Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Pedagogičtí pracovníci
Sekce Pedagogičtí pracovníci je prostorem pro sdílení učebních textů, metodických pomůcek a dalších informací. Jejím hlavním cílem je podpora vzájemné spolupráce.
 

 Nepřehlédněte v sekci

 

 

VET Fest – Veletrh odborných dovedností68565<p style="text-align&#58;justify;"><strong>VET Fest je celodenní akce určená především základním a středním odborným školám,&#160;</strong><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>ale i široké veřejnosti. Proběhne v Praze&#160;</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>v úterý 15. října 2019. Součástí bude prostor pro stánky partnerských institucí a doprovodný program s prezentacemi odborných škol, absolventů zahraničních odborných stáží a diskuzemi o odborném vzdělávání.</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Cíle akce</span></h4><p style="text-align&#58;justify;">Cílem VET Festu je představit širokou škálu odborných dovedností žáků středních odborných škol a učilišť, informovat o významu mezinárodní spolupráce pro odborné vzdělávání, inovace a zaměstnanost a inspirovat potenciální zájemce ke studiu na odborné škole a k výjezdu na zahraniční odbornou stáž. Na akci budou své dovednosti a zkušenosti ze zahraniční mobility prezentovat žáci a pracovníci škol zapojených do programu Erasmus+.</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Jak se zapojit</span><br></h4><p style="text-align&#58;justify;">Máte-li zájem aktivně se do VET Festu zapojit, vyplňte <strong>do 31. května</strong> <a href="https&#58;//www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-odborne-vzdelavani/vet-fest-vyzva-pro-skoly-b/" target="_blank"><strong>online registraci</strong></a>&#160;na stránkách programu Erasmus+&#160;s návrhem, jak byste chtěli vaše studijní obory ve spojení s programem Erasmus+ na akci představit. Nejzajímavější návrhy zařadíme do programu akce a finančně podpoříme&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">jejich realizaci.</span></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Kritéria výběru organizací jsou&#58;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">■ zapojení do programu Erasmus+<br></p><p style="text-align&#58;justify;">■ prezentovaný obor<br></p><p style="text-align&#58;justify;">■ atraktivita návrhu pro návštěvníky veletrhu<br></p><p style="text-align&#58;justify;">■ možnost zapojení návštěvníků<br></p><p style="text-align&#58;justify;">■ dostatečné personální zajištění prezentace<br></p><p style="text-align&#58;justify;">■ propagace akce na webových stránkách instituce.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Kontakt&#58;</strong>&#160;<a href="mailto&#58;eva.teysslerova@dzs.cz" target="_blank">eva.teysslerova@dzs.cz</a>,&#160;<span style="background-color&#58;transparent;"><a href="http&#58;//www.naerasmusplus.cz/" target="_blank">www.naerasmusplus.cz</a></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><br></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><img src="/management/omsrlz/narodniagentura/PublishingImages/vetfest.jpg" alt="vetfest.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;600px;height&#58;418px;" /><br></span></p><p><br></p>16. 5. 2019 11:32:30Akce je určená především základním a středním odborným školám, ale i široké veřejnosti. Proběhne v Praze v úterý 15. října 2019. Střední odborné školy zde mohou představit odborné dovednosti svých žákyň a žáků, kteří se účastnili zahraničních pracovních stáží v rámci programu Esrasmus+. Termín pro přihlášky: 31. 5. 2019. 2019-05-15T22:00:00Z/SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/Kucharka.jpg16. 5. 2019 11:51:09https://www.zkola.cz/management/omsrlz/narodniagentura/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Soutěž středoškolák roku 201963985<p style="text-align&#58;justify;"><strong><span aria-hidden="true">Již popáté ocení organizace ProStředoškoláky.cz studentky a studenty, kteří jsou výjimečně aktivní v mimoškolních činnostech. Registrace probíhá do 18. května 2019.<br></span></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><span aria-hidden="true"><br></span></p><p style="text-align&#58;justify;"></p><p style="text-align&#58;justify;">Minulé ročníky přinesly již více než 1000 příběhů středoškoláků, kteří na sobě usilovně pracují a současně se snaží změnit i své okolí. </p><p style="text-align&#58;justify;">Při registraci na <a href="https&#58;//www.prostredoskolaky.cz/" target="_blank">stránkách soutěže</a>&#160;studentky a studenti&#160;uvedou aktivity, kterých se zúčastnili a úspěchy, kterých v nich dosáhli. Po ukončení hlasování porotci z řad organizátorů soutěže pečlivě vyberou TOP 25 nejaktivnějších středoškoláků. Tyto studentky a studenti&#160;na přelomu května a června zamíří na seznamovací víkendové setkání. Cílem celé akce je vytvořit jedinečnou komunitu těch nejaktivnějších studentek a studentů&#160;z celé České republiky.</p><p style="text-align&#58;justify;">Vrcholem soutěže bude v termínu 24. - 25. 6. 2019 vzdělávací akademie pro 65 nejúspěšnějších účastníků a slavnostní vyhlášení soutěže. Těm nejlepším budou předány ceny v hodnotě více než 100 000 Kč, těšit se mohou na Xbox, další elektroniku či zážitkové a vzdělávací kurzy.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Více informací na webových stránkách <a href="https&#58;//www.prostredoskolaky.cz/" target="_blank"><font color="#0066cc">https&#58;//www.prostredoskolaky.cz/</font></a>&#160;a v tiskové zprávě soutěže.</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Tiskova%20zprava_Stredoskolak%20roku%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Tiskova zprava_Stredoskolak roku 2019.pdf</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Plakat_Stredoskolak%20roku%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Plakat_Stredoskolak roku 2019.pdf</a></p><p style="text-align&#58;justify;"></p><p style="text-align&#58;justify;"></p>9. 5. 2019 5:44:02Již popáté ocení organizace ProStředoškoláky.cz studentky a studenty, kteří jsou výjimečně aktivní v mimoškolních činnostech. Registrace probíhá do 18. května 2019.2019-05-08T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/147286274.jpg9. 5. 2019 12:31:24https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopRobin Ibl
Mladí designéři - Budoucnost očima dětí67078<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Společnost ŠKODA AUTO pořádá již sedmým rokem soutěž s názvem „Mladí designéři“. Jedná se o soutěž pro nejmladší školáky a školačky a jejím cílem je podpořit a motivovat kreativního ducha dětí.</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Registraci lze provádět online do 30. 6. 2019, a to na&#58;<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.mladidesigneri.skoda-auto.cz/" target="_blank">www.mladidesigneri.skoda-auto.cz</a><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Pro přihlášené projekty může veřejnost hlasovat přímo v galerii na webové stránce <a href="https&#58;//www.mladidesigneri.skoda-auto.cz/" target="_blank" style="background-color&#58;#ffffff;font-size&#58;14px;text-align&#58;justify;">www.mladidesigneri.skoda-auto.cz</a>&#160;od 1.&#160;7.&#160;2019.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Speciální cenu ŠKODA AUTO pro kategorii jednotlivci i kategorii škol/ týmů vyberou designéři ŠKODA AUTO.</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Kategorie&#58;</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>ŠKOLY/ TÝMY&#58;&#160;</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li>Cena veřejnosti 2D&#160;</li><li>Cena veřejnosti 3D&#160;</li><li>Cena Designu ŠKODA AUTO&#160;</li></ul></div><div style="text-align&#58;justify;"><span style="text-align&#58;justify;"><strong>J</strong></span><span style="text-align&#58;justify;"><strong>EDNOTLIVCI&#58;</strong></span><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li><span style="text-align&#58;justify;"><span style="text-align&#58;justify;">Cena veřejnosti 2D</span></span></li><li><span style="text-align&#58;justify;"><span style="text-align&#58;justify;">Cena veřejnosti 3D</span></span></li><li><span style="text-align&#58;justify;"><span style="text-align&#58;justify;"><span style="text-align&#58;justify;">Cena Designu ŠKODA AUTO</span></span></span></li></ul></div><div style="text-align&#58;justify;">NOVINKA 2019&#160;- Cena Udržitelnosti ŠKODA AUTO<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Termín pro přihlášení</strong>&#58;</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>1.&#160;4. 2019 – 30. 6. 2019</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Ceny&#58;</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Finanční příspěvek pro školu na výtvarné potřeby</div><div style="text-align&#58;justify;">Výlet do ŠKODA Auto v Mladé Boleslavi</div><div style="text-align&#58;justify;">Věcné ceny pro samotné dětské designéry</div><div style="text-align&#58;justify;">Kdo se muže zúčastnit&#58; Děti studující na prvním stupni základních škol</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Kontakt&#58;</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Monika Šiterová<br></div><div style="text-align&#58;justify;">Tel&#58; +420 732 250 386</div><div style="text-align&#58;justify;">e-mail&#58;&#160;<a href="mailto&#58;monika.siterova@skoda-auto.cz" target="_blank" style="font-size&#58;14px;"><p style="text-align&#58;justify;display&#58;inline;">monika.siterova@skoda-auto.cz<br></p></a></div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/pedagogove/souteze/PublishingImages/Mladi_designeri_2019.PNG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;556px;" /><br></p>6. 5. 2019 7:50:07Společnost ŠKODA AUTO pořádá již sedmým rokem soutěž s názvem „Mladí designéři“. Jedná se o soutěž pro nejmladší školáky a školačky a jejím cílem je podpořit a motivovat kreativního ducha dětí.2019-05-05T22:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/Malirka.jpg6. 5. 2019 8:15:12https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Země očima dětí a fantazie 201968191<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Město Uherský Brod, Město Nové Mesto nad Váhom a Dům dětí a mládeže v Uherském Brodě vyhlašují v rámci celosvětové kampaně a oslav Dne Země 4. ročník výtvarné soutěže pro děti ZEMĚ OČIMA DĚTÍ A FANTAZIE 2019.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br><br></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong>TECHNIKY SOUTĚŽNÍCH PRACÍ&#58;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">kresba, malba, grafika, prostorová práce, kombinovaná technika</p><p style="text-align&#58;justify;">nebo klasická/digitální fotografie, počítačová grafika</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>SOUTĚŽNÍ KATEGORIE&#58;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Mateřské a základní školy</strong></p><ul style="text-align&#58;justify;"><li>I. do 5 let</li><li>II. do 6 let</li><li>III. 7-9 let</li><li>IV. 10-12 let</li><li>V. 13-15 let</li><li>VI. kolektivní práce</li><li>VII. speciální školy</li></ul><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Základní umělecké školy</strong></p><ul style="text-align&#58;justify;"><li>VIII. do 7 let</li><li>IX. 8-11 let</li><li>X. 12-15 let</li><li>XI. kolektivní práce</li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Na zadní stranu každé soutěžní práce uveďte čitelně&#58;&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">jméno autora, název práce, kategorii, třídu, adresu školy a e-mail.</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Soutěžní práce vracíme na vyžádání.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>UZÁVĚRKA SOUTĚŽE&#58; 13. 9. 2019</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Soutěžní práce z České republiky zasílejte na adresu&#58;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Dům dětí a mládeže Uherský Brod, příspěvková organizace</p><p style="text-align&#58;justify;">Přemysla Otakara II. č.p. 38, 688 01 Uherský Brod</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Soutěžní práce budou vyhodnoceny mezinárodní porotou</strong></p><ul style="text-align&#58;justify;"><li>dne 25. 9. 2019 a výsledky soutěže budou vyhlášeny na vernisáži</li><li>dne 7. 10. 2019 v 17.00 h. v Městské knihovně v Uherském Brodě.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>INFORMACE&#58;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Bc. Petra Chmelová, e-mail&#58; <a href="mailto&#58;%20petrachmela@seznam.cz" target="_blank">petrachmela@seznam.cz</a></p><p style="text-align&#58;justify;">Dům dětí a mládeže Uherský Brod, tel. 775 282 523</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE&#58;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Knihovna Františka Kožíka v Uherském Brodě</p><p style="text-align&#58;justify;">Základní umělecká škola v Uherském Brodě</p><p style="text-align&#58;justify;">Základná umelecká škola Juraja Kréna v Novom Meste nad Váhom</p><p style="text-align&#58;justify;">Základná umelecká škola v Trenčíně</p><p style="text-align&#58;justify;">Město Trenčín<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Země%20očima%20dětí%20a%20fantazie%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Země očima dětí a fantazie 2019.pdf</a><br></p>2. 5. 2019 11:32:49Město Uherský Brod, Město Nové Mesto nad Váhom a Dům dětí a mládeže v Uherském Brodě vyhlašují v rámci celosvětové kampaně a oslav Dne Země 4. ročník výtvarné soutěže pro děti ZEMĚ OČIMA DĚTÍ A FANTAZIE 2019. 2019-05-01T22:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/151520721.jpg2. 5. 2019 11:39:48https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Esejistická soutěž "Imagining the European of the future"?66386<p>​<strong>MŠMT ve spolupráci s MZV vyhlašuje při příležitosti 70. výročí Rady Evropy esejistickou soutěž na téma &quot;Imagining the European of the future?&quot;. Esej musí být napsána v anglickém jazyce. Uzavírka soutěže je 31. 5. 2019.</strong></p><p></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Téma eseje&#58; </strong>„Na pozadí 70. výročí založení Rady Evropy zamyšlení se nad propojením 47 členských států RE a 840 miliónů lidí s&#160;vyjádřením vize, kde by autor eseje chtěl vidět členské státy RE a obyvatele RE v&#160;budoucnu v&#160;kontextu základních hodnot RE&#58; lidská práva – demokracie – právní stát&quot; (<a href="http&#58;//www.coe.int/70" target="_blank">www.coe.int/70</a> ).</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Délka eseje&#58; </strong>1&#160;000 slov </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Jazyk eseje&#58; </strong>anglický</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Cílová skupina legitimní pro vstup do soutěže&#58; </strong>mladí lidé žijící v&#160;Evropěve věku 14 – 18 let</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Vítěz / vítězka esejistické soutěže</strong> získá diplom Rady Evropy a bude pozván na oslavu 70. výročí Rady Evropy ve Štrasburku v&#160;říjnu 2019</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Kritéria pro hodnocení soutěžních příspěvků&#58;</strong></p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>dodržení rozsahu 1&#160;000 slov (krátké předložky a spojky se počítají jako slova; mezery a interpunkční znaménka se nezapočítávají)</li><li>dodržení tématu</li><li>zohlednění 70. výročí Rady Evropy v&#160;eseji</li><li>dobrá úroveň anglického jazyka </li></ul><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Podmínky účasti v&#160;soutěži&#58;</strong> </p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>esej musí být sepsána v&#160;dokumentu Word a zaslána formou přílohy na elektronické adresy <a href="mailto&#58;zdenka.maskova@msmt.cz">zdenka.maskova@msmt.cz</a> a <a href="mailto&#58;adela.linhartova@msmt.cz">adela.linhartova@msmt.cz</a> <span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>v&#160;termínu do 31. května 2019</strong></span> (přijetí příspěvku do soutěže bude potvrzeno)</li><li>součástí zaslání příspěvku do soutěže musí být kontaktní údaje soutěžícího (celé jméno, e-mailová adresa, rok narození)</li><li>účastníci soutěže kromě vlastního příspěvku (= eseje) přiloží v&#160;elektronické podobě vyplněné a podepsané formuláře „Prohlášení o autorství&quot; a „Souhlas se zpracováním údajů&quot;</li></ul><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Vyhlášení%20Esejistické%20soutěže%20-%2070.%20výročí%20RE.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Vyhlášení Esejistické soutěže - 70. výročí RE.docx</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Prohlášení%20o%20autorství.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Prohlášení o autorství.docx</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Souhlas%20se%20zpracováním%20údajů.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Souhlas se zpracováním údajů.docx</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Kontaktní údaje&#58;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Mgr. Zdenka Mašková (e-mail&#58; <a href="mailto&#58;zdenka.maskova@msmt.cz"><font color="#0066cc">zdenka.maskova@msmt.cz</font></a>, tel.&#58; 234&#160;815&#160;308)</p><p style="text-align&#58;justify;">Mgr. Adéla Linhartová (e-mail&#58;<strong> </strong><a href="mailto&#58;adela.linhartova@msmt.cz"><font color="#0066cc">adela.linhartova@msmt.cz</font></a>, tel.&#58; 234&#160;815&#160;256)</p><p></p>29. 4. 2019 11:02:55MŠMT ve spolupráci s MZV vyhlašuje při příležitosti 70. výročí Rady Evropy esejistickou soutěž na téma "Imagining the European of the future?". Esej musí být napsána v anglickém jazyce. Uzavírka soutěže je 31. 5. 2019.2019-04-28T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/100281685.jpg29. 4. 2019 11:42:16https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopZdenka Mašková
Učitelé by měli zkusit i jiné povolání, aby nezůstávali uzavřeni ve své bublině, říká Michal Orság67813<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Čtyři roky působil jako učitel angličtiny, poté se rozhodl věnovat se školství z druhé strany pomyslné barikády. Jeho vzdělávací centrum EDUkační LABoratoř mimojiné učí učitele, jak pracovat s novými technologiemi, jak využívat inovativní metody ve výuce či ji zefektivnit. Jak vidí budoucnost učitelského povolání u nás? A proč by podle něj měli čeští učitelé měnit svou profesi, nebo si alespoň brát půlroční volno?</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><div><strong><em>Jako ředitel EDUkační LABoratoře se zabýváte inovacemi ve vzdělávání. Co ale zahrnuje pojem „inovace“ v&#160;našem školství?</em></strong></div><div><strong><em><br></em></strong></div><div>Na to, co je pro školy inovativní, jsme vlastně přicházeli postupně během našich projektů. Když jsme do škol přinesli nové technologie v&#160;rámci projektu Škola dotykem, učitelé často nevěděli, jak s&#160;nimi pracovat. Pro ně tedy bylo inovativní už to, že jsme jim například ukázali nové aplikace nebo smysluplné praktické využití. Cokoliv, co není ve školství běžné, můžeme označit za inovativní.&#160;<br></div><div><br></div><div>V&#160;našem centru jdou ale technologie nyní trochu bokem. Je nám jedno, jestli je ve třídě dotyková obrazovka, telefon nebo interaktivní tabule, soustředíme se na učitele a práci s&#160;nimi. Chceme z&#160;nich dostat to nejlepší. Ukazujeme, jak pracovat s&#160;určitými tématy, například s&#160;kritickým myšlením. Technologie pro nás nejsou cílem, ale prostředkem k nabytí kompetencí.<strong><br></strong></div><div><br></div><div>Celý rozhovor naleznete na <a href="https&#58;//perpetuum.cz/2019/03/ucitele-by-meli-obcas-zmenit-svou-profesi-aby-nezustavali-ve-sve-uzavrene-bubline-rika-podnikatel-michal-orsag/" target="_blank">webových stránkých magazínu Perpetuum</a>.<br></div></div>1. 4. 2019 7:13:25Čtyři roky působil jako učitel angličtiny, poté se rozhodl věnovat se školství z druhé strany pomyslné barikády. Jeho vzdělávací centrum EDUkační LABoratoř mimojiné učí učitele, jak pracovat s novými technologiemi, jak využívat inovativní metody ve výuce či ji zefektivnit. Jak vidí budoucnost učitelského povolání u nás?2019-03-31T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/148021743.jpg1. 4. 2019 7:17:52https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/rozhovory/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMarkéta Popelářová
Kalendář soutěží 2018/2019992<p style="text-align&#58;justify;"> <strong>Kalendář soutěží, olympiád a přehlídek pořádaných ve školním roce 2018/19 ve Zlínském kraji obsahuje kontaktní údaje organizátorů okresních a krajských kol, termíny konání a kontakt na odborného garanta jednotlivých soutěží, olympiád a přehlídek.</strong> </p><p><br></p><p>Přehledy jsou průběžně aktualizovány. </p><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Kalendář%20předmětových%20a%20uměleckých%20soutěží%202018-2019.xlsx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" />&#160;Kalendář předmětových a uměleckých soutěží 2018-2019.xlsx</a><br></p><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Kalendář%20sportovních%20soutěží%202018-2019.xlsx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" />&#160;Kalendář sportovních soutěží 2018-2019.xlsx</a></p><p><br></p><div style="text-align&#58;justify;"><br></div>12. 9. 2018 12:18:08Kalendář soutěží, olympiád a přehlídek pořádaných ve školním roce 2018/19 ve Zlínském kraji obsahuje kontaktní údaje organizátorů okresních a krajských kol, termíny konání a kontakt na odborného garanta jednotlivých soutěží, olympiád a přehlídek.2019-03-18T23:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/104198229.jpg25. 3. 2019 9:01:38https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopRadim Sukop
Soutěž samostatných odborných prací učňů 201967205<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Národní ústav pro vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s&#160;Hospodářskou komorou ČR osmý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP). Školy mohou přihlásit do soutěže jednu až dvě vynikající práce z&#160;každého učebního oboru, jehož jednotné zadání obsahuje SOP, nejpozději do 28. června 2019. Autoři a autorky nejlepších prací získají na podzim 2019 prestižní ocenění Hospodářské komory ČR.&#160;&#160;</strong></p><strong>Soutěž se týká těchto oborů vzdělání&#58;</strong><br>23-62-H/01&#160;Jemný mechanik – hodinář<br>23-65-H/02 Lodník<br>29-54-H/01 Cukrář<br>31-58-H/01 Krejčí<br>36-66-H/01 Montér suchých staveb<br>41-51-H/02 Včelař<br>41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář<br>65-51-H/01 Kuchař – číšník, zaměření pohostinství<br>65-51-H/01 Kuchař – číšník, zaměření kuchař<br>65-51-H/01 Kuchař – číšník, zaměření číšník<br>66-53-H/01 Operátor skladování<br>69-51-H/01 Kadeřník<br>82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř<br>82-51-H/04 Umělecký keramik<br>82-51-H/06 Umělecký štukatér<p><br></p><p><a href="http&#58;//www.nuv.cz/t/vyhlasujeme-soutez-samostatnych-odbornych-praci-ucnu-2019" target="_blank"><strong>Podmínky soutěže, přihlášení a vyhodnocení nalezenete na webových stránkách NUV.cz.</strong></a><br></p>19. 3. 2019 12:14:25Národní ústav pro vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR osmý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP). Školy mohou přihlásit do soutěže jednu až dvě vynikající práce z každého učebního oboru, jehož jednotné zadání obsahuje SOP, nejpozději do 28. června 2019. Autoři a autorky nejlepších prací získají na podzim 2019 prestižní ocenění Hospodářské komory ČR. 2019-03-18T23:00:00Z/SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/Kucharka.jpg19. 3. 2019 12:18:50https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováNárodní ústav pro vzdělávání