Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Nabídka služeb Centra kariérového poradenství
Již v dubnu 2018 jsme vás informovali o zahájení realizace projektu „IKAP" - Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, jehož nositelem je Zlínský kraj. Jednou z klíčových aktivit je rozvoj oblasti kariérového poradenství. Nově vzniklé Centrum kariérového poradenství je pro odbornou veřejnost otevřeno od září 2018 ve 22. budově Svitu naproti sídla Zlínského kraje. 

Cílem Centra kariérového poradenství (dále jen CKP) je systematicky rozvíjet kompetence školních kariérových poradců prostřednictvím akreditovaného vzdělávacího programu pro školní kariérové poradce, poskytovat individuální konzultace školním kariérovým poradcům, podpořit síťování a spolupráci zaměstnavatelů a poskytovatelů kariérového poradenství na základních a středních školách v kraji a zvyšovat šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Pracovníci CKP zajišťují systém podpůrných a vzdělávacích aktivit včetně metodické podpory školním kariérovým poradcům ZŠ a SŠ následujícími činnostmi:

  • akreditované vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství (odkaz vede na článek na tomto webu),
  • individuální konzultace pro kariérové poradce škol a další pedagogické pracovníky,
  • tvorba Metodiky práce školního kariérového poradce,
  • vytvoření databáze škol a školních kariérních poradců ve školách Zlínského kraje,
  • zpřístupnění informační platformy zaměřené na klíčová témata kariérového poradenství
Centrum kariérového poradenství nabízí možnost účastnit se individuálních konzultací, týkajících se oblastí kariérového poradenství, například:
 
1.      Poradenský proces, techniky kariérového poradenství, diagnostika
2.     Vzdělávání kariérových poradců (dostupnost, požadavky), Národní soustava kvalifikací
3.     Informační portály, komunikační technologie v kariérovém poradenství
4.     Spolupráce s rodiči, školami, zaměstnavateli a úřady práce
5.     Propojení kariérového poradenství a formálního vzdělávání
6.     Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a kariérové poradenství pro žáky se speciálními výchovnými potřebami
7.     Vzdělávací program Vzdělávání školních kariérových poradců
8.     Praktické informace k hledání zaměstnání, pracovní portály, tvorba osobního portfolia (životopis,   motivační dopis)
 
Konzultace je potřeba domlouvat individuálně na tel. 731 555 052 a 577 043 747, e-mailu: ckp@kr-zlinsky.cz.

---
Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497
Období realizace: 1. 4. 2018 – 31. 8. 2020
Tento projekt je spolufinancován z EU prostřednictvím Operačního programu  Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020.
 
Kontaktní osoby:
Dagmar Stýblová, hlavní manažerka projektu IKAP, Odbor řízení dotačních programů, tel. 577 043 835, e-mail: dagmar.styblova@kr-zlinsky.cz

Andrea Vorlová, metodička Centra kariérového poradenství, Odbor školství, mládeže a sportu, tel. 731 555 053, e-mail: ckp@kr-zlinsky.cz
 
 
KAP logo.jpgAutor: Hana Gajdošíková
Vložil/a: Jana Galová