Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Pedagogičtí pracovníci
Sekce Pedagogičtí pracovníci je prostorem pro sdílení učebních textů, metodických pomůcek a dalších informací. Jejím hlavním cílem je podpora vzájemné spolupráce.
 

 Nepřehlédněte v sekci

 

 

Animág Kroměříž 2020 60944<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Celostátní soutěž&#160;v animované tvorbě dětí a mládeže&#160;ve věku 6 - 19 let.&#160;Soutěž je zařazena do Věstníku MŠMT&#160; v kategorii B, propojuje ICT dovednosti s kreativitou, výtvarnou výchovou a&#160;literární&#160;výchovou.</strong><br></p><div style="text-align&#58;justify;">Nyní se můžete opět přidat, protože startuje&#160;nový ročník.&#160;Do uzávěrky 31. března 2020 můžete vymýšlet,&#160;<span>kreslit, vystřihovat, modelovat a políčko po políčku snímat, až vznikne krátký animovaný film.&#160;</span><span>A bude-li mít nápad i výtvarný šmrnc – uvidí ho stovky diváků v kině i na Zlín Film Festivalu 2020!</span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;"><div>Animace je legrace a také příležitost uvidět týmové&#160;či autorské dílo na velkém plátně kina! Hodnotné ceny&#160;a potlesk nadšených diváků budou i tentokráte tou nejlepší odměnou! A je toho připraveno ještě vic ...<br></div><div><br></div><div><strong>Soutěžní kategorie,&#160;motivační témata soutěže, technické parametry pro zařazení do soutěže, hodnocení snímků, ocenění a další informace naleznete v přiloženém souboru a na webových stránkách </strong><a href="http&#58;//animag-kromeriz.cz/" target="_blank"><strong>Animág Kroměříž 2020</strong></a><strong>.</strong><br></div><div><strong><br></strong></div><div><strong><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Výzva%20ANIMÁG%20Kroměříž%202020.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Výzva ANIMÁG Kroměříž 2020.pdf</a><br></strong></div><div><br></div><div style="text-align&#58;center;"><img src="/pedagogove/souteze/PublishingImages/Promo_animag2020.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;558px;" /><br></div><span><br></span></div><p><br></p>6. 11. 2019 10:07:425. ročník celostátní soutěže v animované tvorbě dětí a mládeže2019-11-05T23:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/art-color-colourful-207665.jpg6. 11. 2019 10:25:31http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováJana Vítková
Stále můžete soutěžit s projektem kraje pro bezpečný internet65430<p><strong>Až do 15. listopadu mohou žáci a studenti základních a středních škol ve Zlínském kraji soutěžit s projektem Kraje pro bezpečný internet, dozvědět se důležité informace o bezpečném užívání informačních technologií a vyhrát hodnotné ceny!</strong>​</p><p></p><p>Pro žáky a studenty je připraveno devět e-learningových lekcí a 10 krátkých videospotům na které navazuje připravený soutěžní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek z oblasti bezpečného chování na internetu jsou soutěžící zařazeni do losování o hodnotné ceny. Žáci a studenti si také mohou po absolvování soutěžního kvízu zasoutěžit i v Kvízu PLUS, který je určen pro opravdové znalce problematiky elektronické bezpečnosti. Ceny do soutěže věnovalo sdružení CZ. NIC, společnost Microsoft a GORDIC.</p><p>Lekce a soutěžní kvíz jsou dostupné na webu <a href="http&#58;//www.kpbi.cz./">www.kpbi.cz.</a> Soutěžní kvíz poběží do 15. listopadu 2019. Poté bude následovat losování vítězů a prezenční krajská finále soutěžního kvízu PLUS. </p><p>Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován pod záštitou Asociace krajů ČR. V rámci svých aktivit také úzce spolupracuje s Policií ČR. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu jsou kromě e-learningových kurzů pro žáky a studenty připraveny lekce pro učitele, rodiče a veřejnost, sociální pracovníky a policisty a videospoty pro rodiče, seniory a pro mládež.</p>11. 9. 2019 11:20:41Až do 15. listopadu mohou žáci a studenti základních a středních škol ve Zlínském kraji soutěžit s projektem Kraje pro bezpečný internet, dozvědět se důležité informace o bezpečném užívání informačních technologií a vyhrát hodnotné ceny!2019-11-04T23:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/147426282.jpg5. 11. 2019 12:03:51http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopLucie Časarová
Soutěž Komenský a my 2019 - 202066983<p><strong>Školní kola výtvarné a literární soutěže proběhnou v období říjen 2019 - leden 2020. Soutěž je ve výtvarné kategorii určena pro žáky ve věku 6 - 11 let. V literárně-historické kategorii pro žáky 6. - 9. ročníku a pro studenty středních škol je určena esejová/úvahová kategorie.</strong></p><p> <font size="3">Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze a Základní školou J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí vyhlašuje 18. ročník celostátní literárně historické a výtvarné soutěže pro děti a mládež “KOMENSKÝ A MY” pro školní rok 2019 - 2020. </font></p><font size="3"> </font><strong><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><p>Základní informace o 18. ročníku soutěže&#58; </p> </font></font></strong><font size="3"></font><p><font size="3">Soutěž proběhne ve </font><strong><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">školních kolech </font></font></strong><font size="3">v období </font><strong><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">říjen 2019 – leden 2020</font></font></strong><font size="3">. Škola může v každé z kategorií poslat do ústředního (celorepublikového) kola maximálně 5 prací! Současně s pracemi zašle informace – jméno soutěžícího, kategorii, věk, postupný ročník, adresu školy, telefon, e-mailové spojení a jméno pedagoga, který žáka vedl. </font></p><font size="3"> </font><strong><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"></font></font></strong><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"></font></font><p><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><strong>Výtvarné práce kategorie A </strong></font></font><font size="3">je třeba zaslat na adresu&#58; Základní škola J. A. Komenského, Žerotínova 29, 561 12 Brandýs nad Orlicí </font><strong><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">do 31. ledna 2020</font></font></strong><font size="3">, na obálku zásilky uveďte označení “Komenský a my”. </font></p><font size="3"> </font><strong><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"></font></font></strong><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"></font></font><p><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><strong>Literární práce kategorií B a C </strong></font></font><font size="3">je třeba zaslat v </font><strong><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">elektronické podobě. U zasílaných prací musí být na titulní straně uveden autor, název práce, kategorie, postupný ročník, věk, adresa školy, jméno pedagoga, kontaktní telefon a e-mailová adresa</font></font></strong><font size="3">. Literární práce posílejte ve formátu WORD elektronicky jako přílohu e-mailu, každou práci v samostatném souboru, označeném kategorií a příjmením autora (</font><strong><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">např. B-Nováková</font></font></strong><font size="3">) do Základní školy J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí, Žerotínova 29, 561 12 Brandýs nad Orlicí, (tel.&#58; 465544218 nebo 603889433, e-mail </font><strong><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">zsbrandys@ttnet.cz </font></font></strong><font size="3">, rovněž do </font><strong><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">31. ledna 2020. </font></font></strong></p><font face="Calibri" size="1"> </font> <strong><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><p>Ústřední kolo všech kategorií, včetně vyhlášení výsledků, se uskuteční v Brandýse nad Orlicí ve dnech 25. až 27. března 2020. </p> </font></font></strong><font size="3"><p>Soutěžící v kategorii B vybraní porotou do ústředního kola (jehož součástí je znalostní test) budou organizátory soutěže informováni o své účasti v ústředním kole začátkem března 2020. </p> </font><strong><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><p>Vedle oceněných prací v každé kategorii budou uděleny&#58;</p><p>„Cena za nejlepší literární práci“ v kategorii B </p><p>„Cena Pardubického kraje“ </p><p>„Cena pedagogovi za vynikající práci se žáky a studenty“ </p><p>„Cena ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí“ </p> </font></font></strong><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"></font></font><p><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><strong>PODMÍNKY ÚČASTI&#58; </strong></font></font><font size="3">Soutěž je organizována ve třech kategoriích (A, B, C). Bližší informace lze získat na webové stránce ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí <a href="http&#58;//www.zsbrandysno.cz/">www.zsbrandysno.cz</a></font><strong><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">. </font></font></strong></p><strong><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"> </font></font></strong><font lang="ZH-TW" face="Wingdings,Wingdings" size="2"><font lang="ZH-TW" face="Wingdings,Wingdings" size="2"></font></font><p style="text-align&#58;left;"><font lang="ZH-TW" face="Wingdings,Wingdings" size="2"><font lang="ZH-TW" face="Wingdings" size="2"> </font></font><strong><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">Kategorie A (výtvarná část soutěže) – pro děti ve věku 6 – 11 let (žáky prvního stupně ZŠ a odpovídajících ročníků ZUŠ) „Orbis pictus 21. století – nové stránky Světa v obrazech očima dětí“ </font></font></strong></p><p style="text-align&#58;left;"><font size="3">Tato kategorie je rozdělena do dvou věkovýh skupin. V první (A1) soutěží se svými výtvarnými pracemi děti 1. – 3. ročníku ZŠ (a odpovídajících roč. ZUŠ), ve druhé (A2) pak děti 4. a 5. ročníků ZŠ (a odpovídajících roč. ZUŠ). Každá škola může do této kategorie (kat. A) vybrat ze svého školního kola </font><strong><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">nanejvýš 5 prací</font></font></strong><font size="3">. </font></p><font size="3"> <p>Do soutěže budou přijímány výtvarné práce provedené jakoukoliv technikou včetně trojrozměrných (objekty, keramika apod.) do max. formátu velikosti A2 u dvojrozměných děl a max. 20×20×20 cm u trojrozměrných. </p> </font><font lang="ZH-TW" face="Wingdings,Wingdings" size="2"><font lang="ZH-TW" face="Wingdings,Wingdings" size="2"></font></font><p><font lang="ZH-TW" face="Wingdings,Wingdings" size="2"><font lang="ZH-TW" face="Wingdings" size="2"> </font></font><strong><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">Kategorie B (literárně historická část soutěže) – pro žáky 6. – 9. ročníků ZŠ, prvního stupně víceletých gymnázií a odpovídajících ročníků ZUŠ</font></font></strong></p><strong><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"> </font></font></strong><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"> </font></font><font size="3"></font><p><font size="3">Skládá se ze dvou čátí. První představuje </font><strong><em><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">literární práci – zamyšlení&#160; </font></font></em></strong><font size="3">na téma stanovené pro daný ročník soutěže. Rozsah práce by neměl překročit 3 normostrany, ze školních kol může postoupit do celostátního finále maximálně 5 prací. Druhou část soutěže v této kategorii tvoří </font><strong><em><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">znalostní test </font></font></em></strong><font size="3">zaměřený na život, dílo a dobu J. A. Komenského. Autoři 20 nejlepších literárních prací a jejich pedagogický doprovod budou pozváni na finále soutěže v Brandýse nad Orlicí, kde se žáci utkají v testu znalostí v útředním kole soutěže (26. 3. 2020). </font></p><font size="3"> </font><font lang="ZH-TW" face="Wingdings,Wingdings" size="2"><font lang="ZH-TW" face="Wingdings,Wingdings" size="2"></font></font><p><font lang="ZH-TW" face="Wingdings,Wingdings" size="2"><font lang="ZH-TW" face="Wingdings" size="2"> </font></font><strong><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">Kategorie C (literární práce – úvaha /esej) – pro studenty středních škol </font></font></strong></p><strong><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"> </font></font></strong><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"> </font></font><font size="3"></font><p><font size="3">Je určena studentům všech typů středních škol a studentům druhého stupně víceletých gymnázií. Účastní se </font><strong><em><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">odbornou literární prací&#160; </font></font></em></strong><font size="3">(korespondenční formou) na dané téma. Rozsah práce či studie by neměl přesáhnout 5 normostran. Autoři nejlepších prací budou pozváni k převzetí cen při slavnostním vyhlášení výledků soutěže do Brandýsa nad Orlicí. </font></p><font size="3"> </font><strong><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="5"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="5"><p>Témata 18. ročníku </p> </font></font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><p>Kategorie A &#58; „Mosty“ </p> <p>Kategorie B&#58; „Dětské hry dříve a dnes“ </p> <p>Kategorie C&#58; „V jakém světě si přeji žít?“ </p><p></p><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Komenský%20a%20my%202019-2020.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Komenský a my 2019-2020.pdf</a></p><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/18.%20roč.%202020%20téma%20kat.%20A.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;18. roč. 2020 téma kat. A.docx</a></p><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/18.%20roč.%202020%20téma%20kat.%20B.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;18. roč. 2020 téma kat. B.docx</a></p><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/18.%20roč.%202020%20téma%20kat.%20C.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;18. roč. 2020 téma kat. C.docx</a></p></font></font></strong>31. 10. 2019 9:03:14Školní kola výtvarné a literární soutěže proběhnou v období říjen 2019 - leden 2020. Soutěž je ve výtvarné kategorii určena pro žáky ve věku 6 - 11 let. V literárně-historické kategorii pro žáky 6. - 9. ročníku a pro studenty středních škol je určena esejová/úvahová kategorie. 2019-10-30T23:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/151520721.jpg31. 10. 2019 12:17:08http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopRadim Sukop
Kalendář soutěží 2019/202067484<p><strong>Kalendář soutěží, olympiád a přehlídek pořádaných ve školním roce 2019/20 ve Zlínském kraji obsahuje kontaktní údaje organizátorů okresních a krajských kol, termíny konání a kontakt na odborného garanta jednotlivých soutěží, olympiád a přehlídek.</strong></p><p>Přehled je průběžně aktualizován.</p><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Kalendář%20soutěží%202019-2020.xlsx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" />&#160;Kalendář soutěží 2019-2020.xlsx</a></p><p></p><p></p>21. 10. 2019 5:16:23Kalendář soutěží, olympiád a přehlídek pořádaných ve školním roce 2019/20 ve Zlínském kraji obsahuje kontaktní údaje organizátorů okresních a krajských kol, termíny konání a kontakt na odborného garanta jednotlivých soutěží, olympiád a přehlídek.2019-10-30T23:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/104198229.jpg11. 11. 2019 8:04:47http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopRadim Sukop
Ekonomická olympiáda67483<p>​<strong>Ekonomická olympiáda, středoškolská soutěž pro studenty 1. až 4. ročníků všech typů středních škol, spustila svůj IV. ročník. Přihlašování probíhá od 2. září do 28. listopadu 2019. Školní kola proběhnou od 2. do 13.&#160;prosince 2019.</strong></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p>Struktura soutěže je tříkolová (školní kolo, krajské kolo, finále). Školní kolo má vzdělávací charakter a je určeno k&#160;plošnému testování studentů. Testování ve školním kole probíhá on-line a je na něj vyhrazeno 40 minut. Do krajského kola <strong>postupuje vždy minimálně jeden</strong> <strong>žák a maximálně 5 žáků</strong> z&#160;každé školy. Finále Ekonomické olympiády se koná v <strong>České národní bance</strong> a postupuje do něj 50 nejlepších studentů z&#160;kol krajských. V&#160;loňském třetím ročníku se soutěže účastnilo přes <strong>15 000 studentů</strong> z 337 škol z&#160;celé ČR. </p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Harmonogram 4. ročníku Ekonomické olympiády&#58;</strong></span></p><p>Přihlašování škol&#58;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;od 2. září do 28. listopadu 2019</p><p>Školní kola&#58;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; od 2. prosince do 13. prosince 2019</p><p>Krajská kola&#58;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;od 27. ledna do 14. února 2020</p><p>Finále&#58;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; červen 2020</p><p><br></p><p>Více informací na <a href="https&#58;//ekonomickaolympiada.cz/" target="_blank">www.ekonomickaolympiada.cz</a>&#160;a ve věstníku&#160;soutěže <a href="/pedagogove/souteze/Documents/Věstník%20Ekonomické%20olympiády.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Věstník Ekonomické olympiády.docx</a>.</p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>21. 10. 2019 8:37:29Ekonomická olympiáda, středoškolská soutěž pro studenty 1. až 4. ročníků všech typů středních škol, spustila svůj IV. ročník. Přihlašování probíhá od 2. září do 28. listopadu 2019. Školní kola proběhnou od 2. do 13. prosince 2019.2019-10-20T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/calculator.jpg24. 10. 2019 6:08:36http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopKristýna Kocmanová
Píšu povídky, píšu básně ... tentokrát na téma Labyrint světa, Komenský a ráj knížek67485<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti vyhlašuje literární soutěž pro děti do 15ti let.&#160;</strong><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>Jaké by to bylo, kdyby místo paní učitelky/pana učitele vešel do třídy Jan Ámos Komenský? </strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>Jak by vypadala má škola snů? Ideální školní den? Jaké by to bylo být učitelem/učitelkou? Úsměvné perličky ze školní lavice? Jak by měl vypadat nejlepší učitel/učitelka? Můj nejlepší/nejhorší zážitek ze školy.</strong></span></p><p>Těšíme se na vaše bajky, pohádky, fejetony, povídky, básničky, pověsti, komiksy, příběhy vymyšlené či skutečné, cení se originalita... nejvíce však 3 strany textu nebo 3 básně.</p><p><br> Mladé autory prosíme,&#160;<strong>své příspěvky nezapomeňte podepsat, uvést třídu, školu, věk a adresu bydliště.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong></strong><b><br></b> Zasláním příspěvku dávají děti i jejich rodiče souhlas ke zveřejnění a dalšímu publikování textu. Práce, která je již jednou přihlášena do soutěže, se nesmí zúčastnit soutěže v žádném dalším ročníku ani jiné literární soutěže.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Uzávěrka soutěže je&#160;</strong><strong>17. ledna 2020.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"> Práce můžete doručit na <strong>flashce</strong>, <strong>elektronicky&#58; </strong><a href="mailto&#58;detske@knihovnabbb.cz">detske@knihovnabbb.cz</a><strong>, poštou </strong>na adresu&#58; oddělení pro děti KBBB, Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště. Zaslané práce nevracíme.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Práce vybrané porotou postupují do krajského kola, ty nejlepší budou oceněny v červnu 2020 při festivalu <strong>Hradišťské sluníčko. </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Účastník soutěže souhlasí s tím, že jeho práce může být zveřejněna, případné fotografie budou sloužit k propagaci knihovny.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Píšu%20povídky%20PLAKÁT%202020.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Píšu povídky PLAKÁT 2020.pdf</a><br></p>21. 10. 2019 5:48:02Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti vyhlašuje literární soutěž pro děti do 15ti let. 2019-10-20T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/kniha.jpg21. 10. 2019 5:53:30http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováDětské oddělení KBBB Uherské Hradiště
Speedmat - hodina, na kterou se žáci těší67486<p>​<strong>Speedmat je počítačový program pro procvičování základního učiva matematiky. Obsahem 24 testů je učivo ZŠ pro žáky od 8 do 16 let. Testovací program je zdarma ke stažení, zpoplatněná je pro školy soutěž o ceny.</strong></p><p></p><p><font face="Thread-00002b00-Id-00000019">Program vznikl v roce 1998. Po 20 letech vývoje zůstává podstata stejná. Spočítat v časovém limitu správně co nejvíce příkladů a na závěr se pobavit či poučit u vtipného hodnocení. Vše probíhá na počítačích ve škole. Žáci mohou procvičovat učivo, ale nejvíce atraktivní je část testovací - soutěž o originální diplomy a speciální žluté batohy. </font></p><p>Další informace jsou k nalezení na <a href="http&#58;//www.speedmath.eu/" target="_blank">www.speedmath.eu</a>.</p><p></p>21. 10. 2019 11:48:27Speedmat je počítačový program pro procvičování základního učiva matematiky. Obsahem 24 testů je učivo ZŠ pro žáky od 8 do 16 let. Testovací program je zdarma ke stažení, zpoplatněná je pro školy soutěž o ceny.2019-10-20T22:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/group.jpg21. 10. 2019 12:06:59http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopPetr Šášek
Všetulské dostavník65149<p><strong>​Středisko volného času, p. o. – TYMY Všetuly ve spolupráci s&#160;PS&#160;Dr. Mirko Očadlíka Holešov,&#160;Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra a Zlínský kraj&#160;</strong><span style="text-align&#58;justify;"><strong>Vás zvou na oblastní kolo hudební a pěvecké soutěže&#160;</strong></span><span style="text-align&#58;justify;"><strong>Dětská porta 2019 a&#160;</strong></span><span style="text-align&#58;justify;"><strong>Melodie 2019.&#160;</strong></span></p>Soutěž je určena dětem a mladým lidem do 20-ti let&#160;(sólo zpěv, zpěv s&#160;hudebním doprovodem&#160;a hra na hudební nástroj).<div><br></div><div>Propozice, přihlášku a další informace naleznete v přiložených souborech.</div><div><br></div><div><a href="/pedagogove/souteze/Documents/2019%20Všetulské%20dostavník%20Plakát.docx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;2019 Všetulské dostavník Plakát.docx</a></div><div><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Přihláška_na_Dětskou_Portu.docx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Přihláška_na_Dětskou_Portu.docx</a></div><div><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Propozice%202019.doc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />&#160;Propozice 2019.doc</a><br><p><br><br><br></p></div>10. 10. 2019 18:23:27​Středisko volného času, p. o. – TYMY Všetuly ve spolupráci s PS Dr. Mirko Očadlíka Holešov, Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra a Zlínský kraj Vás zvou na oblastní kolo hudební a pěvecké soutěže Dětská porta 2019 a Melodie 2019. 2019-10-09T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/Zpěvačka.jpg10. 10. 2019 18:32:28http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováJarmila Vaclachová