Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Pedagogičtí pracovníci
Sekce Pedagogičtí pracovníci je prostorem pro sdílení učebních textů, metodických pomůcek a dalších informací. Jejím hlavním cílem je podpora vzájemné spolupráce.
 

 Nepřehlédněte v sekci

 

 

Veřejné připomínkování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 202064717 <p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><strong>Vážené dámy a pánové, kolegové, kolegyně a všichni, kteří chcete přispět svou zkušeností, radou, postřehem ke tvorbě strategického dokumentu, kterým je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje na roky 2020 až 2023. </strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Předkládáme Vám k&#160;veřejnému připomínkování 1. verzi tohoto nově připravovaného Dlouhodobého záměru, který navazuje na dokument, jenž byl schválen Zastupitelstvem kraje v&#160;roce 2016.</p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Vaše připomínky můžete odesílat na e-mail&#58; <a href="mailto&#58;radovan.vysmek@kr-zlinsky.cz">radovan.vysmek@kr-zlinsky.cz</a>, až do <strong>30. 9. 2019</strong>. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">O tom, jakým způsobem budou všechny adresné připomínky vypořádány, Vás informujeme opět na těchto stránkách, nejpozději 15. 11. 2019, kdy vyvěsíme upravenou verzi č. 2 k&#160;dalšímu připomínkování. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Věříme, že tato forma otevřené diskuse s&#160;širokou veřejností bude pro obsah dokumentu přínosem a předem děkujeme všem, kteří věnují svůj čas jeho čtení a zasílání svých námětů. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Školství zásadně zasahuje do života jedince i celé společnosti a provází nás celým životem. Pokud se nám společně podaří nastínit možné cesty rozvoje regionálního školství, které povedou ke spokojenému životu v&#160;našem kraji, bude to jenom ku&#160;prospěchu nás všech. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Předem Vám děkuji za celý tým zpracovatelů, pracovníků Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje.</p><p class="MsoNormal">&#160;</p><p class="MsoNormal"><strong>PhDr. Stanislav Minařík </strong><br> vedoucí odboru</p><p class="MsoNormal"><span>Ve Zlíně 2. 9. 2019<br></span></p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal"><a href="/management/Documents/DZ%20ZK%202020%20-%20pro%20veřejné%20připomínkování.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> DZ ZK 2020 - pro veřejné připomínkování.pdf</a></p><p class="MsoNormal"><a href="/management/Documents/Formular_pro_pripominky_DZ%20ZK%202020.xlsx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" /> Formulář pro připomínky DZ ZK 2020.xlsx</a></p><p class="MsoNormal"><br><span></span></p>2. 9. 2019 7:50:10Předkládáme Vám k veřejnému připomínkování 1. verzi tohoto nově připravovaného Dlouhodobého záměru, který navazuje na dokument, jenž byl schválen Zastupitelstvem kraje v roce 2016.2019-09-29T22:00:00Z/SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Rozpocty_per.jpg17. 9. 2019 7:22:06http://www.zkola.cz/management/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadovan Výsmek
Soutěž Zlatý oříšek65582<p>​<strong>Soutěž se již po 21. chystá najít a následně podpořit mladé talenty, kteří vynikají v nejrůznějších oborech a odvětvích lidské činnosti. Zúčastnit se mohou jednotlivci nebo skupiny dětí do 14 let. Uzávěrka přihlášek je 25. 9. 2019.</strong></p><p><font face="Thread-00001b2c-Id-0000000d">Soutěž Zlatý oříšek je určena všem talentovaným dětem. Jejím posláním je ukázat na konkrétních příkladech, že má smysl intenzivně studovat a o něco smysluplného usilovat. Laureátem se může stát každé děvče&#160;nebo chlapec od 6 do 14 let, ale také kolektiv dětí s nejstarším členem mladším 15 let, který v daném roce vytvoří nebo učiní něco mimořádného v kterémkoliv oboru. Soutěž Zlatý oříšek nemá kategorie. Záměrně vedle sebe staví úspěšné děti z nejrůznějších oborů, např.&#58; umění, sportu, ekologie, mineralogie, fyziky, v jazykových schopnostech a dovednostech v chovatelství, literatuře atd.</font></p><p>V letošním roce proběhnou krajská kola soutěže, která pořádají Zlínský, Středočeský a Ústecký kraj. Jejich slavnostní finále proběhnou počátkem října. Tři vítězové každého krajského kola získají finanční odměnu, ale všichni nominovaní si odnesou i zajímavé věcné ceny od místních sponzorů. Vítězové krajských kol nejenže získají potřebnou všestrannou podporu ve svém kraji, ale budou také automaticky přihlášeni mezi žhavé kandidáty do celonárodního kola Zlatého oříšku, jehož finále pravidelně vysílá Česká televize na Nový rok.</p><p>Přihlášky do krajských kol soutěže Zlatý oříšek je možné zaslat do 25. 9. 2019, do celostátního kola do 15. 10. 2019. Posílat přihlášky mohou zákonní zástupci, případně vedoucí dětských kolektivů. Přihlášku je možné vyplnit také on-line na <a href="http&#58;//www.zlatyorisek.cz/">www.zlatyorisek.cz</a>.</p><p></p><p>Mgr. Iva Rašková</p><p>ředitelka nadačního fondu</p><p>mobil&#58; 602 201 206</p><p>e-mail&#58; <a href="mailto&#58;iva.raskova@zlaty-orisek.cz">iva.raskova@zlaty-orisek.cz</a></p><p></p><p></p><p></p>20. 9. 2019 6:34:01​Soutěž se již po 21. chystá najít a následně podpořit mladé talenty, kteří vynikají v nejrůznějších oborech a odvětvích lidské činnosti. Zúčastnit se mohou jednotlivci nebo skupiny dětí do 14 let. Uzávěrka přihlášek je 25. 9. 2019.2019-09-19T22:00:00Z/SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Kuk_per.jpg20. 9. 2019 7:31:05http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopIva Rašková
Výtvarná soutěž Škola hrou64640<p>​Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlašuje dne 16. 9. 2019 výtvarnou soutěž na téma &quot;Škola hrou&quot;. Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích - pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií a pro žáky základních uměleckých škol a děti navštěvující jiné školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Soutěžní příspěvky je možné zasílat do 31. 10. 2019.</p><p></p><h2 style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#8a76b3;"><strong>Kdy?</strong></span></h2><p style="text-align&#58;center;">16. 9. - 31. 10. 2019</p><h2 style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#8a76b3;"><strong>Co je úkolem?</strong></span></h2><p style="text-align&#58;center;">Nakreslit obrázek velikosti A4 na téma „Škola hrou“.&#160;</p><h2 style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#8a76b3;"><strong>Kdo se může zúčastnit?</strong></span></h2><p style="text-align&#58;center;"><strong><span style="color&#58;#7aced4;">Kategorie A)</span></strong> žáci druhého stupně základních škol nebo odpovídajících ročníků gymnázií</p><p style="text-align&#58;center;"><strong><span style="color&#58;#7aced4;">&#160;Kategorie B)</span> </strong>žáci základních uměleckých škol nebo děti navštěvující jiné školské zařízení pro zájmové vzdělávání</p><p style="text-align&#58;center;"><em>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Každý účastník se může zapojit pouze v jedné z kategorií s jedním soutěžním příspěvkem.</em></p><h2 style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#8a76b3;"><strong>Ceny&#58;</strong></span></h2><p style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#8a76b3;"><strong>Kategorie A)</strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#2c878f;">1. místo&#58;</span></p><p style="text-align&#58;center;">Tablet Lenovo, muzejní kufřík s&#160;replikami pravěkých nástrojů pro školu z HistoryParku v Ledčicích, rodinné vstupné do VIDA! science centra v&#160;Brně</p><p style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#2c878f;">2. místo&#58;</span></p><p style="text-align&#58;center;">Workshop pro celou třídu v&#160;Národním filmovém muzeu NaFilm v Praze, rodinné vstupné do HistoryParku v&#160;Ledčicích</p><p style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#2c878f;">3. místo&#58;</span></p><p style="text-align&#58;center;">Rodinné vstupné do VIDA! science centra v&#160;Brně</p><p style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#8a76b3;"><strong>Kategorie B)</strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#2c878f;">1. místo&#58;</span></p><p style="text-align&#58;center;">Tablet Lenovo, rodinné vstupné do HistoryParku v&#160;Ledčicích</p><p style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#2c878f;">2. místo&#58;</span></p><p style="text-align&#58;center;">Rodinné vstupné do HistoryParku v Ledčicích, 2 vstupenky do Národního filmového muzea NaFilm v Praze</p><p style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#2c878f;">3. místo&#58;</span></p><p style="text-align&#58;center;">Rodinné vstupné do VIDA! science centra v&#160;Brně</p><p style="text-align&#58;center;"><em>Všichni výherci získají také batoh plný hodnotných propagačních předmětů OP VVV.</em></p><h2 style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#8a76b3;"><strong>Kam zaslat soutěžní příspěvek?</strong></span></h2><p style="text-align&#58;center;"><strong>Poštou na adresu&#58;</strong></p><p style="text-align&#58;center;">Vilma Tůmová</p><p style="text-align&#58;center;">Odbor technické pomoci OP VVV</p><p style="text-align&#58;center;">Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</p><p style="text-align&#58;center;">Českomoravská 2420/15</p><p style="text-align&#58;center;">190 00 Praha 9</p><p style="text-align&#58;center;"><em>Díla jednotlivých žáků z&#160;jedné třídy mohou být zaslána souhrnně v&#160;jedné zásilce. </em><em>Součástí díla je vyplněná přihláška do soutěže, která musí obsahovat název a adresu školy/instituce, kontaktní osobu,&#160;</em><em>včetně e-mailu a telefonního čísla, jména, příjmení a věk zúčastněných osob a název jejich soutěžního díla. </em><em>Na zadní straně soutěžního díla musí být uvedeno jméno, příjmení a věk autora a název díla.</em></p><p style="text-align&#58;center;"><strong>Kontaktní e-mail soutěže&#58; </strong><strong><a href="mailto&#58;soutezopvvv@msmt.cz">soutezopvvv@msmt.cz</a></strong></p><p style="text-align&#58;center;"><strong><font face="Thread-00001a58-Id-00000017"></font></strong></p><p style="text-align&#58;left;"><strong><font face="Thread-00001a58-Id-00000017"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Informační%20leták%20soutěže.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Informační leták soutěže.pdf</a></font></strong></p><p style="text-align&#58;left;"><strong><font face="Thread-00001a58-Id-00000017"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Přihláška%20do%20soutěže.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Přihláška do soutěže.docx</a></font></strong></p><p style="text-align&#58;left;"><strong><font face="Thread-00001a58-Id-00000017"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Kompletní%20pravidla%20soutěže.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Kompletní pravidla soutěže.pdf</a></font></strong></p>19. 9. 2019 6:30:32Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlašuje dne 16. 9. 2019 výtvarnou soutěž na téma "Škola hrou". Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích - pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií a pro žáky základních uměleckých škol a děti navštěvující jiné školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Soutěžní příspěvky je možné zasílat do 31. 10. 2019.2019-09-17T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/152132401.jpg19. 9. 2019 7:17:01http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopVilma Tůmová
Výzva k ocenění dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže 65986<p><strong>​</strong><strong>Výzva k předkládání nominací pro ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2019. Nominovat lze do 18. 10. 2019 do 13&#58;00 hodin.</strong></p><p><span aria-hidden="true"><br></span></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p><font size="3">Aktivní využití volného času dětí a mládeže pod vedením kvalifikovaných vedoucích patří mezi priority Zlínského kraje v oblasti primární prevence negativních společenských jevů. Oblast volného času představuje významný potenciál pro neformální výchovu a vzdělávání mladé generace. Práce s dětmi a mládeží realizovaná dobrovolnými pracovníky ve volném čase je společensky důležitá a hodna ocenění. </font></p><font size="3"> <p>Proto Zlínský kraj připravuje v roce 2019 již <font size="3"><strong>XVI. ročník ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje</strong></font><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial" size="3"><strong>. </strong></font></font></p><p> <strong><font size="3">Kdo může podat návrh? </font></strong></p><strong><font size="3"> </font></strong><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"></font></font><p><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial" size="3">Fyzická či právnická osoba, která zašle </font></font><strong><font size="3">vyplněný nominační formulář </font></strong><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial" size="3">na adresu&#58; Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, nebo dodá osobně na Odbor školství, mládeže a sportu (budova č. 15, kancelář č. 547) nejpozději do </font></font><strong><font size="3">18. 10. 2019 do 13&#58;00 hodin. </font></strong></p><strong><font size="3"> <p>Kdo může být navržen? </p> </font></strong><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"></font></font><p><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial" size="3">Pracovník, který se ve svém volném čase pravidelně věnuje </font></font><strong><font size="3">dobrovolnicky přímé práci s dětmi a mládeží </font></strong><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial" size="3">Zlínského kraje. </font></font></p><font size="3"><font face="Arial" size="3"> </font></font><strong><font size="3"><p>Za práci s dětmi a mládeží se považuje&#58; </p> </font></strong><font lang="ZH-TW" face="Wingdings,Wingdings" size="3"><font lang="ZH-TW" face="Wingdings,Wingdings" size="3"></font></font><p><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial" size="3">organizovaná činnost dětí a mládeže mimo rodinu a školní vyučování směřující k nabytí nových poznatků a zkušeností, zdokonalení&#160;získaných dovedností a schopností, osvojení a rozvoji pozitivních společenských postojů; </font></font></p><font size="3"><font face="Arial" size="3"> </font></font><font lang="ZH-TW" size="3"><font lang="ZH-TW" size="3"></font></font><p><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial" size="3">činnost zaměřená k účelnému využívání volného času dětí a mládeže. </font></font></p><font size="3"><font face="Arial" size="3"> </font></font><strong><font size="3"></font></strong><font size="3"></font><p><font size="3"><strong>Za dlouhodobou činnost se pro tuto výzvu považuje</strong></font><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial" size="3">&#58; </font></font></p><font size="3"><font face="Arial" size="3"> </font></font><font lang="ZH-TW" size="3"><font lang="ZH-TW" size="3"></font></font><p><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial" size="3">práce s děmi a mládeží v délce minimálně 7 let. </font></font></p><font size="3"><font face="Arial" size="3"> </font></font><p><font size="3"><font face="Arial" size="3">Navrhovatel zašle jako </font></font><strong><font size="3">povinnou přílohu </font></strong><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial" size="3">nominačního formuláře </font></font><strong><font size="3">popis činností a dosažených výsledků nominované osoby </font></strong><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial" size="3">v rozsahu minimálně jedné poloviny listu A4 a maximálně jednoho listu A4. </font></font><strong><font size="3">Věnujte této části nominace mimořádnou pozornost</font></strong><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial" size="3">. </font></font></p><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial"> </font><p>Kontaktní osoby&#58; </p> <p>Ing. Anna Fenyková, e-mail&#58; anna.fenykova@kr-zlinsky.cz, tel.&#58; 577 043 757 </p> <p>Ing. Tomáš Duda, e-mail&#58; tomas.duda@kr-zlinsky.cz, tel.&#58; 577 043 748 </p><p></p><p></p><p></p><p><a href="/rodice/Documents/Výzva.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Výzva.pdf</a></p><p><a href="/rodice/Documents/Nominační%20formulář.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Nominační formulář.docx</a></p><p><a href="/rodice/Documents/Informace%20o%20zpracování%20osobních%20údajů%20subjektu%20údajů.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Informace o zpracování osobních údajů subjektu údajů.pdf</a></p><p></p><p></p><p></p><p></p></font><p></p></font></font>16. 9. 2019 12:10:56Výzva k předkládání nominací pro ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2019. Nominovat lze do 18. 10. 2019 do 13:00 hodin.2019-09-15T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/hands.jpg16. 9. 2019 13:07:27http://www.zkola.cz/rodice/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim Sukop
Esejistická soutěž pro žákyně a žáky SŠ: Tvář naší země50349<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Knihovna Václava Havla vyhlašuje soutěž o nejlepší esej pro žákyně a žáky středních škol. Tématem je Tvář naší země aneb Jak vnímáte tvář země, v níž žijete? Je Česko zemský ráj to na pohled? Své práce posílejte do 31. 10. 2019.&#160;</strong><br></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Letošní ročník esejistické soutěže pro studenty středních škol reaguje na aktuální výzvy v oblasti ekologie a klimatu. Při psaní eseje se žákyně a žáci&#160;mohou inspirovat projevy Václava Havla na toto téma.&#160;</p><ul><li style="text-align&#58;justify;">Ve videoklipu byl použit videopozdrav ke konferenci „Společenská odpovědnost obchodních společností v EU-10&#58; Očekávání x realita“ z roku 2006, který natočil Petr Jančárek. Text videopozdravu je k dispozici zde&#58;&#160;<a href="/pedagogove/souteze/Documents/Videopozdrav%20na%20konferenci%20o%20odpovědnosti_2006.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Videopozdrav na konferenci o odpovědnosti_2006.pdf</a><br></li><li style="text-align&#58;justify;">Další inspirativní texty Václava Havla na toto téma představují úvodní projevy ke konferenci Tvář země, jako například tento z roku 2002&#58; <em>Hodně se dnes mluví, často to slyšíme především z úst politiků, o tak zvaných národních zájmech. (...) Já se domnívám, že nejbytostnější a naprosto základní národní zájem je ten, který začasté titíž politici, kteří nejvíc o národních zájmech mluví, přehlížejí&#58; totiž uchovat krásu naší krajiny, jejího osídlení, měst, vesnic, památek, současně vnést logiku do kombinace různých typů zemědělství, zalesnění, ochrany toho, co je divoké a co se dědí po staletí a po tisíciletí, a zároveň kultivovat tento prostor. Co jiného je náš národní zájem? Vždyť si uvědomme, že mluvíme-li o našem státě, často ho nazýváme naší zemí. Mluvíme o parlamentu naší země, o vládě naší země. Sama tato terminologie, na první pohled nelogická, přece dává jasně najevo, co tím největším národním bohatstvím rozumíme – totiž tuto zemi se vším, co je na ní, pod ní, se vším, co ji tvoří, co ji strukturuje.</em> Václav Havel, <a href="https&#58;//old.vaclavhavel.cz/index.php?sec=7&amp;id=9&amp;kat=2&amp;from=10" target="_blank">Zahájení konference &quot;Tvář naší země&quot;</a>&#160;(odkaz vede na sekci Projevy na stránkách www.old.vaclavhavel.cz), Pražský hrad, Míčovna, 8. 10. 2002&#160;</li></ul><h4 class="ms-rteElement-H4B">Pravidla a ceny<br></h4><p style="text-align&#58;justify;">Texty, psané v&#160;českém jazyce, v&#160;rozsahu 5 až 10 normostran (9&#160;000 – 18 000&#160;znaků), opatřené jménem autorky/autora, rokem narození a názvem střední školy&#160;<strong>posílejte do 31. 10. 2019</strong>&#160;v&#160;elektronické podobě na adresu&#58;&#160;<a title="E-mail" href="mailto&#58;esej@vaclavhavel-library.org" target="_blank"></a><a title="E-mail" href="mailto&#58;esej@vaclavhavel.cz">esej@vaclavhavel.cz</a>.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Eseje posuzuje porota, složená z&#160;českých kulturních osobností, myšlenkově blízkých Václavu Havlovi.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>Zdroj&#58; Knihovna Václava Havla, <a href="https&#58;//www.vaclavhavel.cz/" target="_blank">www.vaclavhavel.cz</a>&#160;<p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p><br></p>12. 9. 2019 9:09:43Knihovna Václava Havla vyhlašuje soutěž o nejlepší esej pro žákyně a žáky středních škol. Tématem je Tvář naší země aneb Jak vnímáte tvář země, v níž žijete? Je Česko zemský ráj to na pohled? Své práce posílejte do 31.10. 2019. 2019-09-11T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/91409193.jpg12. 9. 2019 9:28:27http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Česko-německý fond budoucnosti podporuje školní praxe50018<div style="text-align&#58;justify;">​​​​Česko-německý fond budoucnosti je mezistátní instituce, jež je konkrétním výsledkem Česko-německé deklarace z 21. ledna 1997. Podepsáním Statutu českou a německou vládou byl založen dne 29. 12. 1997 jakožto nadační fond podle českého práva se sídlem v Praze.</div> <div>&#160;</div> <div style="text-align&#58;justify;">Posláním Fondu budoucnosti je všestranně podpořit porozumění mezi Čechy a Němci. V souladu s jeho stanovami fond poskytuje za tímto účelem finanční podporu partnerským projektům z obou zemí. Partnerské projekty </div> <div>&#160;</div> <div style="text-align&#58;justify;">V souladu s Česko-německou deklarací je podle statutu posláním Česko-německého fondu budoucnosti poskytování prostředků na financování projektů směřujících do budoucna, které jsou společným zájmem České republiky a Spolkové republiky Německo. </div> <div>&#160;</div> <div style="text-align&#58;justify;">Základními kritérii pro posuzování projektů jsou ucelený koncept financování, kdy žadatelé a jejich partneři hradí alespoň 50% nákladů z vlastních či jiných zdrojů, stejně tak jako jednoznačně pozitivní a dlouhodobá vazba na proces česko-německého porozumění. </div> <div>&#160;</div> <div>Oblasti projektů jsou rozděleny do následujících kategorií </div> <ul><li>Mládež a školy</li> <li>Kultura</li> <li>Dialogy a vědecké projekty</li> <li>Publikace</li> <li>Obnova památek</li> <li>Sociální projekty a menšiny</li> <li>Partnerství obcí a zájmových sdružení</li> <li>Stipendia </li></ul> <h3 class="ms-rteElement-H3B">Mládež a školy</h3> <div style="text-align&#58;justify;"><strong>Co je podporováno</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;"><div>Školní partnerství, setkávání skupin žáků ze základních i navazujících škol, roční studijní pobyty, odborné praxe, spolupráce mateřských škol, sportovní a kulturní aktivity ve volném čase </div><div><strong><br>Cíle</strong></div></div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;">Navázání kontaktů a přátelství, prevence vzniku předsudků, zvládnutí jazyka, poznávání každodenního života v sousední zemi, nabytí zkušeností v prostředí odlišné kultury, zapojení se do obecně prospěšné činnosti, tvořivé trávení volného času.</div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;">Fond budoucnosti podporuje četná setkání skupin mládeže, školních tříd i studentů, vzdělávací akce, česko-německé školy a roční studijní pobyty, společné workcampy na různých veřejně prospěšných akcích nebo projekty umělecké spolupráce jako např. nastudování a uvedení společných koncertů nebo tanečních či divadelních představení, které napomáhají sbližovat mladé lidi i přes jazykovou bariéru. </div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;"><div>V oblasti školství a vzdělávání se podpora Fondu budoucnosti soustřeďuje jak na podporu různých aktivit v rámci partnerství škol, tak na dlouhodobější výměnné projekty. K těm patří především roční studijní pobyty středoškoláků na školách sousední země, které jsou organizovány kancelářemi euroregionů nebo vznikly na základě soukromých iniciativ. </div><div>Podporovány jsou také dlouhodobé nebo krátkodobé praxe pro učně, absolventy odborných škol nebo nezaměstnané, organizované Tandemem, koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže, dále roční pobyty mladých dobrovolných pracovníků v sousední zemi se sociálním nebo ekologickým zaměřením. Účastníci těchto projektů se jednak zdokonalí v cizím jazyce, získají ale i další důležité zkušenosti. Naučí se orientovat se v novém prostředí a toleranci vůči jiným životním podmínkám. </div></div> <div><strong></strong>&#160;</div> <h2 class="ms-rteElement-H2B">Jak žádat o podporu projektu </h2> <div style="text-align&#58;justify;">Prostřednictvím formuláře Žádost o finanční prostředky z Česko-německého fondu budoucnosti, který se vyplňuje v českém i německém jazyce. Formuláře žádostí jsou ke stažení na stránkách ČNFB v sekci <u style="text-decoration&#58;underline;"></u><a href="http&#58;//www.fondbudoucnosti.cz/pro-zadatele/podani-zadosti/" target="_blank" style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Podání žádosti</strong></a>.</div> <h5></h5> <h5>Uzávěrky pro přijetí žádostí </h5> <div>1. čtvrtletí nebo později&#58; do 30. září předchozího roku<br>2. čtvrtletí nebo později&#58; do 31. prosince předchozího roku<br>3. čtvrtletí nebo později&#58; do 31. března<br>4. čtvrtletí nebo později&#58; do 30. června </div> <div><strong></strong>&#160;</div> <div><strong>Další informace</strong> </div> <div>&#160;</div> <div style="text-align&#58;justify;">Finanční podporu z Česko-německého fondu budoucnosti mohou obdržet žadatelé, kteří projekt realizují společně s německým partnerem. </div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;"><br>Projekt by neměl trvat déle než jeden rok. Fond nepodporuje projekty s komerčním zaměřením a nefinancuje provozní náklady institucí. </div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;"><br>Příspěvek požadovaný z Fondu budoucnosti smí představovat maximálně 50% celkových nákladů na projekt. Tato výše podpory je vyhrazena projektům, které se vyznačují zvláštními partnerskými kvalitami a/nebo inovačním charakterem. Zbývající finance pro projekt musí pocházet z vlastních a/nebo jiných zdrojů. </div> <div>&#160;</div> <div>&#160;</div> <div>&#160;</div> <div>Zdroj&#58; Česko-německý fond budoucnosti, <a href="http&#58;//www.fondbudoucnosti.cz/" target="_blank">www.fondbudoucnosti.cz</a></div> <div>&#160;</div> 3. 9. 2013 10:16:25Školní partnerství, roční studijní pobyty, odborné praxe, spolupráce mateřských škol, sportovní a kulturní aktivity ve volném čase. Nejbližší termín pro podání žádosti: 30. 9. 2019.2019-09-10T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/young%20people.jpg11. 9. 2019 5:48:19http://www.zkola.cz/management/omsrlz/mezspoluprace/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
VET Fest – Veletrh odborných dovedností50282<p style="text-align&#58;justify;"><strong>VET Fest je celodenní akce určená především základním a středním odborným školám,&#160;</strong><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>ale i široké veřejnosti. Proběhne v Praze&#160;</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>v úterý 15. října 2019. Součástí bude prostor pro stánky partnerských institucí a doprovodný program s prezentacemi odborných škol, absolventů zahraničních odborných stáží a diskuzemi o odborném vzdělávání.</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Cíle akce</span></h4><p style="text-align&#58;justify;">Cílem VET Festu je představit širokou škálu odborných dovedností žáků středních odborných škol a učilišť, informovat o významu mezinárodní spolupráce pro odborné vzdělávání, inovace a zaměstnanost a inspirovat potenciální zájemce ke studiu na odborné škole a k výjezdu na zahraniční odbornou stáž. Na akci budou své dovednosti a zkušenosti ze zahraniční mobility prezentovat žáci a pracovníci škol zapojených do programu Erasmus+.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/management/omsrlz/narodniagentura/PublishingImages/pozvánka_VET%20Fest_ZŠ.jpg" alt="pozvánka_VET Fest_ZŠ.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;700px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;">Registrace na VET Fest (pro skupiny větší než 10 osob) níže.</span><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Prosíme o výběr preferovaného času Vaší návštěvy.&#160;<strong>Upozorňujeme, že v případě velkého počtu přihlášených ve stejném čase může být Váš čas návštěvy změněn.&#160;</strong>V takovém případě Vás budeme kontaktovat.</p><p style="text-align&#58;justify;">Podrobný program celé akce bude průběžně aktualizován na stránce DZS v sekci <a href="https&#58;//www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-odborne-vzdelavani/vet-fest-veletrh-odbornych-dovednosti-b/" target="_blank"><strong>Projekty mobility osob - odborné vzdělávání</strong></a>.</p><p style="text-align&#58;justify;">*Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách&#160;<a href="https&#58;//www.dzs.cz/cz/o-dzs/gdpr/">DZS</a>.</p><p style="text-align&#58;justify;">Děkujeme Vám za Vaši registraci!</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>UPOZORNĚNÍ&#58; ČAS NÁVŠTĚVY V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH JE PRO SKUPINY JIŽ PLNĚ OBSAZEN.&#160;</strong></p><strong>Místo konání</strong><br>Vnitroblock, Tusarova 791/31, Praha 7 - Holešovice<br>Začátek akce&#58; 15. 10. 2019 09&#58;00<br>Konec akce&#58; 15. 10. 2019 15&#58;00<br>Kapacita&#58; 300<p><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Kontakt&#58;</strong>&#160;<a href="mailto&#58;eva.teysslerova@dzs.cz" target="_blank">eva.teysslerova@dzs.cz</a>,&#160;<span style="background-color&#58;transparent;"><a href="http&#58;//www.naerasmusplus.cz/" target="_blank">www.naerasmusplus.cz</a></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><br></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><br></span></p><p><br></p>16. 5. 2019 11:32:30Akce je určená především základním a středním odborným školám, ale i široké veřejnosti. Cílem je prezentovat širokou škálu odborných dovedností žáků středních odborných škol a učilišť a inspirovat potenciální zájemce ke studiu na odborné škole. Proběhne v Praze v úterý 15. října 2019. 2019-09-10T22:00:00Z/SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/Kucharka.jpg11. 9. 2019 6:20:28http://www.zkola.cz/management/omsrlz/narodniagentura/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Literární soutěž pro studenty středních škol Zlínského kraje65429<div><strong>Michaela Šojdrová poslankyně Evropského parlamentu,&#160;</strong><span style="text-align&#58;justify;"><strong>Gymnázium Kroměříž a Klub UNESCO Kroměříž&#160;</strong></span><span style="text-align&#58;justify;"><strong>vyhlašují u příležitosti 30. výročí listopadových událostí&#160;</strong></span><span style="text-align&#58;justify;"></span><span style="text-align&#58;justify;"><strong>Literární soutěž pro studenty středních škol Zlínského kraje.</strong></span></div><p><br></p><p style="text-align&#58;center;"><strong>„17. listopad po 30 letech očima dnešních studentů&quot;</strong></p><p>Autoři soutěžních prací mohou zvolit libovolný slohový útvar (esej, úvahu, rozhovor, báseň atd.). Vítěz soutěže se může zúčastnit i se svým pedagogem listopadového zájezdu do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku.</p><div><strong><br></strong></div><div><strong>PROPOZICE SOUTĚŽE&#58;</strong></div><div><strong><br></strong></div><div>Soutěž je určena pro studenty středních škol Zlínského kraje (od 15 do 20 let).<br></div><div><br></div><div>Soutěžní práce v rozsahu max. 3 normostrany zasílejte v elektronické podobě na adresu&#58; suchankova@sojdrova.cz.&#160;</div><div><br></div><div>Termín odevzdání <strong>do čtvrtka 17. 10. 2019.</strong></div><div><strong><br></strong></div><div>Hodnocení provede porota složená z pedagogů středních škol, zástupců Klubu UNESCO Kroměříž.</div><div><br></div><div>Vítězové obdrží hodnotné věcné ceny. Všichni účastníci obdrží diplomy a drobné upomínkové předměty. Autor vítězné práce přečte svůj text v listopadu 2019 v Evropském parlamentu ve Štrasburku.<br></div><div><br></div><div>Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže s předáním ocenění se bude konat v aule Gymnázia Kroměříž&#160;<span style="text-align&#58;justify;">dne 7. listopadu 2019.</span></div><p><br></p><p>Pro bližší informace se obraťte na asistentku europoslankyně&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">Tamaru Suchánkovou,&#160;</span><a href="mailto&#58;suchankova@sojdrova.cz" style="font-size&#58;14px;">suchankova@sojdrova.cz</a><span style="background-color&#58;transparent;">, 734&#160;311&#160;066.</span></p><p>&#160;</p><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Pozvánka_literární_soutěž.pdf.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Pozvánka_literární_soutěž.pdf.pdf</a><br></p><p><br></p>11. 9. 2019 5:29:26Michaela Šojdrová poslankyně Evropského parlamentu, Gymnázium Kroměříž a Klub UNESCO Kroměříž vyhlašují u příležitosti 30. výročí listopadových událostí Literární soutěž pro studenty středních škol Zlínského kraje. 2019-09-10T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/kniha.jpg11. 9. 2019 5:43:45http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováIrena Procházková