Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Pedagogičtí pracovníci
Sekce Pedagogičtí pracovníci je prostorem pro sdílení učebních textů, metodických pomůcek a dalších informací. Jejím hlavním cílem je podpora vzájemné spolupráce.
 

 Nepřehlédněte v sekci

 

 

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2017-2018 64392<p>​Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2017-2018 je ke stažení v souboru níže.</p><p><br></p><p><a href="/management/omsrlz/koncepce/Documents/VZ%202017-2018.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> VZ 2017-2018.pdf</a><br></p>26. 3. 2019 8:52:28Zlínský kraj předkládá veřejnosti Výroční zprávu o vzdělávací soustavě ZK za uplynulý školní rok. Výroční zprávu vzala na vědomí Rada Zlínského kraje na svém zasedání dne 25. 3. 2019.2019-03-25T23:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/151597880.jpg26. 3. 2019 8:59:03https://www.zkola.cz/management/omsrlz/koncepce/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadovan Výsmek
Soutěž Voda pro život65391<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Základní škola Opava, Šrámkova 4, přísp. org. vyhlašuje u příležitosti&#160;Světového dne</strong><strong>&#160;</strong><strong>vody</strong><strong>&#160; výtvarnou a literární&#160;</strong><strong>soutěž pro žáky mateřských škol, základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií. Tématem &#160;soutěže je&#160;</strong><strong>Voda pro život</strong><strong>. Více informací naleznete v&#160;příloze nebo na stránkách školy </strong><a href="https&#58;//skola-opava.cz/" target="_blank"><strong>www.skola-opava.cz</strong></a><strong>.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Záštitu nad soutěží převzala 1. náměstkyně primátora statutárního města Opavy Bc. Hana Brňáková, soutěž probíhá za finanční podpory dotačního programu Moravskoslezského kraje – Podpora vzdělávání a poradenství v&#160;oblasti životního prostředí.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Soutěží se v kategoriích</strong>.</p><p style="text-align&#58;justify;">I.&#160;&#160;&#160;&#160;kategorie&#58; MŠ</p><p style="text-align&#58;justify;">II.&#160;&#160;&#160;&#160;kategorie&#58; I. stupeň ZŠ&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">III.&#160;&#160;&#160;kategorie&#58; II. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií&#160;&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>V&#160;každé kategorii bude oceněno 10 prací!!!!</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br><strong>Práce zasílejte do 15. května 2019 na adresu&#58; ZŠ Šrámkova, Šrámkova 4, Opava 5, 74705, obálku označte názvem „SOUTĚŽ&quot;. Registrační karta prací – viz příloha.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Výstava prací a slavnostní předávání ocenění proběhne 30. května 2019 ve Víceúčelové hale v&#160;Opavě.</p><p style="text-align&#58;justify;">Těšíme se na Vaše práce!</p><p style="text-align&#58;justify;">Mgr. Jana Chrásková – hlavní koordinátor soutěže, tel 605&#160;908&#160;804,</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>&#160;e-mail&#58;&#160;</strong><strong><a href="mailto&#58;jana.chraskova@skola-opava.cz" target="_blank">jana.chraskova@skola-opava.cz</a></strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Registrační%20karta%20prací%20Voda%20pro%20život.doc" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />&#160;Registrační karta prací Voda pro život.doc</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Voda%20pro%20život.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Voda pro život.pdf</a><br></p>26. 3. 2019 11:31:29Základní škola Opava vyhlašuje u příležitosti Světového dne vody výtvarnou a literární soutěž pro žáky mateřských škol, základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií. Tématem soutěže je Voda pro život. Více informací naleznete v článku nebo na stránkách školy www.skola-opava.cz.2019-03-25T23:00:00Z/pedagogove/souteze/PublishingImages/Logo_ryby.PNG26. 3. 2019 11:38:31https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováJana Chrásková
Kalendář soutěží 2018/2019992<p style="text-align&#58;justify;"> <strong>Kalendář soutěží, olympiád a přehlídek pořádaných ve školním roce 2018/19 ve Zlínském kraji obsahuje kontaktní údaje organizátorů okresních a krajských kol, termíny konání a kontakt na odborného garanta jednotlivých soutěží, olympiád a přehlídek.</strong> </p><p><br></p><p>Přehledy jsou průběžně aktualizovány. </p><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Kalendář%20předmětových%20a%20uměleckých%20soutěží%202018-2019.xlsx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" />&#160;Kalendář předmětových a uměleckých soutěží 2018-2019.xlsx</a><br></p><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Kalendář%20sportovních%20soutěží%202018-2019.xlsx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" />&#160;Kalendář sportovních soutěží 2018-2019.xlsx</a></p><p><br></p><div style="text-align&#58;justify;"><br></div>12. 9. 2018 12:18:08Kalendář soutěží, olympiád a přehlídek pořádaných ve školním roce 2018/19 ve Zlínském kraji obsahuje kontaktní údaje organizátorů okresních a krajských kol, termíny konání a kontakt na odborného garanta jednotlivých soutěží, olympiád a přehlídek.2019-03-18T23:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/104198229.jpg25. 3. 2019 9:01:38https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopRadim Sukop
Soutěž samostatných odborných prací učňů 201967205<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Národní ústav pro vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s&#160;Hospodářskou komorou ČR osmý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP). Školy mohou přihlásit do soutěže jednu až dvě vynikající práce z&#160;každého učebního oboru, jehož jednotné zadání obsahuje SOP, nejpozději do 28. června 2019. Autoři a autorky nejlepších prací získají na podzim 2019 prestižní ocenění Hospodářské komory ČR.&#160;&#160;</strong></p><strong>Soutěž se týká těchto oborů vzdělání&#58;</strong><br>23-62-H/01&#160;Jemný mechanik – hodinář<br>23-65-H/02 Lodník<br>29-54-H/01 Cukrář<br>31-58-H/01 Krejčí<br>36-66-H/01 Montér suchých staveb<br>41-51-H/02 Včelař<br>41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář<br>65-51-H/01 Kuchař – číšník, zaměření pohostinství<br>65-51-H/01 Kuchař – číšník, zaměření kuchař<br>65-51-H/01 Kuchař – číšník, zaměření číšník<br>66-53-H/01 Operátor skladování<br>69-51-H/01 Kadeřník<br>82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř<br>82-51-H/04 Umělecký keramik<br>82-51-H/06 Umělecký štukatér<p><br></p><p><a href="http&#58;//www.nuv.cz/t/vyhlasujeme-soutez-samostatnych-odbornych-praci-ucnu-2019" target="_blank"><strong>Podmínky soutěže, přihlášení a vyhodnocení nalezenete na webových stránkách NUV.cz.</strong></a><br></p>19. 3. 2019 12:14:25Národní ústav pro vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR osmý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP). Školy mohou přihlásit do soutěže jednu až dvě vynikající práce z každého učebního oboru, jehož jednotné zadání obsahuje SOP, nejpozději do 28. června 2019. Autoři a autorky nejlepších prací získají na podzim 2019 prestižní ocenění Hospodářské komory ČR. 2019-03-18T23:00:00Z/SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/Kucharka.jpg19. 3. 2019 12:18:50https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováNárodní ústav pro vzdělávání
Jeden svět - školní projekce66546<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Každoročně na jaře můžete vyrazit se svými žáky a studenty do kina na největší festival dokumentárních filmů o lidských právech na světě.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">V březnu a dubnu 2019 se bude konat<strong>&#160;21. ročník Mezinárodního filmového festivalu&#160;Jeden svět</strong>&#160;a to v&#160;Praze a&#160;dalších&#160;35&#160;městech České republiky. Festival přináší příběhy lidí z různých koutů planety a otevírá důležitá témata z oblasti lidských práv, jako například život v nedemokratických režimech, válečné konflikty nebo nejrůznější sociální témata.</p><p style="text-align&#58;justify;">Součástí Jednoho světa ve všech festivalových městech jsou i speciální&#160;<strong>dopolední projekce vybraných filmů pro základní a střední školy.</strong> Po filmech zpravidla následují&#160;debaty, kde se mladí diváci dozví více o tématu filmu a mají možnost vyjádřit svůj názor. Na školní projekce loni přišlo téměř&#160;59 000 diváků a divaček.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Všechny informace naleznete na webových stránkách&#160;<a href="https&#58;//www.jsns.cz/projekty/jeden-svet" target="_blank">Jeden svět</a>.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p><br></p>8. 3. 2019 12:13:02Každoročně na jaře můžete vyrazit se svými žáky a studenty do kina na největší festival dokumentárních filmů o lidských právech na světě.2019-03-07T23:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/hands.jpg8. 3. 2019 12:16:53https://www.zkola.cz/pedagogove/vyletnik/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Startuje 11. ročník ekologické soutěže E.ON Energy Globe66591<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Začíná další ročník soutěže E.ON Energy Globe, která už po jedenácté ocení ekologické nebo energeticky úsporné projekty. Také letos mohou účastníci přihlásit své projekty do šesti různých kategorií, které se však od loňského roku mírně liší.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Soutěžit o prestižní ekologickou cenu mohou firmy, obce i jednotlivci. V&#160;rámci soutěže E.ON Energy Globe mohou letos svůj projekt přihlásit do 6 různých kategorií. Z&#160;minulých ročníků zůstaly kategorie Obec, Firma, Stavba a Nápad. Dřívější kategorii Mládež najdou letos soutěžící pod názvem Vzdělávání a nejen kutilové mohou své výrobky nově přihlašovat do kategorie Produkt. Ve všech kategoriích jsou hodnoceny již hotové a funkční projekty, kromě kategorie Nápad. Ta patří projektům, které na svou realizaci teprve čekají.</p><p style="text-align&#58;justify;">Po uzavírce přihlášek na konci dubna 2019 vybere odborná porota z&#160;každé kategorie dva nejlepší projekty. V&#160;odborné porotě zasedají zástupci Akademie věd ČR a Karlovy univerzity v&#160;Praze. O tom, které projekty zvítězí, pak rozhodne široká veřejnost. Lidé budou moci hlasovat pro jeden ze dvou projektů v&#160;každé kategorii na webu soutěže <a href="http&#58;//www.energyglobe.cz/" target="_blank">www.energyglobe.cz</a>. Výjimka se týká pouze kategorie Nápad a celkového vítěze soutěže. Zde o prvenství rozhodne odborná porota.</p><p style="text-align&#58;justify;"><em>„Když jsme před deseti lety navštívili národní kolo soutěže v&#160;Rakousku, zavládlo u nás obrovské nadšení. Věřili jsme, že i v&#160;České republice určitě existuje spousta zajímavých ekologických řešení, která by si zasloužila větší pozornost. V&#160;té době u nás žádné oceňování ekologických aktivit nebylo. Za těch deset let soutěží prošlo skutečno mnoho zajímavých projektů a celkem jich lidé přihlásili už 2&#160;387. Každý rok se teď těšíme na příval nové inspirace,&quot; </em>dodává koordinátorka soutěže Vladimíra Glaserová ze společnosti E.ON.</p><p style="text-align&#58;justify;">Celkový vítěz letošního ročníku soutěže získá elektromobil od ŠKODA AUTO. Na ostatní výherce čekají zajímavé ceny od partnerů. Nejlepší projekt soutěže, který vybere odborná porota, se může dostat až do světového finále.</p><p style="text-align&#58;justify;">Česká soutěž E.ON Energy Globe je součástí mezinárodní soutěže Energy Globe Award, jež už od roku 1999 uděluje ceny trvale udržitelným projektům chránícím přírodní zdroje. Ocenění vzniklo na popud jednoho rakouského environmentalisty. Jde o nejvýznamnější světovou soutěž v&#160;oblasti ochrany životního prostředí, které se každoročně účastní přes 170 zemí z&#160;celého světa včetně zástupců z&#160;Česka. Kromě uznání si vítězové odnášejí také 10 000 EUR.</p><p>&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>O soutěži E.ON Energy Globe</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Soutěž E.ON Energy Globe je nejvýznamnější české ocenění v oblasti energetických úspor a ekologie. Jedná se o mezinárodní soutěž (Energy Globe Award), kterou v České republice již od roku 2008 pořádá energetická společnost E.ON. V rámci soutěže jsou oceňovány projekty a inovativní nápady v&#160;oblasti životního prostředí a úspor energií. Za dobu své existence soutěž přilákala přes 2&#160;100&#160;projektů. Řada z nich přitom ovlivnila životy stovek tisíc obyvatel České republiky&#58; do iniciativy Ukliďme Česko se zapojují stovky tisíc lidí, ekologické programy TEREZA zase každoročně pomáhají vzdělávat přes 90 000 dětí. Více informací o soutěži a možnost přihlášení svého projektu najdete na webu <a href="http&#58;//www.energyglobe.cz/" target="_blank">www.energyglobe.cz</a>.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>O společnosti E.ON</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Energetická skupina E.ON v České republice patří do skupiny E.ON SE, která je největším soukromým poskytovatelem energetických služeb v Evropě a zásobuje elektřinou a plynem na 15 milionů zákazníků. Česká energetická skupina E.ON zásobuje prostřednictvím své více jak 65 000 km dlouhé distribuční sítě elektřinou 1,2 milionu zákazníků, zejména v jižních Čechách a na jižní Moravě. Její tržní podíl v tomto sektoru činí 20 %. V oblasti plynu disponuje více jak 4 000 km dlouhou sítí a její podíl na trhu s plynem v České republice činí téměř 11 %.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Kontakty</strong></p><p><strong>Martin Bořil </strong></p><p>PR &amp; Media Manager LESENSKY.CZ s.r.o. </p><p>M +420 728 322 294 </p><p><a href="mailto&#58;boril@lesensky.cz" target="_blank">boril@lesensky.cz</a> </p><p>Štursova 583/49, 616 00 Brno </p><p><a href="http&#58;//www.lesensky.cz/" target="_blank">www.lesensky.cz</a> </p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p><strong>Vladimíra Glaserová</strong></p><p>Koordinátorka soutěže E.ON Energy Globe</p><p>M&#58; + 420 XXX XXX XXX</p><p><a href="mailto&#58;vladimira.glaserova@eon.cz" target="_blank">vladimira.glaserova@eon.cz</a><br></p><p><br></p>4. 3. 2019 10:06:38Začíná další ročník soutěže E.ON Energy Globe, která už po jedenácté ocení ekologické nebo energeticky úsporné projekty. Také letos mohou účastníci přihlásit své projekty do šesti různých kategorií, které se však od loňského roku mírně liší.2019-03-03T23:00:00Z/pedagogove/souteze/PublishingImages/E_on_energy_globe.PNG4. 3. 2019 10:10:56https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Jeden příběh dvojím perem aneb Děti přetváří českou literaturu65245<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Základní škola Vsetín, Trávníky, vyhlašuje literární soutěž pro žáky 6. – 9. ročníků ZŠ,&#160;nižšího stupně víceletých gymnázií a studenty SŠ.</strong><br></p><div style="text-align&#58;justify;">Soutěžící dopisují příběh podle zadaného textu, který je pro každou kategorii jiný.&#160;Autoři&#160;nejsou omezeni&#160;obsahem, ani rozsahem, oceňuje se&#160;neotřelost, fantazii, tvůrčí obratnost a především osobitost a uvěřitelnost soutěžního textu.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Odbornou porotu tvoří redaktoři literárního časopisu Texty.</div><div style="text-align&#58;justify;">Vítězné práce vyjdou v květnu 2019 v dětském literárním sborníku Textíky.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Soutěžní kategorie&#58;</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">I. kategorie&#58; 6. – 7. ročník ZŠ (a věkově příslušné nižší stupně gymnázií)</div><div style="text-align&#58;justify;">II. kategorie&#58; 8. – 9. ročník ZŠ (a věkově příslušné nižší stupně gymnázií)</div><div style="text-align&#58;justify;">III. střední školy<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><div><strong>Harmonogram soutěže&#58;</strong></div><div>vyhlášení&#58; 11. února 2019</div><div>uzávěrka&#58; 31. března 2019<br></div><div>slavnostní vyhodnocení&#58; 31. května 2019<br></div><br></div><div>Svá literární díla zasílejte na email <a href="mailto&#58;%20skola@zs-travniky.cz">skola@zs-travniky.cz</a> nebo <a href="mailto&#58;chrobakova@zs-travniky.cz" target="_blank">chrobakova@zs-travniky.cz</a>, do předmětu emailu uveďte Jeden příběh dvojím perem 2019.<br></div><div><br></div><div>Podrobnější informace a materiály ke stažení naleznete na <a href="http&#58;//www.zs-travniky.cz/" target="_blank">www.zs-travniky.cz</a>.<br></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;center;"><strong><img src="/pedagogove/souteze/PublishingImages/Jeden_příběh_dvojím_perem.PNG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;700px;height&#58;987px;" /><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p>18. 2. 2019 9:06:36Základní škola Vsetín, Trávníky, vyhlašuje literární soutěž pro žáky 6. – 9. ročníků ZŠ, nižšího stupně víceletých gymnázií a studenty SŠ. Uzávěrka soutěže: 31. 3. 2019. 2019-02-17T23:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/99667539.jpg4. 3. 2019 14:04:52https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Konference pedagogů volného času ukázala na problémy jejich profese65373<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Jsou to „srdcaři“, je jich málo, hodně se od nich očekává a pracují ve stresu. I tak se dá stručně charakterizovat profese pedagogů volného času dětí a mládeže, kteří se v&#160;pátek setkali ve Zlíně na konferenci, nad níž převzal záštitu ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík a náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys. Celodenní akce konané v&#160;14I15 Baťově institutu se kromě samotných pedagogů volného času zúčastnili také zástupci samospráv, pracovníci odboru školství krajského úřadu a ředitelé Domů dětí a mládeže.</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">„Nedávno jsem viděl plakát se sloganem&#58; MÁMA NENÍ DOMA, YOUTUBE ANO. Obávám se, aby toto heslo brzy nefigurovalo ve slabikářích. Bohužel od skutečnosti není příliš vzdálené. Většina dětí a mládeže žije už dnes spíše ve světě virtuálním, než v&#160;tom skutečném. Práce lidí, kteří se volnočasové výchově dětí věnují, má nedozírný význam, a přitom její výsledky nejsou bezprostředně vidět, je to běh na dlouhou trať. Děkuji všem, kdo se této profesi s láskou zasvětili a vážím si zastupitelstev měst a obcí, kde si uvědomují, jak cenná je investice do volného času dětí,“ řekl radní Petr Gazdík.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">To, že jde o práci potřebnou a náročnou, potvrdil speciální pedagog Jiří Halda, když konstatoval&#58;&#160;„Situace dětí v&#160;rodinách je katastrofická, ve školách se nesmyslně lpí na osnovách a od pedagogů volného času se pak očekává, že během určitého časově omezeného úseku vyplní čas dětí něčím smysluplným.“ Právě to, že se jedná o lidi, kteří svou práci dělají s&#160;velkým srdcem a zároveň ve stresu, aby splnili vše, co je od nich požadováno, může vést k&#160;syndromu vyhoření, zaznělo několikrát na konferenci.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Proto byl program sestaven tak, aby účastníkům byla poskytnuta rada i motivace. V&#160;odpoledním bloku workshopů byly předvedeny různé kreativní techniky, praktické ukázky možností vzdělávání a také probíhaly semináře zaměřené na osobnostně sociální rozvoj, řešení konfliktů, na prevenci syndromu vyhoření a na umění odpočívat.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Součástí konference, kterou organizačně zajistil Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, bylo také <strong>ocenění osobností volného času za jejich práci.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Toto vyznamenání&#160;ve formě květiny, dárku a osobního poděkování radního Petra Gazdíka a školního inspektora Vlastislava Kožely&#160;si odnesli&#58;</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Věra Pinďáková – DDM&#160;Brumov-Bylnice (zdravotnická výchova)</div><div style="text-align&#58;justify;">Mgr. Hana Strýčková – TYMY Holešov (výuka angličtiny)</div><div style="text-align&#58;justify;">Miroslav Pecháček – SVČ Hulín (rybářský kroužek)</div><div style="text-align&#58;justify;">Petr Pospíšil – SVČ ŠIPKA Kroměříž (rybářský kroužek)</div><div style="text-align&#58;justify;">Ing. Petr Brokeš – SVČ ŠIPKA Kroměříž (organizace rybářských závodů a čištění řeky)</div><div style="text-align&#58;justify;">Jan Semela – DDM Luhačovice (železniční modelářství a šachový kroužek)</div><div style="text-align&#58;justify;">Vlasta Kolářová – DDM MATÝSEK Napajedla (obětavá spolupráce na organizačním zajištění akcí)</div><div style="text-align&#58;justify;">Lenka Kovářová – DDM SLUNÍČKO Otrokovice (jezdecký kroužek pro děti se zdravotním znevýhodněním)</div><div style="text-align&#58;justify;">Bc. Zuzana Krzempková – DDM SLUNÍČKO Otrokovice (jezdecký kroužek pro děti se zdravotním znevýhodněním)</div><div style="text-align&#58;justify;">Ing. Pavel Navařík – SVČ Rožnov pod Radhoštěm (inovativní výuka angličtiny)</div><div style="text-align&#58;justify;">Ivana Procházková – DDM Uherské Hradiště, Přírodovědné centrum TRNKA (přírodovědná výchova)</div><div style="text-align&#58;justify;">Mgr. Jindra Bednářová – SVČ Valašské Klobouky (celoživotní práce s&#160;dětmi)</div><div style="text-align&#58;justify;">Zdeňka Šimoníková – DDM ZVONEK Vizovice (bývalá ředitelka, která se zasloužila o rozvoj organizace)</div><div style="text-align&#58;justify;">Stefanie Zonygová, Dis. – SVČ ALCEDO Vsetín (vedení tanečního oddílu)</div><div style="text-align&#58;justify;">Bohumil Holub – DDM ASTRA Zlín (chovatelský kroužek)<br></div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/pedagogove/PublishingImages/Konference_VČ1.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;800px;height&#58;534px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/pedagogove/PublishingImages/Konference_VČ2.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;800px;height&#58;480px;" /><br></p><p style="text-align&#58;left;">&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kr-zlinsky.cz/konference-pedagogu-volneho-casu-poukazala-na-problemy-jejich-profese-aktuality-15401.html" target="_blank">Zlínský kraj</a><br></p>18. 2. 2019 9:58:39Jsou to „srdcaři“, je jich málo, hodně se od nich očekává a pracují ve stresu. I tak se dá stručně charakterizovat profese pedagogů volného času dětí a mládeže, kteří se v pátek setkali na konferenci ve Zlíně.2019-02-17T23:00:00Z/pedagogove/PublishingImages/Konference_VČ1.jpg11. 3. 2019 7:51:51https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováHelena Mráčková