Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Nabídka individuálních konzultací pro školní kariérové poradce

Pracovníci Centra kariérového poradenství (CKP) zvou pedagogy a výchovné a kariérové poradce ze základních a středních škol Zlínského kraje k individuálním konzultacím zaměřeným na různé oblasti kariérového poradenství. 

CKP sídlí ve ve 22. budově bývalého areálu Svitu ve Zlíně a vzniklo v rámci projektu „IKAP" - Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Jedním z cílů Centra kariérového poradenství je rozvíjet kompetence školních kariérových poradců prostřednictvím individuálních konzultací, poskytovat informace a odkazy na užitečné zdroje. Nabídka témat individuálních konzultací je široká a pokrývá obsáhlé spektrum činností odborníků na kariérové poradenství ze škol Zlínského kraje. Kariérové poradenství a individuální metodická podpora jsou poskytovány v konzultačních hodinách, případně podle časových možností školního kariérového poradce nebo pedagogického pracovníka v prostoru CKP (budova č. 22, J. A. Bati 5520, Zlín). 

Individuální konzultace jsou zájemcům z řad pedagogických pracovníků poskytovány zdarma a jsou hrazeny z prostředků projektu  IKAP.

Poradenské služby jsou zajišťovány týmem odborných specialistů CKP: Mgr. Helmut Bley, Mgr. Kateřina Hašková, Mgr. Adéla Musilová, PhDr. Jarmila Peterková, Mgr. Věra Stojarová, Mgr. Jana Galová. 

Možná témata individuálních konzultací:

1.  Poradenský proces, techniky kariérového poradenství, diagnostika

2.  Vzdělávání kariérových poradců (dostupnost, požadavky), Národní soustava kvalifikací

3.  Informační portály, komunikační technologie v kariérovém poradenství

4.  Spolupráce s rodiči, školami, zaměstnavateli a úřady práce

5.  Propojení kariérového poradenství a formálního vzdělávání

6.  Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a kariérové poradenství pro žáky se speciálními výchovnými potřebami

7.  Vzdělávací program Vzdělávání školních kariérových poradců

8.  Praktické informace k hledání zaměstnání, pracovní portály, tvorba osobního portfolia (životopis, motivační dopis)

Konzultační hodiny pro odbornou veřejnost:

Konzultace je potřeba domlouvat individuálně na tel. 731 555 052 a 577 043 747, e-mailu: ckp@kr-zlinsky.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

---

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

Období realizace: 1. 4. 2018 – 31. 8. 2020

Tento projekt je spolufinancován z EU prostřednictvím Operačního programu  Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Vorlová Andrea, metodik Centra kariérového poradenství, Odbor školství, mládeže a sportu, tel. 731 555 052, e-mail: ckp@kr-zlinsky.cz


KAP logo.jpg

Autor:  
Vložil/a: Jana Galová