuum Martin Roman, někdejší dlouholetý šéf ČEZu a absolvent MA program Effective Learning and Teaching na University College London – Institute of Education. 2019-06-02T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/141116545.jpg3. 6. 2019 9:26:18http://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováLibuše Bautzová
Výzkum potvrdil, že 61 procent předškolních pedagogů je ohroženo syndromem vyhoření17759<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Celkem 867 učitelek a učitelů mateřských škol se zapojilo do rozsáhlého výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jaké je riziko vzniku syndromu vyhoření u předškolních pedagogů. Stres a další zátěž, která v&#160;delším horizontu přispívá k&#160;pocitu vyhoření se nevyhýbá ani mateřským školám a vyučující by proto měli mít o tomto riziku povědomí a především by měli být vybaveni dovednostmi, které jim umožní náročné situace zvládat.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Syndromem vyhoření neboli citovým a mentálním vyčerpáním způsobeným dlouhodobým stresem z&#160;práce je podle výzkumu, který realizovala Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř ohroženo 61 procent předškolních pedagogů. U těchto učitelů a učitelek je&#160;vysoké riziko, že dojde k&#160;plnému rozvinutí syndromu vyhoření, a proto by jim měla být věnována zvýšená pozornost ze strany vedení škol a poradenských služeb. Téměř pětina pedagogů vykazuje střední až závažné projevy vyhoření, což znamená, že je u nich syndrom vyhoření již rozvinut a byla by vhodná individuální odborná pomoc. Pouze u 21 procent pedagogů nebyly zaznamenány žádné projevy syndromu vyhoření.</p><p style="text-align&#58;justify;"><em>„Pocit vyhoření je stále poměrně tabuizován, učitelky a učitelé jej cítí jako své selhání a nechtějí o něm mluvit, což je jen dalším krokem k&#160;plnému rozvoji tohoto syndromu,&quot;</em> komentuje výsledky výzkumu Miluše Vondráková, vedoucí metodičkou pro primární a preprimární edukaci vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř. </p><p style="text-align&#58;justify;">Z&#160;výsledků výzkumu je patrné, že je nutné se v&#160;maximální míře zaměřit na prevenci, která spočívá především ve zvládání takzvaných copingových strategiích. Jde o strategie zvládání zátěže, které se dělí na pozitivní a negativní. Výzkum prokázal, že čím více učitelky a učitelé používají pozitivní coping, tím méně trpí pocitem vyhoření, a naopak, čím více využívají negativní coping, tím častěji se u nich projevy vyhoření objeví. <em>„Důležité je proto podpořit vyučující v&#160;rozšiřování pozitivních a odmítání negativních strategií, a to nejlépe prostřednictvím kurzů nácvikového charakteru,&quot;</em> uvádí doc. Irena Smetáčková, vedoucí Katedry pychologie PedF UK. Zároveň dodává, že pedagogové, kteří se zapojili do výzkumu popisovali nejsilnější projevy syndromu vyhoření ve fyzické oblasti, naopak nejslabší v&#160;emocionální oblasti, což lze považovat za poměrně pozitivní zprávu, protože emocionální vyčerpání má nejhorší dopady na pedagogické vztahy k&#160;dětem, jejich rodičům i kolegům.</p><p style="text-align&#58;justify;"><em>Výzkum také odhalil další souvislosti, například, že syndromem vyhoření je více ohrožena skupina respondentů, která pečuje o vlastní děti a bydlí s&#160;nimi ve společné domácnosti. Ukázalo se třeba i to, že vyučující zatěžuje práce s dvouletými dětmi více, než práce s dětmi s výraznějším mentálním opožděním či s dětmi s&#160;odlišným mateřským jazykem,&quot; </em>říká Michal Orság, ředitel vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř.</p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;rámci výzkumu odpovídali učitelky a učitelé na série otázek, které se mimo jiné týkaly náročných pracovních podmínek, například co dělají v&#160;obtížných situacích nebo zda se cítí dlouhodobě v&#160;pracovním stresu. <em>„Základem úspěchu je znalost tohoto rizika a osvojení si pozitivních strategií zvládání stresu, protože je hlavním důvodem rozvoje tohoto syndromu a ve školním prostředí se mu nelze vyhnout,&quot;</em> dodala doc. Smetáčková.</p><p style="text-align&#58;justify;">Výsledky svědčí o tom, že stres je v&#160;učitelství významné téma a měly by být ze strany zodpovědných institucí a vedení škol vyvíjeny kroky k&#160;posilování učitelské schopnosti zvládat stresové zátěže.<strong> </strong>Na základě tohoto výzkumu připravila EDUkační LABoratoř ve spolupráci s&#160;KPS PedF UK nový akreditovaný vzdělávací program v&#160;rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), který je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj a problematiku syndromu vyhoření u předškolních pedagogů. </p><p style="text-align&#58;justify;">Výzkumná zpráva dostupná na <a href="http&#58;//www.edukacnilaborator.cz/vyhoreni" target="_blank">www.edukacnilaborator.cz/vyhoreni</a>. </p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>O neziskové </strong></span><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>organizaci </strong></span><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>EDUkační LABoratoř&#58;</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;">EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky a věnuje se popularizaci učitelského povolání. Pedagogům nabízíme akreditované vzdělávací kurzy, populárně-naučné publikace a odborné konference. Více informací naleznete na <a href="http&#58;//www.edukacnilaborator.cz/" target="_blank">www.edukacnilaborator.cz</a>.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Pro více informací kontaktujte&#58;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Michal Orság, ředitel EDUkační LABoratoř</p><p style="text-align&#58;justify;">e-mail&#58; <a href="mailto&#58;morsag@edukacnilaborator.cz">morsag@edukacnilaborator.cz</a>, tel.&#58; 728&#160;813 261 </p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>&#160;</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;">Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci</p><p style="text-align&#58;justify;">e-mail&#58; <a href="mailto&#58;mvondrakova@edukacnilaborator.cz">mvondrakova@edukacnilaborator.cz</a>, tel.&#58; 727&#160;945&#160;780<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/pedagogove/Documents/Infografika-Vyzkum-syndromu-vyhoreni-u-predskolnich-pedagogu.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Infografika-Vyzkum-syndromu-vyhoreni-u-predskolnich-pedagogu.pdf</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.edukacnilaborator.cz/vyhoreni" target="_blank">Edukační laboratoř</a><br></p>23. 5. 2019 12:37:31Celkem 867 učitelek a učitelů mateřských škol se zapojilo do rozsáhlého výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jaké je riziko vzniku syndromu vyhoření u předškolních pedagogů. 2019-05-22T22:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/Malirka.jpg12. 6. 2019 7:41:22http://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováEDUkační LABoratoř
Země očima dětí a fantazie 201933787<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Město Uherský Brod, Město Nové Mesto nad Váhom a Dům dětí a mládeže v Uherském Brodě vyhlašují v rámci celosvětové kampaně a oslav Dne Země 4. ročník výtvarné soutěže pro děti ZEMĚ OČIMA DĚTÍ A FANTAZIE 2019.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br><br></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong>TECHNIKY SOUTĚŽNÍCH PRACÍ&#58;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">kresba, malba, grafika, prostorová práce, kombinovaná technika</p><p style="text-align&#58;justify;">nebo klasická/digitální fotografie, počítačová grafika</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>SOUTĚŽNÍ KATEGORIE&#58;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Mateřské a základní školy</strong></p><ul style="text-align&#58;justify;"><li>I. do 5 let</li><li>II. do 6 let</li><li>III. 7-9 let</li><li>IV. 10-12 let</li><li>V. 13-15 let</li><li>VI. kolektivní práce</li><li>VII. speciální školy</li></ul><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Základní umělecké školy</strong></p><ul style="text-align&#58;justify;"><li>VIII. do 7 let</li><li>IX. 8-11 let</li><li>X. 12-15 let</li><li>XI. kolektivní práce</li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Na zadní stranu každé soutěžní práce uveďte čitelně&#58;&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">jméno autora, název práce, kategorii, třídu, adresu školy a e-mail.</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Soutěžní práce vracíme na vyžádání.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>UZÁVĚRKA SOUTĚŽE&#58; 13. 9. 2019</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Soutěžní práce z České republiky zasílejte na adresu&#58;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Dům dětí a mládeže Uherský Brod, příspěvková organizace</p><p style="text-align&#58;justify;">Přemysla Otakara II. č.p. 38, 688 01 Uherský Brod</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Soutěžní práce budou vyhodnoceny mezinárodní porotou</strong></p><ul style="text-align&#58;justify;"><li>dne 25. 9. 2019 a výsledky soutěže budou vyhlášeny na vernisáži</li><li>dne 7. 10. 2019 v 17.00 h. v Městské knihovně v Uherském Brodě.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>INFORMACE&#58;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Bc. Petra Chmelová, e-mail&#58; <a href="mailto&#58;%20petrachmela@seznam.cz" target="_blank">petrachmela@seznam.cz</a></p><p style="text-align&#58;justify;">Dům dětí a mládeže Uherský Brod, tel. 775 282 523</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE&#58;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Knihovna Františka Kožíka v Uherském Brodě</p><p style="text-align&#58;justify;">Základní umělecká škola v Uherském Brodě</p><p style="text-align&#58;justify;">Základná umelecká škola Juraja Kréna v Novom Meste nad Váhom</p><p style="text-align&#58;justify;">Základná umelecká škola v Trenčíně</p><p style="text-align&#58;justify;">Město Trenčín<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Země%20očima%20dětí%20a%20fantazie%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Země očima dětí a fantazie 2019.pdf</a><br></p>2. 5. 2019 11:32:49Město Uherský Brod, Město Nové Mesto nad Váhom a Dům dětí a mládeže v Uherském Brodě vyhlašují v rámci celosvětové kampaně a oslav Dne Země 4. ročník výtvarné soutěže pro děti ZEMĚ OČIMA DĚTÍ A FANTAZIE 2019. 2019-05-01T22:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/151520721.jpg2. 5. 2019 11:39:48http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková