Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Medaili MŠMT získali čtyři vynikající pedagogové z našeho kraje
Medaile MŠMT, nejvyšší ocenění v oblasti školství, byla na Den učitelů 28. března 2018 ve Valdštejnském paláci udělena čtyřiceti vynikajícím pedagožkám a pedagogům. Čtyři z nich jsou z našeho kraje.

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje od roku 1992, je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Kandidáty na medaili může navrhnout ředitel školy, učitel, žák, rodič, obec nebo kraj. Medaili 1. stupně letos obdrželo 16 laureátů, Medaili 2. stupně 24 laureátů. Autorem medaile je akademický sochař Zdeněk Kolářský.

"Právě učitelé a vzdělávací instituce byli a jsou nositeli mnoha změn. Je proto třeba zajistit učitelskému povolání co nejlepší podmínky, atraktivitu a prestiž, kterou si zaslouží. Jsem rád, že se naše politická reprezentace průřezově shoduje na tom, že podfinancování českého školství je třeba rychle řešit. Do roku 2020 je proto naším společným cílem, aby plat učitele dosáhl na 130 % průměrné mzdy v České republice. Vychovávat budoucí generace je totiž nanejvýš zodpovědný úkol, a tomu musí odpovídat i odměna," říká ministr Robert Plaga.

Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost získal ze Zlínského kraje RNDr. Stanislav Šamánek, učitel Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť. Téměř 50 let působil pedagogicky na generace žáků, u nichž dokázal vzbudit zájem o fyziku a přírodní vědy vůbec, byl respektovaným a oblíbeným učitelem, autorem metodických a didaktických dokumentů pro výuku fyziky, popularizátor fyzikálního a přírodovědného vzdělávání, který uplatnil své široké znalosti i jako externí vysokoškolský pedagog. Udělení medaile je oceněním jeho dlouholeté úspěšné pedagogické činnosti ukončené v r. 2014.

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost získali tři ředitelé středních škol ze Zlínského kraje.

RNDr. Jan Chudárek, ředitel Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť, dlouhodobě usiluje o zvýšení kvality matematického vzdělávání a jeho popularizaci, školu zapojuje do regionálních i mezinárodních projektů. Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť je jako jediná v ČR zapojena do mezinárodního programu „Global Classroom“, pod jeho vedením dosahují pedagogové výborných výsledků v práci s talentovanými žáky i v oblasti jazykového vzdělávání. V letošním roce oslaví významné životní jubileum a 36 let působení ve školství.

PaedDr. Rostislav Šmíd, ředitel Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod, jeho filozofií je škola jako instituce, která má nabízet jak počáteční vzdělávání, tak i programy celoživotního vzdělávání pro širokou veřejnost, a proto se zasadil o řadu vzdělávacích a investičních projektů, na něž získal finanční prostředky i z privátní sféry, své aktivity zaměřuje na poskytování kvalitního vzdělání nejen pro žáky své školy, ale i ostatních škol v regionu a veřejnosti, takže škola působí jako přirozené centrum vzdělávání celého Uherskobrodska.

Ing. Hana Palacká, ředitelka Střední školy hotelové Zlín s. r. o., oblíbená a respektovaná pedagožka, vždy ochotná poradit a pomoci, jako učitelka ekonomických předmětů se snaží pokaždé důsledně spojovat teorii s praxí, a proto také zajišťuje spolupráci školy s mnoha významnými firmami, dbá na kvalitu vzdělávání, dobré klima ve škole i zpětnou vazbu od žáků a rodičů.

Všem oceněným gratulujeme a přejeme jim do dalších let mnoho dalších nejen pedagogických úspěchů.Seznam všech oceněných pedagogů Medailí MŠMT v roce 2018 naleznete na webových stránkách MŠMT.

Zdroj: MŠMT
Autor:  
Vložil/a: Jana Cenková