Pedagogové GJŠ Zlín byli nominováni na evropskou cenu za inovativní učení

19. květen 2021
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Jana Galová
Pedagogové GJŠ Zlín byli nominováni na evropskou cenu za inovativní učení

Roky 2020 a 2021 jsou pro program Erasmus+ zlomovým obdobím, kdy se jedna kapitola uzavírá a druhá, zcela nová, začíná. Školy Zlínského kraje se zapojují do zahraničních mobilit i projektů spolupráce již dlouhá léta. Učitelé i žáci tak získávají výjimečné zážitky na jazykových kurzech, stážích, zlepšují své komunikační dovednosti, schopnost pracovat v týmu, motivaci ke studiu, poznávají nová kulturní prostředí.

„Jsem ráda, že naše školy jsou úspěšné v získávání grantů a jejich mezinárodní spolupráce přináší konkrétní výsledky. Příkladem je Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, jejíž pedagogové byli nominováni na evropskou cenu The European Innovative Teaching Award,” zmínila krajská radní pro oblast školství Zuzana Fišerová.

V programovém období Erasmus 2014-2020 na Gymnáziu Zlín úspěšně zapojili do tří projektů aktivity KA2 Spolupráce škol s partnerskými školami ve Španělsku, Portugalsku, Itálii, Turecku, Slovensku, Chorvatsku, Řecku a Litvě. Dva projekty spolupracují se školami v Turecku, Španělsku, Polsku, Itálii a Rumunsku a budou ukončeny v příštím roce.

Poslední projekt GJŠ Zlín byl zaměřen na podporu individuálního přístupu ke studentům při výuce a vzdělávání, metody identifikace talentu a různých typů inteligence a také na efektivní využití digitálních technologií ve výuce tak, aby se každý student mohl rozvíjet svou cestou a svým tempem. Implementace výsledků projektu, tedy nových přístupů ke studentům při výuce, je na počátku, ale již se podařilo představit některé nové předměty, které svým zaměřením a přístupem k žákům podporují jejich zájmy a pomáhají jim studovat, pracovat na sobě a rozvíjet se v různých oblastech.

Kromě projektů pro žáky ve škole realizovali dva projekty aktivity KA1 pro pedagogy zaměřené zejména na rozvoj jazykových dovedností, metodologii, tvorbu digitálních výukových materiálů a aplikaci nových učebních postupů a metod. Jeden z nich byl nominován na cenu The European Innovative Teaching Award – evropskou cenu za inovativní učení.

„Zavedli jsme nové předměty, nabízíme žákům co nejvíce podnětů z různých oborů. V předmětu Academic Skills žáci například zpracovávají „akademickým způsobem“ vybrané téma. Předmět Start with Science A, B pro nižší gymnázium využívá online prostředí k samostudiu biologie, chemie, fyziky, matematiky a IT a plnění jednoduchých i složitějších úkolů. V předmětu Literature, Literacy and Critical Thinking se skupiny věnují efektivní práci s textem a nácviku kritického myšlení na příkladech světové literatury. Všechny lekce probíhají v anglickém jazyce, abychom co nejvíce podpořili také jazykovou vybavenost našich žáků,“ vysvětlila manažerka projektu Jiřina Juřičková. „Všechny žáky bez rozdílu se snažím pozitivně motivovat. Chceme podpořit každého podle jeho individuálních potřeb a pomoci jim zažít úspěch. Veškeré naše snažení má jeden cíl, kterým je větší personalizace výuky, nastavení na růst a rozvoj (growth mindset), podpora silných stránek žáků a co nejširší nabídka možností, jak žáci mohou svůj talent rozvíjet,” doplnila Jiřina Juřičková.

Reálné zavádění nově nabytých dovedností a zkušeností je teprve v začátcích, ale nominace na evropskou cenu potvrzuje, že pedagogové zlínského gymnázia vykročili správným směrem a budou schopni zajistit svým žákům rozvoj a vybaví je do budoucího osobního i pracovního života.