Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Pedagogičtí pracovníci
Sekce Pedagogičtí pracovníci je prostorem pro sdílení učebních textů, metodických pomůcek a dalších informací. Jejím hlavním cílem je podpora vzájemné spolupráce.
 

 Nepřehlédněte v sekci

 

 

Výběrová řízení na členy národních kabinetů a Stálé konference ředitelů494<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​V&#160;rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) vyhlašuje NIDV výběrová řízení na pozice do nově vznikající národní úrovně kabinetů Matematika a její aplikace, Český jazyk a literatura a Informatika a ICT a pro členy nově vznikající Stálé konference ředitelů.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Hlavním cílem kabinetů je vytvořit prostor pro odborný růst a profesní rozvoj pedagogických pracovníků prostřednictvím setkávání a výměny zkušeností. Hledáme učitele 1. a 2. stupně ZŠ, učitele středních škol a zástupce vedení škol.</p><p style="text-align&#58;justify;">Posláním Stálé konference ředitelů je podpora profesního rozvoje ředitelů a členů vedení škol. Stálá konference bude rozdělena do sekcí podle druhů škol, tedy na sekce pro MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ a ZUŠ. Hledáme zástupce odborné veřejnosti, ředitele a zástupce ředitelů škol. V&#160;rámci projektu budete mít možnost ovlivnit budoucí směřování českého školství.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Národní kabinety</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/sypo/273-aktuality/1645-oznameni-o-vyhlaseni-vr-narodni-kabinet-cesky-jazyk-a-literatura" target="_blank"><strong>Oznámení o vyhlášení VŘ Národní kabinet Český jazyk a literatura</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/media/materialy/projekty/sypo/vr/CJL_Prihlaska_Vr_do_NK_071018.docx" target="_blank">(Přihláška - VŘ Národní kabinet Český jazyk a literatura)</a></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/sypo/273-aktuality/1646-oznameni-o-vyhlaseni-vr-narodni-kabinet-matematika-a-jeji-aplikace" target="_blank"><strong>Oznámení o vyhlášení VŘ Národní kabinet Matematika a její aplikace</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/media/materialy/projekty/sypo/vr/MAT_Prihlaska_Vr_do_NK_071018.docx" target="_blank">(Přihláška - VŘ Národního kabinetu Matematika a její aplikace)</a></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/sypo/273-aktuality/1647-oznameni-o-vyhlaseni-vr-narodni-kabinet-matematika-a-jeji-aplikace-2" target="_blank"><strong>Oznámení o vyhlášení VŘ Národní kabinet Informatika a ICT</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/media/materialy/projekty/sypo/vr/ICT-Prihlaska_Vr_do_NK_071018.docx" target="_blank">(Přihláška - VŘ Národní kabinet Informatika a ICT)</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Stálá konference ředitelů</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/sypo/273-aktuality/1643-oznameni-o-vyhlaseni-vr-stala-konference-reditelu-odborna-verejnost-skolske-asociace-profesni-sdruzeni-reditelu-skol" target="_blank"><strong>Oznámení o vyhlášení VŘ Stálá konference ředitelů – odborná veřejnost, školské asociace, profesní sdružení ředitelů škol</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/media/materialy/projekty/sypo/vr/Prihlaska_do_Vr_na_clena_SKr_odborna_verejnost_071018.docx" target="_blank">(Přihláška – VŘ Stálá konference ředitelů – odborná veřejnost, školské asociace, profesní sdružení ředitelů škol)</a></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/sypo/273-aktuality/1644-oznameni-o-vyhlaseni-vr-stala-konference-reditelu-reditel-ci-zastupce-reditele-skol" target="_blank"><strong>Oznámení o vyhlášení VŘ Stálá konference ředitelů – ředitel či zástupce ředitele škol</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/media/materialy/projekty/sypo/vr/Prihlaska_do_Vr_na_clena_SKr_reditele_071018.docx" target="_blank">(Přihláška – VŘ Stálá konference ředitelů – ředitel či zástupce ředitele škol)</a></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><em>Případné dotazy zodpoví&#58;</em></p><p style="text-align&#58;justify;"><em>Mgr. Ivan Kovář, </em><em>odborný krajský metodik projektu SYPO</em></p><p style="text-align&#58;justify;"><em>mob. 770&#160;171 680</em></p><p style="text-align&#58;justify;"><em>E-mail&#58; <a href="mailto&#58;kovar@nidv.cz">kovar@nidv.cz</a><br></em></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p>15. 10. 2018 8:58:54V rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) vyhlašuje NIDV výběrová řízení na pozice do nově vznikající národní úrovně kabinetů Matematika a její aplikace, Český jazyk a literatura a Informatika a ICT a pro členy nově vznikající Stálé konference ředitelů.2018-10-14T22:00:00Z/SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/200408288-001.jpg15. 10. 2018 10:34:23https://www.zkola.cz/management/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Konference ke čtenářské gramotnosti "Ladění básní"432<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Druhý ročník podzimní konference &quot;Ladění&quot; zaměřené na téma čtenářské gramotnosti se uskuteční ve čtvrtek 25. října 2018 ve zlínské Alternativě. Konference&#160;se bude konat&#160;v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje&#160;a&#160;<span style="font-size&#58;14px;">provede učitele&#160;cestami k smysluplné práci s poezií v hodinách českého jazyka.&#160;</span></strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Akce je určena především učitelům českého jazyka a literatury středních škol a 2. stupně základních škol, školním knihovníkům, popř. odborné veřejnosti.&#160;<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Inspirativní zkušenosti s recepcí, interpretací a výukou poezie nabídnou respektovaní didaktikové literární výchovy Jaroslav Vala a Ondřej Hník. O radosti i strasti s vydáváním umělecky ceněné knižní produkce nakladatelství Meander se podělí jeho majitelka Iva Pecháčková. Osobitou autorskou poezii v souznění slov a obrazů přednese zlínský rodák Petr Nikl. K poetické atmosféře konference přispějí umělecké vstupy propojující jednotlivá vystoupení v pásmo otevřené komunikace všech účastníků – pedagogů, odborníků, umělců i veřejnosti.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><h2>PROGRAM<br></h2><div style="text-align&#58;justify;">8.00–8.30 Prezence účastníků<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">8.30–8.45 Zahájení konference, přivítání hostů</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">8.45–9.25 <strong>Současná poezie pro děti</strong>, Ivana&#160;Pecháčková&#58; spisovatelka, překladatelka, zakladatelka nakladatelství Meander</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">9.30–10.15 <strong>Básnění ladu</strong>,&#160;Petr Nikl&#58; básník, malíř, fotograf, hudebník, divadelník</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">10.20–10.40 Coffee break</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">10.45–11.25 <strong>Poezie ve škole – recepce, interpretace, tvorba</strong>,&#160;Jaroslav Vala&#58; vysokoškolský učitel, výzkumník, didaktik literární výchovy</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">11.30–12.15 <strong>Významové dění básně jako dobrodružství</strong>, Linda Wiedermannová&#58; vysokoškolská učitelka, lektorka seminářů pro učitele</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">12.20–13.00 Oběd</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">13.00–13.45 <strong>„LADĚNÍ BÁSNÍ&quot; </strong>Poezií Ondřeje Hníka provází Václav Jindráček</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">13.45–14.00 Diskuse přednášejících s posluchači konference</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">14.00 Zakončení konference</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Slovem provází&#58; Hana Lavičková</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Hudební doprovod&#58; Adéla a Ľubica Spurné</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">---<br></div><div style="text-align&#58;justify;">V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Mgr. Jitku Šimkovou,&#160;<a href="mailto&#58;jitka.simkova@kr-zlinsky.cz" target="_blank">jitka.simkova@kr-zlinsky.cz</a>,&#160;tel.&#58; 577 043 745, mob.&#58; 731 555 064.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Registrace na konferenci je nutná <strong>do 19. 10. 2018</strong> prostřednictvím odkazu na <strong><a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelpDbbcgBgfN35eJ3sJWdMMOzTxkYqEE4P_sxBWxqdvilWig/viewform">on-line formulář</a></strong>.&#160;<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><br><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Pozvánka%20s%20programem%20Ladění%20básní.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>Pozvánka s programem </strong></a><br><br><div><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Konference_ke_ctenarske_gramotnosti_Ladeni_basni/KAP%20logo.jpg" alt="KAP logo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></div>12. 10. 2018 8:09:33Druhý ročník podzimní konference "Ladění" zaměřené na téma čtenářské gramotnosti se uskuteční ve čtvrtek 25. října 2018 ve zlínské Alternativě. Konference se bude konat v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje a provede učitele cestami k smysluplné práci s poezií v hodinách českého jazyka. 2018-10-11T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/116471935.jpg12. 10. 2018 8:26:34https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Soutěž "Navrhni projekt" a "EU4U" pro studenty středních škol65138<p style="text-align&#58;justify;"><strong>V&#160;letošním roce probíhá již 7. ročník soutěže&#160;Navrhni projekt, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Soutěž je určená&#160;studentům&#160;středních škol a jejich pedagogům a jejím cílem je&#160;zábavnou formou podnítit zájem studentů o řešení problémových oblastí života ve svém okolí s&#160;možností využití evropských fondů. Úkolem studentů bude vytvořit projekt, který by v&#160;reálném životě mohl být financován z&#160;prostředků EU.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Níže najdete další souhrn výhod pro studenty či školu&#58;</p><ul style="text-align&#58;justify;"><li><span style="background-color&#58;transparent;">Studenti si mohou vyzkoušet práci projektového manažera a převést své nápady na zlepšení svého okolí do praxe.</span><br></li><li>Účast v&#160;soutěži je skvělá příležitost pro osobní rozvoj studentů (týmová práce, prezentační schopnosti, základy evropských fondů).<br></li><li>Díky soutěži se zvyšuje zainteresovanost studentů o rozvoj regionu, ve kterém žijí.<br></li><li>Soutěž u studentů podporuje jejich kreativní myšlení a zároveň zajistí pro studenty nové znalosti a zkušenosti.<br></li><li>Nejúspěšnější týmy mají dokonce šanci svůj projekt realizovat.<br></li><li>Díky účasti v&#160;soutěži lze zviditelnit školu (setkání se zástupci MMR, informace v&#160;tisku).<br></li></ul><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Až pětičlenné týmy v&#160;čele s&#160;jejich pedagogem můžou podávat projekty do 31. ledna 2019.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Novinkou letošního ročníku je také zařazení nové soutěže<strong> EU4U. </strong>Cílem soutěže, která je určena pro studenty středních škol, je najít projekt podpořený z&#160;fondů EU a představit ho široké veřejnosti. V&#160;rámci této soutěže mohou studenti soutěžit ve třech úrovních&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">1. <strong>NATOČ VIDEO</strong> – Vyber projekt podpořený z&#160;fondů EU a natoč o něm video.</p><p style="text-align&#58;justify;">2. <strong>VYTVOŘ PLAKÁT</strong> – Ukaž projekt podpoření fondy EU pomocí plakátu.</p><p style="text-align&#58;justify;">3. <strong>PŘIPRAV TEXT</strong> – Vytvoř balík textů, kterými zasáhneš co nejvíce lidí!</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Více informací o soutěži naleznete na internetových stránkách</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//dotaceeu.cz/cs/Microsites/EU4U/Uvodni-stranka" target="_blank">http&#58;//dotaceeu.cz/cs/Microsites/EU4U/Uvodni-stranka</a></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Zástupce Eurocentra Zlín a zároveň MMR <strong>nabízí&#160;bezplatné přednášky o soutěži</strong> (namotivování studentů a poskytnutí podrobnějších informací o soutěži). Přednášku je možné uspořádat přímo v&#160;prostorách dané školy v&#160;rámci výuky nebo dle dohody. Dále může být&#160;<strong>studentům poskytnuta metodická&#160;pomoc během přípravy projektu.</strong> Jsou <strong>možné konzultace,</strong> a nebo pravidelné setkávání se studenty, které jim pomůže nasměrovat projekt správným směrem. </p><div><br></div><div><br></div>Kontakt&#58;<div><br><div><p>Ing. Nikola Sentlová,&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">koordinátorka komunikačních aktivit o ESI fondech v&#160;Eurocentru Zlín,&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">Odbor publicity EU</span></p><p>Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Eurocentrum Zlín</p><p>J.&#160;A. Bati 5520, 760 01 Zlín,</p><p> budova č. 22, Areál Svit Zlín</p><p> kancelář č. 337<br></p><p>tel.&#58; +420&#160;734&#160;790 580<br></p><p style="text-align&#58;justify;">e-mail&#58; <a href="mailto&#58;Nikola.Sentlova@mmr.cz">Nikola.Sentlova@mmr.cz</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.dotaceeu.cz/">www.dotaceeu.cz</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.eurocentra.cz/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.eurocentra.cz</span></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p></div></div>4. 10. 2018 12:08:24V letošním roce probíhá již 7. ročník soutěže Navrhni projekt, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Soutěž je určená studentům středních škol a jejich pedagogům a jejím cílem je zábavnou formou podnítit zájem studentů o řešení problémových oblastí života ve svém okolí s možností využití evropských fondů. Úkolem studentů bude vytvořit projekt, který by v reálném životě mohl být financován z prostředků EU. 2018-10-03T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/147286274.jpg4. 10. 2018 12:23:31https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Nabídka individuálních konzultací pro školní kariérové poradce65143<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Pracovníci Centra kariérového poradenství (CKP) zvou pedagogy a výchovné a kariérové poradce ze základních a středních škol Zlínského kraje k&#160;individuálním konzultacím zaměřeným na různé oblasti kariérového poradenství.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">CKP sídlí ve <strong>ve 22. budově bývalého areálu Svitu ve Zlíně a vzniklo v&#160;rámci projektu „IKAP&quot; - Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. </strong>Jedním z&#160;cílů Centra kariérového poradenství je rozvíjet kompetence školních kariérových poradců prostřednictvím individuálních konzultací, poskytovat informace a odkazy na užitečné zdroje. Nabídka témat individuálních konzultací je široká a pokrývá obsáhlé spektrum činností odborníků na kariérové poradenství ze škol Zlínského kraje. Kariérové poradenství a individuální metodická podpora jsou poskytovány v&#160;konzultačních hodinách, případně podle časových možností školního kariérového poradce nebo pedagogického pracovníka v&#160;prostoru CKP (budova č. 22, J. A. Bati 5520, Zlín).&#160; </p><p style="text-align&#58;justify;">Individuální konzultace jsou zájemcům z řad pedagogických pracovníků poskytovány zdarma a jsou hrazeny z prostředků projektu&#160; IKAP. </p><p style="text-align&#58;justify;">Poradenské služby jsou zajišťovány týmem odborných specialistů CKP&#58; Mgr. Helmut Bley, Mgr. Kateřina Hašková, Mgr. Adéla Musilová, PhDr. Jarmila Peterková, Mgr. Věra Stojarová,&#160;<span style="text-align&#58;justify;">Mgr. Jana Galová.</span>&#160;<br><br></p><h1 class="ms-rteElement-DarkPink">Možná témata individuálních konzultací&#58;</h1><p style="text-align&#58;justify;">1.&#160; Poradenský proces, techniky kariérového poradenství, diagnostika<br></p><p style="text-align&#58;justify;">2.&#160; Vzdělávání kariérových poradců (dostupnost, požadavky), Národní soustava kvalifikací</p><p style="text-align&#58;justify;">3.&#160; Informační portály, komunikační technologie v&#160;kariérovém poradenství</p><p style="text-align&#58;justify;">4.&#160; Spolupráce s&#160;rodiči, školami, zaměstnavateli a úřady práce</p><p style="text-align&#58;justify;">5.&#160; Propojení kariérového poradenství a formálního vzdělávání</p><p style="text-align&#58;justify;">6.&#160; Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a kariérové poradenství pro žáky se speciálními výchovnými potřebami</p><p style="text-align&#58;justify;">7.&#160; Vzdělávací program Vzdělávání školních kariérových poradců</p><p style="text-align&#58;justify;">8.&#160; Praktické informace k&#160;hledání zaměstnání, pracovní portály, tvorba osobního portfolia (životopis,&#160;motivační dopis)<br><br></p><h1 class="ms-rteElement-DarkPink">Konzultační hodiny pro odbornou veřejnost&#58;</h1><p style="text-align&#58;justify;">Po&#160;15–17</p><p style="text-align&#58;justify;">Út&#160;9–11</p><p style="text-align&#58;justify;">St&#160;15–17</p><p style="text-align&#58;justify;">Čt&#160;9–11</p><p style="text-align&#58;justify;">Pá 9–11</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Individuálně je možné domluvit konzultace mimo výše uvedené hodiny. V&#160;<a href="/pedagogove/Documents/ORG%20Ř%20CKP.docx">Organizačním řádu&#160;</a>najdete způsob objednání se ke konzultacím. Podrobnější informace k&#160;těmto aktivitám získáte na tel. 731&#160;555&#160;052 a 577 043&#160;747, e-mailu&#58;&#160;<a href="mailto&#58;ckp@kr-zlinsky.cz">ckp@kr-zlinsky.cz</a>.</p><p style="text-align&#58;justify;">Těšíme se na Vaši návštěvu.</p><p style="text-align&#58;justify;">---</p><p style="text-align&#58;justify;">Název projektu&#58; Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje</p><p style="text-align&#58;justify;">Číslo projektu&#58; CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497</p><p style="text-align&#58;justify;">Období realizace&#58; 1. 4. 2018 – 31. 8. 2020</p><p style="text-align&#58;justify;">Tento projekt je spolufinancován z&#160;EU prostřednictvím Operačního programu &#160;Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Kontaktní osoba&#58;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Ing. Vorlová Andrea,&#160;metodik Centra kariérového poradenství, Odbor školství, mládeže a sportu, tel. 731&#160;555&#160;052, e-mail&#58;&#160;<a href="mailto&#58;ckp@kr-zlinsky.cz">ckp@kr-zlinsky.cz</a><br></p><p><br></p><p><img src="/pedagogove/PublishingImages/KAP%20logo.jpg" alt="KAP logo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p>3. 10. 2018 18:16:47Pracovníci Centra kariérového poradenství zvou pedagogy a výchovné a kariérové poradce ze základních a středních škol Zlínského kraje k individuálním konzultacím zaměřeným na různé oblasti kariérového poradenství. 2018-10-02T22:00:00Z/SiteCollectionImages/Dolar_Nove/job%20interview_per.jpg14. 10. 2018 13:22:08https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Ať žije republika!64145<p>​<strong>Měsíc říjen 2018 se v zámku Kinských nese v duchu první republiky! Přijďte oslavit 100 let republiky. Pro základní i střední školy je připraven následující program.</strong><br></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>AŤ ŽIJE REPUBLIKA!</strong><br> 13. 9. - 30. 12. 2018 | 8&#58;00 - 14&#58;00 hodin<br> Žákům pomocí stejnojmenné výstavy a pracovních listů bude vysvětlen vznik Československa, budou jim představeny nejdůležitější osobnosti a také doba, ve které vznikl náš samostatný stát. <br>Vstupné&#58; 30 Kč | žák</p><p>&#160;</p><p><strong>REPUBLIKA STALETÁ</strong><br> 23. 10. - 26. 10. 2018 | 8&#58;00 - 14&#58;00 hodin<br> Zábavná soutěž, ve které mohou žáci poměřit své síly ve znalostech dějin Československého státu. Formou divadelních ukázek a hádanek se žáci dozví mnoho zajímavostí z nejdůležitějších výročí našeho státu. <br>Vstupné&#58; 30 Kč | žák<br></p><p><br></p><p><strong>JAK SE ŽILO ZA 1. REPUBLIKY</strong><br> 13. 11. - 16. 11. 2018 | 8&#58;00 - 14&#58;00<br> Tvořivá dílna v duchu první republiky, která nás seznámí s běžným životem před sto lety, jak z pohledu školáka, tak i dospělého. Žáci se seznámí s běžným životem i stylem, jak se lidé tehdy oblékali, co četli a jak vypdal jejich volný čas. <br>Vstupné&#58; 40 Kč | žák</p><p>Lektorské programy si můžete objednávat na&#58;<br> Tel.&#58; <strong>734 236 279</strong><br> Email&#58; <a href="mailto&#58;zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz" target="_blank"><strong>zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz</strong></a><br><strong> </strong><br>Více informací na webových stránkách muzea&#58; <a href="http&#58;//www.muzeumvalassko.cz/vystavy/zije-republika/" target="_blank">http&#58;//www.muzeumvalassko.cz/vystavy/zije-republika/</a></p><p style="text-align&#58;center;"><br><img src="/pedagogove/vyletnik/PublishingImages/Ať%20žije%20republika.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;800px;height&#58;1131px;" /><br></p><p><br></p>2. 10. 2018 11:56:50Měsíc říjen 2018 se v zámku Kinských nese v duchu první republiky! Přijďte oslavit 100 let republiky. Pro základní i střední školy je připraven následující program. 2018-10-01T22:00:00Z/pedagogove/vyletnik/PublishingImages/at%20zije%20republika.jpg2. 10. 2018 12:01:59https://www.zkola.cz/pedagogove/vyletnik/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováNela Vlčková
Evropský týden odborných dovedností40735<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Na týden od 5. do 9. listopadu 2018 vyhlásila Evropská komise již třetí ročník Evropského týdne odborných dovedností s heslem Objev svůj talent, který navazuje na loňský úspěšný ročník, v jehož rámci proběhlo více než 1500 akcí po celé Evropě.&#160;</strong><br></p><p><strong><br></strong></p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteForeColor-9">Jak se můžete zapojit?</span> </h4><p style="text-align&#58;justify;">1) &#160;Srdečně zveme koordinátory projektů, organizátory stáží či zástupce vedení škol, aby přijeli spolu s <strong>účastníky stáží</strong> - žáky i pracovníky na <strong>Zahajovací konferenci Evropského týdne odborných dovedností 2018</strong>, která se bude konat <strong>dne&#160;5.&#160;listopadu&#160;2018, od&#160;10&#58;00&#160;do&#160;16&#58;00&#160;hodin </strong>v&#160;Hotelu&#160;Svornost,&#160;Novozámecká&#160;284,&#160;Praha – Dolní Počernice. </p><p style="text-align&#58;justify;">Konference je určená pro žáky a pracovníky, kteří se zúčastnili mobility v odborném vzdělávání a přípravě s programem Erasmus+ a nebo o účasti uvažují, stejně jako pro všechny příznivce odborného vzdělávání. Cílem akce je vzájemné sdílení zkušeností z pracovních stáží, diskuze jejich dopadu a&#160;motivace zúčastněných k dalším mezinárodním aktivitám. <a href="http&#58;//www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-odborne-vzdelavani/zahajovaci-konference-evropskeho-tydne-odbornych-dovednosti-2018/" target="_blank"><strong>Registraci na konferenci</strong></a><strong> </strong>naleznete na stránkách programu Erasmus+ v České republice.&#160;&#160;<strong>Na konferenci přivezte&#160;účastníky mobilit z&#160;Vaší organizace.</strong> Každého účastníka registrujte samostatně. </p><p>&#160; </p><p style="text-align&#58;justify;">2) Informujte Vaše stážisty o <strong>Instagramové soutěži</strong> „Objev svůj talent&quot;, <strong>která trvá do 8.&#160;října</strong>. Do soutěže o balíček hodnotných cestovatelských cen se mohou zapojit jak žáci, tak pracovníci, kteří se zúčastnili stáže s&#160;Erasmem+ v&#160;odborném vzdělávání a přípravě (a to i v&#160;době před vyhlášením soutěže). Stačí veřejně postnout fotografii či video na Instagramu s&#160;hashtagem #ObjevSvujTalent a tagem dzs_cz. <a href="http&#58;//www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-odborne-vzdelavani/objevsvujtalent/" target="_blank"><strong>Podrobnosti o soutěži</strong></a> naleznete na stránkách programu Erasmus+. Stále je čas se zapojit a soutěžit o zajímavé ceny! Prosíme o šíření soutěže mezi účastníky Vámi pořádaných stáží. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na výše uvedené zahajovací konferenci 5.&#160;listopadu&#160;2018. </p><p>&#160; </p><p style="text-align&#58;justify;">3) <strong>Zorganizujte vlastní akci</strong> zaměřenou na&#160;propagaci odborných dovedností a přihlaste ji ke zveřejnění na stránky <a href="http&#58;//www.naerasmusplus.cz/">www.naerasmusplus.cz</a> (zašlete datum, název, přesnou adresu, popis akce a odkaz na <a href="mailto&#58;eliska.kapounova@dzs.cz">eliska.kapounova@dzs.cz</a>) a zároveň můžete akci registrovat <a href="https&#58;//ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/european-vocational-skills-week-2017_en" target="_blank"><strong>na evropských stránkách kampaně</strong></a>.&#160;<br></p><p><br></p><p><br></p><p><img src="/management/omsrlz/narodniagentura/PublishingImages/EVSW_BAR_BLUE_EN.jpg" alt="EVSW_BAR_BLUE_EN.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;570px;height&#58;111px;" /><br></p>2. 10. 2018 9:04:36Na týden od 5. do 9. listopadu 2018 vyhlásila Evropská komise již třetí ročník Evropského týdne odborných dovedností s heslem Objev svůj talent, který navazuje na loňský úspěšný ročník, v jehož rámci proběhlo více než 1500 akcí po celé Evropě. 2018-10-01T22:00:00Z/SiteCollectionImages/images/125723758.jpg2. 10. 2018 9:17:36https://www.zkola.cz/management/omsrlz/narodniagentura/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Startuje 12. ročník projektu Můj první milion19164<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr. Tento pomyslný podtitul si s&#160;sebou nesl projekt Můj první milion určený pro ty, kteří chtějí začít podnikat. Aktuálně odstartovaný 12. ročník ale přichází s&#160;podstatnou změnou konceptu – ubere se na soutěžení, přidá na vzdělávání, mentoringu a&#160;předávání know-how. Cíl projektu, za nímž stojí Technologické inovační centrum Zlín, je ale stále stejný – podpořit nápady se zajímavým inovačním potenciálem.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Jedenáct ročníků, tisíce hodin prezentací, přednášek, workshopů, desítky úspěšně nastartovaných podnikatelských záměrů. To je řečí čísel bilance projektu Můj první milion. Důležitou součástí byl vždy akcelerační program. Ten bude počínaje dnes odstartovaným ročníkem povýšen na hlavní část programu. „Když se ptáme lidí, kteří si projektem prošli a následně rozjeli svůj byznys plán, co jim to dalo, slyšíme, že možnost konzultovat svůj záměr s odborníky, podnikateli a investory – tedy našimi partnery. Ceny, které na nejúspěšnější účastníky čekají, jsou pro ně v podstatě jen bonusem, něčím navíc. A my to vidíme podobně. Takže trochu potlačíme soutěžení, a ještě více přidáme na mentoringu a předávání zkušeností a know-how,&quot; říká za pořadatele <strong>Petr Konečný</strong>.</p><p style="text-align&#58;justify;">Možnost přihlásit se do aktuálního ročníku odstartovala 1. října. Můj první milion je rozdělen na dvě kategorie – hlavní je určena studentům vysokých škol a veřejnosti, druhá pak pamatuje na studenty středních škol. Projektu se může zúčastnit každý, kdo má myšlenku, nápad, přemýšlí o něm a&#160;s&#160;pomocí odborníků jej chce posunout dál. V&#160;březnu pak začíná to hlavní – intenzivní šestitýdenní akcelerační program plný workshopů a přednášek. „Nově zavádíme i konzultační hodiny s mentory, kteří se budou věnovat účastníkům a jejich konkrétním dotazům. Výsledkem bude desítka finalistů, z&#160;nich vzejdou tři nejlepší, na které čekají ceny. Ale vítězem budou v podstatě všichni, kteří tímto programem projdou a posunou svůj záměr blíže k&#160;realizaci,&quot; říká <strong>Petr Konečný</strong>.</p><p style="text-align&#58;justify;">Soutěžícím se i v&#160;tomto ročníku budou věnovat odborníci na jednotlivé sféry podnikání, zkušení byznysmeni i investoři. Tradičními partnery jsou Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje, společnost Synot ICT Services provozující datové centrum, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a další. „Nově jsme navázali spolupráci s Roklen24 či agenturou MIUZA. Všichni partneři fungují jako mentoři z různých business oblastí. Účastníkům projektu se tak budou věnovat třeba Václav Liška ze společnosti Aukro, investor a&#160;podnikatel David Grác, Roman Šalomoun z Jablotronu, Miroslav Valenta ze Synotu či Radek Musil stojící za projektem Fundlift,&quot; přibližuje <strong>Olesja Lancevská</strong>.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Jak to dopadlo minule</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Do&#160;11. ročníku, který vyvrcholil letos v&#160;květnu, se ve dvou kategoriích sešlo 55 přihlášených záměrů, za nimiž stálo 92 soutěžících. Všechny přihlášené záměry hodnotila odborná porota složená z&#160;úspěšných investorů, podnikatelů a odborníků na rozvoj podnikatelského prostředí. V&#160;hlavní kategorii si první místo připsal Fitness diář Arnold autora <strong>Davida Baila</strong>. Hlavním cílem diáře je, aby každý uživatel měl svůj fitness život pod kontrolou a snadněji tak dosahoval výsledků, po kterých touží. Na druhém místě skončili <strong>Denis Bilík</strong> a <strong>Josef Divoký</strong>, kteří představili projekt Laseruj.cz zaměřený na gravírování reklamních a dárkových předmětů a výrobu deskových her. Bronz si připsala <strong>Natálie Minaříková</strong> se záměrem Laab.cz. Jde o nabídku tisku fotografií nejen na běžný papír, ale také například na matné plátno či leporelo.</p><p style="text-align&#58;justify;">Mezi středoškoláky porotu nejvíce zaujal projekt Planetka B114 <strong>Lucie Mudrákové</strong>. Jde o ilustrace, které mohou být umístěny v knihách pro děti, na taškách a dalších předmětech. Stříbrnou pozici obsadil <strong>Martin Batonožek</strong>, jehož záměr byl prodej speciálních elektronických fólií aplikovaných na&#160;okna pod značkou Smart Glass. Na třetí místo pak porota viděla projekt Valašské potěšení od Františka. Jde o produkci a zpracování švestek – od slivovice přes povidla až po sušené plody. Se&#160;záměrem přišel <strong>František Macháček</strong>.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>O akcelerátoru Můj první milion </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Cílem projektu je najít a podpořit nápady zajímavé svým inovačním potenciálem, ocenit nejlepší podnikatelské záměry, vzdělávat budoucí podnikatele, zvýšit zájem o problematiku podnikání a&#160;zakládání firem a v&#160;neposlední řadě zvýšit povědomí o nástrojích podpory začínajících podnikatelů ve Zlínském kraji. Více na <a href="http&#58;//www.mujprvnimilion.cz/" target="_blank"><strong>www.mujprvnimilion.cz</strong></a><strong>&#160;</strong>nebo na <strong><a href="https&#58;//www.facebook.com/TICZlin/photos/a.189036251142319/1941287539250506/?type=3&amp;theater">Facebooku</a>.</strong>&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">A jak vše vidí tým, jenž za projektem stojí? Jednoduše&#58; „Chceme tě nasměrovat na reálný byznys, poskytnout ti exkluzivní kontakty, podílet se na tvém růstu a podpořit tvoje zviditelnění. Nástroje máme prvotřídní&#58; zkušenosti, znalosti a know-how těch nejlepších. Na top tři projekty čekají ceny v&#160;hodnotě 300 000 korun. Registrace začíná 1. 10., akcelerační program odstartuje v březnu 2019. Ale už nyní poběží série workshopů a akcí. V prosinci chystáme legendární FuckUp Night Zlín a nově Show Tomáše Vítka.&quot; </p>2. 10. 2018 5:37:12Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr. Tento pomyslný podtitul si s sebou nesl projekt Můj první milion určený pro ty, kteří chtějí začít podnikat. Aktuálně odstartovaný 12. ročník ale přichází s podstatnou změnou konceptu – ubere se na soutěžení, přidá na vzdělávání, mentoringu a předávání know-how. Cíl projektu, za nímž stojí Technologické inovační centrum Zlín, je ale stále stejný – podpořit nápady se zajímavým inovačním potenciálem.2018-10-01T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/141116545.jpg2. 10. 2018 5:49:08https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováOlesja Lancevská
Ekonomická olympiáda64904<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Ekonomická olympiáda (EO) je celorepubliková soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentkám a studentům středních škol. 3. ročník soutěže probíhá pod záštitou MŠMT. Přihlášení do školního kola je možné uskutečnit do 1. 12. 2018. </strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><font face="Thread-00001780-Id-00000029">Věstník a blížší informace o soutěži naleznete v příloze&#58;</font></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Věstník%20Ekonomické%20olympiády_2018.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Věstník Ekonomické olympiády_2018.pdf</a><br></p>26. 9. 2018 6:51:01Ekonomická olympiáda (EO) je celorepubliková soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentkám a studentům středních škol. 3. ročník soutěže probíhá pod záštitou MŠMT. Přihlášení do školního kola je možné uskutečnit do 1. 12. 2018. 2018-09-25T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/calculator.jpg26. 9. 2018 7:37:17https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopPavlína Olšáková

 ‭(Skryté)‬ Nepřehlédněte v sekci - původní

 • Výběrová řízení na členy národních kabinetů a Stálé konference ředitelů

  15. 10. 2018, Jana Cenková

  V rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) vyhlašuje NIDV výběrová řízení na pozice do nově vznikající národní úrovně kabinetů Matematika a její aplikace, Český jazyk a literatura a Informatika a ICT a pro členy nově vznikající Stálé konference ředitelů.
  »Celý článek«

 • Konference ke čtenářské gramotnosti "Ladění básní"

  12. 10. 2018, Jana Galová

  Druhý ročník podzimní konference "Ladění" zaměřené na téma čtenářské gramotnosti se uskuteční ve čtvrtek 25. října 2018 ve zlínské Alternativě. Konference se bude konat v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje a provede učitele cestami k smysluplné práci s poezií v hodinách českého jazyka.
  »Celý článek«

 • Kam na školu ve Zlínském kraji

  12. 10. 2018, Radka Evjáková

  Elektronická publikace „Kam na školu ve Zlínském kraji“ obsahuje kompletní informace o možnostech studia ve středních a vyšších odborných školách v rámci celého Zlínského kraje v nadcházejícím školním roce.
  »Celý článek«

 • Soutěž "Navrhni projekt" a "EU4U" pro studenty středních škol

  4. 10. 2018, Jana Cenková

  V letošním roce probíhá již 7. ročník soutěže Navrhni projekt, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Soutěž je určená studentům středních škol a jejich pedagogům a jejím cílem je zábavnou formou podnítit zájem studentů o řešení problémových oblastí života ve svém okolí s možností využití evropských fondů. Úkolem studentů bude vytvořit projekt, který by v reálném životě mohl být financován z prostředků EU.
  »Celý článek«

 • Nabídka individuálních konzultací pro školní kariérové poradce

  3. 10. 2018, Jana Galová

  Pracovníci Centra kariérového poradenství zvou pedagogy a výchovné a kariérové poradce ze základních a středních škol Zlínského kraje k individuálním konzultacím zaměřeným na různé oblasti kariérového poradenství.
  »Celý článek«

 • Ať žije republika!

  2. 10. 2018, Jana Cenková

  Měsíc říjen 2018 se v zámku Kinských nese v duchu první republiky! Přijďte oslavit 100 let republiky. Pro základní i střední školy je připraven následující program.
  »Celý článek«

 • V roce 2016 stál alkohol za každým 20. úmrtím

  2. 10. 2018, Jana Cenková

  V důsledku konzumace alkoholu zemřelo v roce 2016 po celém světě více než 3 miliony lidí. Alkohol tak stál za každým 20. úmrtím, uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO). Více než 3/4 úmrtí způsobených alkoholem připadaly na muže.
  »Celý článek«

 • Startuje 12. ročník projektu Můj první milion

  2. 10. 2018, Jana Cenková

  Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr. Tento pomyslný podtitul si s sebou nesl projekt Můj první milion určený pro ty, kteří chtějí začít podnikat. Aktuálně odstartovaný 12. ročník ale přichází s podstatnou změnou konceptu – ubere se na soutěžení, přidá na vzdělávání, mentoringu a předávání know-how. Cíl projektu, za nímž stojí Technologické inovační centrum Zlín, je ale stále stejný – podpořit nápady se zajímavým inovačním potenciálem.
  »Celý článek«

 • Evropský týden odborných dovedností

  2. 10. 2018, Martina Němcová

  Na týden od 5. do 9. listopadu 2018 vyhlásila Evropská komise již třetí ročník Evropského týdne odborných dovedností s heslem Objev svůj talent, který navazuje na loňský úspěšný ročník, v jehož rámci proběhlo více než 1500 akcí po celé Evropě.
  »Celý článek«

 • Kalendář soutěží 2018/2019

  26. 9. 2018, Radim Sukop

  Kalendář soutěží, olympiád a přehlídek pořádaných ve školním roce 2018/19 ve Zlínském kraji obsahuje kontaktní údaje organizátorů okresních a krajských kol, termíny konání a kontakt na odborného garanta jednotlivých soutěží, olympiád a přehlídek.
  »Celý článek«

 • Ekonomická olympiáda

  26. 9. 2018, Radim Sukop

  Ekonomická olympiáda (EO) je celorepubliková soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentkám a studentům středních škol. 3. ročník soutěže probíhá pod záštitou MŠMT. Přihlášení do školního kola je možné uskutečnit do 1. 12. 2018.
  »Celý článek«

 • Mistrovství světa ve florbalu 2018

  25. 9. 2018, Radim Sukop

  Vážení zástupci škol, jménem Českého florbalu bychom Vás rádi pozvali na Mistrovství světa ve florbalu 2018. Tuto nejvýznamnější sportovní akci roku v ČR budou od 1. do 9. prosince hostit O2 arena a Arena Sparta Podvinný mlýn v Praze.
  »Celý článek«

 • University College v Oxfordu zakládá stipendium Dr. Andreie Kleina

  19. 9. 2018, Jana Cenková

  University College v Oxfordu zakládá nové Bakalářské stipendium Dr. Andreie Kleina pro talentované studenty a studentky z České republiky.
  »Celý článek«

 • Akreditované vzdělávání školních kariérových poradců ZŠ a SŠ

  18. 9. 2018, Jana Galová

  Centrum kariérového poradenství nabízí vzdělávací program „Vzdělávání školních kariérových poradců" v rozsahu 110 vyučovacích hodin (18 měsíců). Program je určen pedagožkám a pedagogům základních i středních škol a zahájen bude v lednu 2019. Příjem přihlášek do 31. 10. 2018.
  »Celý článek«

 • Nabídka služeb Centra kariérového poradenství

  17. 9. 2018, Jana Galová

  Nově vzniklé Centrum kariérového poradenství (CKP) je pro odbornou veřejnost otevřeno od září 2018 ve 22. budově Svitu naproti sídla Zlínského kraje. CKP nabízí školním kariérovým poradcům akreditovaný vzdělávací program i individuální konzultace. Cílem CKP je podpořit síťování a spolupráci zaměstnavatelů a poskytovatelů kariérového poradenství na základních a středních školách v kraji a zvyšovat šance absolventů na uplatnění na trhu práce.
  »Celý článek«

 • Promítání filmu "Úsměvy smutných mužů" pro školy

  11. 9. 2018, Jana Cenková

  Rádi bychom Vám nabídli školní projekci filmu Úsměvy smutných mužů. Film vypráví příběh o úspěšných mužích, kteří spadli až na samé dno, které se odehrává nejen v léčebně pro závislé na alkoholu, ale i na místech, odkud cesta do ní vedla.
  »Celý článek«

 • Veletrh práce Profesia days

  3. 9. 2018, Jana Cenková

  Veletrh práce Profesia days je nejoblíbenější a nejnavštěvovanější kariérní veletrh v České republice, kde se každoročně sejdou tisíce zájemců o nové pracovní příležitosti. Osobní setkání kandidátů a zaměstnavatelů na jednom místě přináší oběma stranám atraktivní možnost se prezentovat, získat okamžitou zpětnou vazbu a dozvědět se více o firmě i o samotném uchazeči.
  »Celý článek«

 • Výukový seriál „Zkroť net. Hned!“ projektu Kraje pro bezpečný internet

  3. 4. 2018, Radim Sukop

  Projekt Kraje pro bezpečný internet představuje výukový seriál tvořený videospoty určený pro děti a studenty ve věku 10 – 15 let. Účinkující youtubeři seznamují poutavou formou s aktuálními tématy elektronické bezpečnosti.
  »Celý článek«

 • Výtvarná soutěž „Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem“

  24. 1. 2018, Radka Dohnalová

  U příležitosti letošních oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje vyhlašuje v rámci projektu Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách výtvarnou soutěž „Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem“. Termín pro doručení přihlášených prací: 18. 5. 2018.
  »Celý článek«

 • Požární ochrana očima dětí pro rok 2018

  15. 1. 2018, Martina Němcová

  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). Soutěže se mohou zúčastnit děti, žáci a mládež ve věku do 18 let v rámci činnosti školní i mimoškolní (Domy dětí a mládeže /DDM/, družstva mladých hasičů /MH/, skautské organizace apod.). Termín pro odevzdání prací je 16. 3. 2018.
  »Celý článek«

 • 10. ročník soutěže Spotřeba pro život

  12. 1. 2018, Radovan Výsmek

  Soutěž je určena pro studentky a studenty středních škol, vyšších odborných škol a žákyně a žáky odborných učilišť, mohou se jí ale účastnit samostatně i studenti a žáci zapojení do různých forem mimoškolských odborných aktivit. Soutěží se v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež. Vzorová čísla časopisů zasílejte do 15. 5. 2018.
  »Celý článek«

 • Vzděláváme se v Evropě – učitelé Obchodní akademie Tomáše Bati Zlín vyrazí na kurzy do zahraničí

  5. 9. 2017, Martina Němcová

  Učitelé OATB Zlín vstoupili do nového projektu Erasmus+ a během následujících dvou let se pojedou vzdělávat do různých zemí Evropské unie. Projekt nese název Teachers‘ European Refreshment II a navazuje na úspěšně ukončený loňský projekt.
  »Celý článek«

 • Hraj o výlet snů s Benzinou

  24. 5. 2017, Jana Vodáková

  ​Kreativní soutěž „Hraj o výlet snů s Benzinou" je určena pro dětské domovy. Účastníci budou moci vyhrát zážitkový víkendový výlet pro všechny děti a rekonstrukci domova v hodnotě až 100 000 Kč.
  »Celý článek«

 • Používat jazyk k učení, učit se používat jazyk

  19. 5. 2017, Jana Vodáková

  V uplynulých dvou letech vycestovalo 11 učitelů Gymnázia a Jazykové školy Zlín do Spojeného království, Španělska a Německa. V projektu "Používat jazyk k učení, učit se používat jazyk", financovaném z programu Erasmus+, společně vytvořili sérii vzdělávacích materiálů pro výuku různých předmětů.
  »Celý článek«

 • Svět očima dětí 2017

  15. 5. 2017, Jana Vodáková

  Ministerstvo vnitra pořádá 14. ročník soutěže pro školy Svět očima dětí. Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí.
  »Celý článek«

 • Která škola má nejlepší web? Soutěž sCOOL web vyhlásila finalisty a zahájila hlasování veřejnosti

  15. 5. 2017, Jana Vodáková

  Třetí ročník soutěže školních webů sCOOL web 2017, má za sebou první kolo, v němž hodnotitelé posoudili webové prezentace přihlášených škol. Do dalšího kola postoupily dvě školy ze Zlínského kraje - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnic­ká Zlín a Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. Hlasování probíhá do 28. května.
  »Celý článek«

 • Soutěž pro děti a mládež "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!"

  14. 3. 2017, Jana Vodáková

  ​Úřad pro ochranu osobních údajů u příležitosti vyhlašuje XI. ročník soutěže pro děti a mládež „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“. Termín ukončení soutěže je 30. dubna.
  »Celý článek«

 • Krajské kolo soutěže "Krátký film / video" k Hrám VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017

  13. 3. 2017, Radovan Výsmek

  Zlínský kraj vyhlašuje krajské kolo soutěže „Krátký film/video“, kterého se mohou zúčastnit žáci základních škol, žáci nižších stupňů víceletých gymnázií a žáci základních uměleckých škol. Vítězný tým se zúčastní Letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017 v Brně, která se bude konat ve dnech 24. – 29. 6. 2017.
  »Celý článek«

 • Soutěž sCOOLweb 2017: Co nabízejí školní weby žákům?

  3. 3. 2017, Jana Vodáková

  Tématem soutěže sCOOL web 2017 jsou školní informační systémy. Hlavním cílem soutěže sCOOL web je otevírat školy veřejnosti. K tomuto obecnému cíli se každý rok přidává zaměření na nějakou oblast, na kterou chtějí organizátoři soutěže obrátit pozornost autorů školních webů. Školy mohou přihlašovat své weby do 31. března.
  »Celý článek«

 • Česká olympijská nadace podporuje děti, které mají chuť naplno sportovat

  23. 2. 2017, Jana Vodáková

  Máte ve svém okolí nadšeného sportovce ve věku 6 až 18 let, jehož rodina nebo zástupci však musí hodně zvažovat, zda si mohou dovolit financovat sportování dítěte? Pak můžete své známé, svěřence nebo jejich nejbližší nasměrovat na Českou olympijskou nadaci.
  »Celý článek«

 • Výtvarná soutěž "Krásná jako kvítka je ta země..."

  6. 2. 2017, Radovan Výsmek

  Organizátoři Vás srdečně zvou k účasti na tradiční mezinárodní výtvarné soutěži „KRÁSNÁ JAKO KVÍTKA…“ určené pro děti MŠ, ZŠ a nižších tříd gymnázií.
  »Celý článek«

 • Soutěž Frankofonie 2017

  18. 1. 2017, Martina Němcová

  Soutěž Frankofonie 2017 je pořádána pro žákyně a žáky učící se francouzský jazyk v základních a středních školách v České republice s cílem podpořit jejich znalosti o historii, geografii, kultuře a umění frankofonních zemí a jejich vzájemných vazbách. Termín pro příjem přihlášek: 24. 2. 2017.
  »Celý článek«

 • Blíží se uzávěrka literární soutěže "Hledání", kterou pořádá Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

  18. 1. 2017, Jana Vodáková

  Knihovna opět vyhlásila literární soutěž pro děti ze zlínského regionu od 6 do 15 let. Letošní název zní Jsem pánem svého času. Děti si mohou vybrat z několika témat: Jak zahnat nudu, Jak trávím volný čas, Co rád dělám, Co mě baví, Nikdy se nenudím. Soutěžní práce je možné zasílat do konce ledna.
  »Celý článek«

 • Mezinárodní znalostní soutěž Mladí lidé v evropských lesích – YPEF 2017

  17. 1. 2017, Radovan Výsmek

  Mladí lidé v evropských lesích – YPEF 2017 je znalostní soutěž tříčlenných týmů zaměřená na žáky 6.-9. tříd základních škol a žáky středních škol. Soutěž vrcholí mezinárodním kolem v zahraničí. Cílem této soutěže je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době.
  »Celý článek«

 • Soutěž v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež

  16. 1. 2017, Radovan Výsmek

  Obecně prospěšná společnost dTest pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA vyhlašuje 9. ročník Soutěže v tvorbě vzorového čílsa spotřebitelského časopisu pro mládež.
  »Celý článek«

 • Dívka roku 2017

  13. 1. 2017, Jana Vodáková

  Středisko volného času, Holešov vyhlašuje základní kolo 28. ročníku celostátní soutěže Dívka roku 2017. Soutěž je určena dívkám ve věku 13–15 let, tj. k termínu konání musí dosáhnout minimálně 13 let a ke dni konání finále nesmí dosáhnout 16 let. Písemné přihlášky zasílejte do 31. 1. 2017.
  »Celý článek«

 • Geologická olympiáda

  13. 1. 2017, Radovan Výsmek

  Geologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech z geologických disciplín určená žákům základních a středních škol. Cílem je napomáhat výuce o neživé přírodě, vyhledávat talentované žáky a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst v tomto směru.
  »Celý článek«

 • Literární soutěž Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ Slavičín, Nadace Jana Pivečky

  6. 1. 2017, josef maryáš

  XXI. roční literární soutěže Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili budoucnost"
  »Celý článek«

 • 16. ročník soutěže „Co víš o československých legiích – Čo vieš o československých légiách?“

  4. 1. 2017, Radovan Výsmek

  Nakladatelství Šimon Ryšavý – Edice Brněnský legionář vypisuje 16. ročník mezinárodní soutěže pro mládež s uvedeným názvem.
  »Celý článek«

 • Kniha je kamarád

  3. 1. 2017, Radka Evjáková

  Základní škola Vsetín, Sychrov 97, Muzeum regionu Valašsko, p. o. a spisovatelka Šárka Junková vyhlašují pod záštitou Obce spisovatelů ČR tradiční mezinárodní nesoutěžní projekt mladých čtenářů Kniha je kamarád.
  »Celý článek«

 • Přihlaste vaši školu do soutěže Hejtmanův pohár!

  21. 12. 2016, Radovan Výsmek

  Hejtmanův pohár je soutěž, ve které spolu zápolí jednotlivé školy a jejich žáci ve zdolávání tzv. opičí dráhy. Zapojit se mohou všechny základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií z každého kraje České republiky.
  »Celý článek«

 • Sportovní liga základních škol pro rok 2016-2017 - sport plavání

  15. 12. 2016, Marcela Došlová

  Nabídka účasti ve Sportovní lize základních škola pro rok 2016-2017 sport plavání
  »Celý článek«

 • Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti

  6. 12. 2016, Miroslav Trávníček

  Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA a její partneři pořádají ve školním roce 2016/2017 první českou celorepublikovou soutěž v kybernetické bezpečnosti pro studenty středních škol.
  »Celý článek«

 • Školní cena fair play

  6. 12. 2016, Radovan Výsmek

  Škola je velmi důležitým faktorem ve formování osobnosti. Příkladné chování, čistá a poctivá hra, dodržování zásad fair play, to vše je pro děti velmi podstatnou složkou výchovy. Mít správné příklady v bezprostředním okolí, mezi spolužáky, případně učiteli, by jim mělo pomoci ukázat správnou cestu. Nominace do 21. 12. 2016.
  »Celý článek«

 • Výtvarná soutěž k výročí Marie Terezie

  6. 12. 2016, Radovan Výsmek

  U příležitosti 300. výročí narození české královny Marie Terezie je vyhlášena výtvarná soutěž nazvaná „Za časů české královny Marie Terezie“, která je určena pro děti a mládež od 6 do 19 let. Uzávěrka soutěže je dne 8. března 2017.
  »Celý článek«

 • Robotiáda

  6. 12. 2016, Radovan Výsmek

  Robotiáda je mezinárodní soutěž pro holky a kluky ve dvou věkových kategoriích od 6 do 15 let ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií, a od 15 do 19 let pro SŠ. Koná se dne 10. 2. 2017 v Brně. Chtěli jste si někdy sestrojit vlastního robota? Takového, co se dá naprogramovat a poslechne vás na slovo?
  »Celý článek«

 • Startuje čtvrtý ročník ocenění Eduína za inovace ve vzdělávání

  3. 10. 2016, Radka Evjáková

  Nominovat na cenu Eduína lze jednotlivce, školu a organizace působící v ČR, které se autorsky podílejí, nebo jinak inovují projekty zlepšující české školství a vzdělávání vůbec. Nominace se přijímají od 1. 10. do 30. 10. 2016.
  »Celý článek«

 • Školní cena fair play

  20. 9. 2016, Jana Vodáková

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá ve spolupráci s Českým olympijským výborem udělování „Školní ceny Fair-play“ pro žáky základních a středních škol.
  »Celý článek«

 • Celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy“

  1. 6. 2016, Jana Vodáková

  Jedinečný urbanistický celek Zlína s řadou unikátních industriálních či obytných budov a dalších kulturních památek se stane v říjnu 2016 významným hostitelským místem pro uspořádání jubilejní, 15. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy". Výtvarné projekty je možné zasílat od pátku 24. června do pondělí 11. července 2016.
  »Celý článek«

 • Odstartovala soutěž pro učitele SŠ a ZŠ DOMINO ČR

  26. 4. 2016, Radovan Výsmek

  Patříte mezi pedagogy, kteří využívají digitální technologie ve své výuce? Tvoříte pro své žáky originální výukové materiály? Experimentujete a hledáte zajímavé náměty a motivující prostředky pro osvojování učiva? Pak právě pro Vás je soutěž DOMINO!
  »Celý článek«

 • Výstava prací pedagogů Zlínského kraje

  20. 4. 2016, Jana Vodáková

  V historických prostorách tvrze v Rymicích minulý čtvrtek slavnostně zahájili 2. ročník Výstavy prací pedagogů Zlínského kraje. Výstava bude součástí návštěvního okruhu místního skanzenu a potrvá až do konce září.
  »Celý článek«

 • Edinburgh - jedno z nejkrásnějších měst světa

  21. 3. 2016, Radovan Výsmek

  O zkušenosti ze vzdělávacího kurzu angličtiny v rámci programu Erasmus+ se rozhodla podělit Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín.
  »Celý článek«

 • Okresní kolo Soutěže v programování 2016 pro okres Uherské Hradiště

  4. 3. 2016, Drahoslav Viktorýn

  Gymnázium JAK JŠ s právem SJZ Uherský Brod pořádá Okresní kolo Soutěže dětí a mládeže v programování pro okres Uherské Hradiště a kategorie „Aplikační software" (Word, Excel, prezentace, tvorba webu) Datum konání: čtvrtek 31. 3. 2016.
  »Celý článek«

 • Josef Tomeček ze slavičínského gymnázia zvítězil v národním kole chemické olympiády

  8. 2. 2016, josef maryáš

  ​​Národní kolo 52. Chemické olympiády pro gymnazisty proběhlo ve dnech 25.–28. 1. 2016 na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Vítězem v kategorii A se stal Josef Tomeček z Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ Slavičín se ziskem 91 bodů.
  »Celý článek«

 • Soutěž Mladí fotografují památky

  26. 1. 2016, Radovan Výsmek

  Sdružení historických sídel, Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje další ročník soutěže Mladí fotografují památky 2016. Celá soutěž vyvrcholí předáváním cen ve Španělském sále na Pražském hradě 19. dubna 2016.
  »Celý článek«

 • Výstava prací pedagogů Zlínského kraje

  8. 1. 2016, Jana Vodáková

  Základní škola a Mateřská škola Rymice přijímá 1-2 práce libovolně zvoleného tématu a techniky na 2. výstavu prací pedagogů Zlínského kraje, která bude probíhat od dubna do září 2016 na Kroměřížsku.
  »Celý článek«

 • Soutěž pro žáky francouzského jazyka

  4. 1. 2016, Radovan Výsmek

  V rámci Dnů Frankofonie se uskuteční jako každoročně soutěž pro žáky francouzského jazyka na základních a středních školách v České republice. Bude ji tvořit vědomostní kviz a výtvarná soutěž. Začíná 1. února 2016.
  »Celý článek«

 • Soutěž Mladý zahradkář 2016

  18. 11. 2015, Radovan Výsmek

  Český zahrádkářský svaz rozšířil tradiční soutěž Mladý zahrádkář i pro juniory - studenty učilišť, středních škol a odpovídajících ročníků gymnázií.
  »Celý článek«

 • Soutěž ve zdravém životním stylu pro žáky ZŠ a SŠ

  6. 11. 2015, Radovan Výsmek

  Dopady nezdravého žiívotního stylu, včetně nezdravé výživy jsou pro ministerstvo školství natolik alarmující, že již v roce 2010 vyslovilo požadavek, zda by bylo možno dostat do škol celostátní soutěž na téma  zdravého životního stylu.
  »Celý článek«

 • Výtvarná soutěž ke dni Kroměříž bez hranic

  21. 10. 2015, Radka Evjáková

  VOŠ PS a SPgŠ Kroměříž vyhlašují výtvarnou soutěž na ztvárnění maskota pro projektový den Kroměříž bez hranic. Uzávěrka přijímání prací do soutěže je 1. 3. 2016.
  »Celý článek«

 • Web Rangers: získej certifikát garantovaný Googlem

  19. 10. 2015, Radka Evjáková

  Společnost Google startuje projekt Web Rangers zaměřený na zvyšování bezpečnosti uživatelů internetu. Přihlášky můžete zasílat do 8. 11. 2015.
  »Celý článek«

 • Soutěž Spolecně v Evropě

  13. 10. 2015, Radovan Výsmek

  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže organizuje mezinárodní soutěž žáků pod mottem „Společně v Evropě: Bádensko- Württembersko a Česko“.
  »Celý článek«

 • Celostátní soutěž: Kniha je kamarád

  5. 10. 2015, Radka Evjáková

  Cílem soutěže, nebo spíš přehlídky, je doporučit si vzájemně knihy k přečtení. Čím zajímavější doporučení bude, tím má větší šanci na úspěch mezi vrstevníky žáků i u poroty.
  »Celý článek«

 • Kalendář soutěží

  4. 6. 2015, Petra Marková

  Kalendář soutěží, olympiád a přehlídek pořádaných ve školním roce 2014/15 ve Zlínském kraji.
  »Celý článek«

 • Fotografická soutěž „Sport nás baví. Sport vyvolává emoce“

  3. 3. 2015, Petra Marková

  Fotografická soutěž „Sport nás baví. Sport vyvolává emoce“, která je již tradičně součástí Her letní olympiády dětí a mládeže ČR.
  »Celý článek«

 • Jeden příběh dvojím perem aneb Děti přetváří českou literaturu 2015

  12. 2. 2015, Radka Evjáková

  ZŠ Vsetín, Trávníky ve spolupráci se vsetínským literárním časopisem Texty vyhlašuje literární soutěž Jeden příběh dvojím perem aneb Děti přetváří českou literaturu 2015 pro žáky 6.–9. ročníků ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií.
  »Celý článek«

 • Staň se na den tvůrcem evropské politiky

  2. 2. 2015, Radka Evjáková

  Třetí ročník vzdělávacího projektu pro středoškolské studenty organizovaný sítí informačních středisek Eurocenter a Europe Direct ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR právě začíná.
  »Celý článek«

 • Fotografická soutěž: Chemie objektivem

  12. 1. 2015, Radka Evjáková

  Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město vyhlašuje 4. ročník fotografické soutěže Chemie objektivem. Tentokrát jsou tématem polymery.
  »Celý článek«

 • Třetí ročník soutěže "Navrhni projekt" odstartoval

  3. 9. 2014, Radka Evjáková

  Rozhlédněte se po svém okolí. Zamyslete se, co by mohlo fungovat lépe, a navrhněte na toto téma projekt. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje soutěž pro studenty středních škol.
  »Celý článek«

 • Nakresli ideálního učitele

  9. 4. 2014, Jana Vodáková

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek vyhlašuje pro žákyně a žáky 1. stupně základních škol v celé České republice výtvarnou soutěž. Uzávěrka soutěže bude 16. května. Vítěz bude mít možnost prožít jeden den jako ministr školství.
  »Celý článek«

 • Soutěže pro Vás

  31. 3. 2014, Jana Olbertová

  Už více než 20 let připravuje České informační centrum Sportu pro všechny základní školy republikové korespondenční soutěže, při kterých je možné na dálku poměřovat dosažené výkony.
  »Celý článek«

 • Wolkrův Prostějov 2014

  3. 3. 2014, Radka Evjáková

  V pátek 4. dubna se v Uherském Hradišti uskuteční 57. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie „Wolkrův Prostějov 2014“. Pořadatelem soutěže je ZUŠ Uherské Hradiště.
  »Celý článek«

 • Vyhrajte nový školní web (určeno ZŠ)

  20. 11. 2013, Martina Němcová

  Potřebovala by vaše škola moderní webové stránky nebo intuitivní školní informační systém? Zapojte se do naší soutěže a my vám poskytneme obojí a to zcela zdarma! Soutěž probíhá do 31. 12. 2013.
  »Celý článek«

 • Představ si budoucnost učení

  6. 11. 2013, Radka Evjáková

  Evropská platforma občanské společnosti pro celoživotní učení ve spolupráci s Universal Education Foundation/Learning for well-being a společností InterRail pořádají soutěž nazvanou "Představ si budoucnost učení - uvolni svůj jedinečný potenciál".
  »Celý článek«

 • Soutěž Mladý zahrádkář 2017

  22. 11. 2016, Radovan Výsmek

  Český zahrádkářský svaz pořádá každoročně celostátní soutěž Mladý zahrádkář. V této soutěži je zapojena a hodnocena i kategorie středních škol.
  »Celý článek«