Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Medaili MŠMT získalo devět vynikajících pedagožek a jeden pedagog z našeho kraje

​Foto: MŠMT

Medaile MŠMT, nejvyšší ocenění v oblasti školství, byla ve Valdštejnském paláci udělena 48 vynikajícím pedagožkám a pedagogům. Toto ocenění MŠMT uděluje tradičně na Den učitelů, výročí narození Jana Amose Komenského. Laureáti převzali medaili 1. a 2. stupně na slavnostním ceremoniálu v Senátu. Jedno ocenění bylo uděleno in memoriam.


„Jako ministr školství mohu s klidným svědomím říct, že vám – učitelkám a učitelům – věřím. Chci, aby vám ministerstvo poskytovalo podporu a nikoliv diktovalo, co a jak máte dělat. Také chci, abyste za svou práci byli náležitě ohodnoceni. V posledních pár letech se situace v tomto směru konečně zlepšuje. To je signál, že se věci mění k lepšímu. Mohu vám všem slíbit, že se budu ze všech sil snažit v těchto změnách pokračovat. Chci, aby vám ministerstvo pomohlo nejen ukazovat směr, ale společně s vámi posouvalo úroveň českého školství a vzdělanosti dopředu," uvedl ministr Plaga při slavnostním ceremoniálu.

Medaile MŠMT se uděluje za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci,  dlouhodobé vynikající působení ve školství nebo za mimořádně záslužný čin ve výchově a vzdělávání. Nominace na ocenění mohou podávat ředitelé škol, učitelé, rodiče, žáci, ale i široká veřejnost. O udělení medaile rozhoduje ministr školství na základě došlých návrhů. Uděluje se ve dvou stupních, a to 1. stupně (stříbrná) a 2. stupně (bronzová). Autorem návrhu medaile je akademický sochař Zdeněk Kolářský.

Ze Zlínského kraje byli oceněni medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost tyto pedagožky a jeden pedagog.

Mgr. David Bělůnek

Nové možnosti, jak zamezit sociálnímu vyloučení dětí a mládeže s mentálním postižením našel v tzv. sjednocených sportech – společných aktivitách dětí, mládeže i dospělých s mentálním postižením i bez něj, stal se trenérem fotbalového týmu SK Duha Zlín, s nímž absolvuje i mezinárodní soutěže, je členem Českého hnutí speciálních olympiád a v posledních letech se věnuje rozvoji těchto aktivit v rámci celé republiky; jeho mimořádná činnost je široce oceňována, a to i mezinárodně, stejně jako jeho ochota dělit se s kolegy o nabyté znalosti a zkušenosti. 


Mgr. Pavlína Frdlíková

Již 25 let se věnuje nelehké práci učitelky a ředitelky školy pro žáky s lehkým mentálním postižením, těžšími či kombinovanými formami postižení a autismem, prioritou je pro ni kvalita mezilidských vztahů a dobré klima ve škole, zavedla nové metody globálního čtení a sociálního učení, spolupracuje s odbornými institucemi a sdruženími na pomoc hendikepovaným, zavedla instruktážní schůzky pro rodiče, smyslem její práce je poskytnout žákům skutečně to nejlepší, aby našli uplatnění v běžném životě.

Mgr. Elena Slámová

Již 25 let působí v Dětském domově ve Valašském Meziříčí, v poslední době jako jeho ředitelka, jednou z hlavních oblastí jejího zájmu je hledat možnosti, jak předcházet odebrání dítěte z rodiny a předcházet ústavní výchově, intenzivně se zabývá i následnou péčí o děti, které z domova odcházejí – ve spolupráci s městem a okresním úřadem iniciovala založení Domu na půli cesty, jako jednoho z prvních v republice, největším oceněním její práce je pro paní ředitelku to, že většina „jejích dětí" v osobním i profesním životě uspěla.

PaedDr. Helena Slováková

K jejím silným stránkám patří klid, pozitivní ladění, spolehlivost, ochota pomoci, cílevědomě usiluje o modernizaci školy a jejího zázemí, vytrvale podporuje učitele zařazující do výuky moderní metody, byla uvádějící učitelkou, výchovnou poradkyní, pod jejím vedením se škola zapojila do projektů souvisejících s výukou angličtiny a spojených s výměnnými pobyty, paní ředitelka se zapojuje i do života města, např. aktivně spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování.

Mgr. Helena Stoklasová

Jako jedna z prvních začala vyučovat ve třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, zaměřila se práci s nadanými dětmi, kterým se věnovala nad rámec své pracovní doby, připravovala žáky také na pěvecké soutěže, kde dosahovali předních umístění, nikdy nezanedbávala ani vlastní rozvoj a neustále se vzdělávala, i po ukončení aktivní činnosti vždy, když je potřeba, obětavě zastupuje své kolegy; již několikrát byla oceněna za skvělou pedagogickou činnost městem Holešov.

Mgr. Petra Šišková

Nositelka Zlatého Ámose je autorkou inspirativních projektů, které slouží ke zkvalitňování klimatu ve školách, empatii k mladším spolužákům, ale třeba i respektu k seniorům, zapojuje školu do mezinárodních projektů, organizuje setkávání současných žáků s žáky středních škol z řad bývalých žáků školy, mottem její pedagogické práce je: „individuálním a trpělivým přístupem je možné najít cestu ke každému žákovi".

Mgr. Alena Štachová

Během 20 let vybudovala respektované sportovní gymnázium, jímž prošlo mnoho talentovaných a úspěšných sportovců, včetně budoucích reprezentantů, i po sloučení s jazykovou školou přispěla paní ředitelka k vytvoření další vyhledávané instituce, tentokrát pro kvalitní výuku jazyků, mezi nimi např. i čínštiny, je vzorem nejen pro své manažerské a pedagogické schopnosti, ale i lidské kvality.

Anna Štěpánková

Po revoluci založila první soukromou mateřskou školu v okrese Vsetín, ve funkci ředitelky úspěšně překonala nelehká období spojená s měnícími se zákony a absencí metodické podpory ze strany státu, aniž se problémy dotkly dětí, rodiče oceňují rodinné prostředí školky, ale i pedagogické schopnosti paní ředitelky, stejně jako její stále dobrou náladu a empatii.

Mgr. Jarmila Vaclachová

Svůj profesní i mimoprofesní život spojila s problematikou volného času dětí a mládeže, Středisko volného času v Holešově, kde působí jako ředitelka, začala sama před léty budovat, zabývá se zejména kulturními aktivitami, podílí se na pořádání oblastního kola Dětské Porty, soutěže ve folklorních tancích, zajišťuje pro děti výměnné pobyty na letních táborech; i po 34 letech dobrovolnické práce ve funkci vedoucí pionýrské skupiny je otevřená novým nápadům, výzvám a formám činnosti.

Mgr. Hana Výchopňová

Své dlouholeté znalosti a schopnosti, i účast na zahraničních stážích, zúročuje v současnosti jako ředitelka malotřídní školy v obci na Vsetínsku, ve škole téměř rodinného typu se snaží zapojovat do výuky to nejlepší z různých alternativních směrů a metod, ale i vyplňovat volný čas dětí smysluplnými a zábavnými aktivitami, dbá na sebevzdělávání u sebe i pedagogického sboru, a to i formou setkávání se zahraničními kolegy a účastí na jazykových kurzech.


Seznam všech oceněných pedagogů Medailí MŠMT v roce 2019 naleznete na webových stránkách MŠMT.

Zdroj: MŠMT

Autor: MŠMT
Vložil/a: Jana Cenková