Pedagogický kabinet a francouzština s apetýtem

9. leden 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Jana Bros-Svobodová
Pedagogický kabinet a francouzština s apetýtem

Tak nějak bychom mohli nazvat 2. setkání vyučujících francouzského jazyka na ZŠ a SŠ ve Zlínském kraji, které proběhlo 14. prosince 2018 na Střední průmyslové škole ve Zlíně.

Předávání cizojazyčných znalostí a dovedností je vždy součástí objevování nové kultury, nových vztahů. V tomto procesu vstupujeme do prostoru, který není charakterizován jen texty a obrázky, čtením, překladem, popisem či opakováním gramatiky. Tento prostor má také svoje zvuky a vůně, můžeme do něj vstupovat a dotvářet ho všemi smysly. Druhé setkání sekce francouzského jazyka se proto zaměřilo zejména na prezentaci metod, které mohou doplňovat práci s učebnicí a podpořit aktivitu studentů.

První částí programu byl kulinářský ateliér A table, který si připravili sami studenti pod vedením svého pedagoga a který parafrázoval oblíbené televizní pořady o vaření. V ateliéru se nejen připravoval quiche (/kiš/slaný koláč), ale proběhla také scéna u stolu s krátkou konverzací na běžná témata (představení, záliby, jídlo…) a ochutnávkou.  Z této části vyplynula další témata k zamyšlení pro možnou příští spolupráci učitelů napříč zlínskými školami.

Druhá část setkání byla na přání vyučujících věnována prezentaci nových či nově editovaných učebnic francouzštiny tentokrát z vydavatelství Didier, a to titulů Génération a Edito. Jelikož se francouzština nevyučuje na mnoha základních školách, setkávají se učitelé ZŠ s problémem, jaký materiál pro výuku zvolit a zároveň se podílet na vytváření návaznosti výuky při přechodu ze ZŠ na SŠ.  Z této části vyplynulo, že diskuse týkající se volby vhodných materiálů a zajištění širší informovanosti mezi školami by měla být diskusí základní a soustavnou a že právě tady může sehrát PK cizí jazyky zásadní roli.

I prosincové setkání mělo své externí hosty, tentokrát jím byl pan Mgr. Jan Lazar Ph.D., jenž působí na katedře romanistiky na FF Ostravské univerzity, zabývá se francouzskou jazykovědou a je zkušeným pedagogem a lektorem nejen vysokoškolským, ale také středoškolským. Tento záběr mu umožňuje komunikovat s vyučujícími z různých typů škol se znalostí praxe. Tématem jeho vystoupení byl jazyk sms jako další obohacení znakového systému francouzštiny a část teoretická byla doplněna cvičeními, která se mohou stát vhodným oživením výuky francouzštiny počínaje úrovní A2.

Na závěr  si připravil prezentaci lektor a rodilý mluvčí Joel Bros. Středem jeho zájmu je využití hudby a frankofonní písně ve výuce.  Pro své první vystoupení si vybral comptines, poskytl učitelům několik originálních pracovní listů a setkání zakončil se všemi zúčastněnými – jak jinak – vánočně, a to zpěvem nejznámější francouzské písně Petit Papa Noël.

Co dodat. Těšíme se na další pracovní březnové rendez-vous, které bude mít opět bohatý program, a popřejme si, abychom vnímali svět školy všemi smysly, tedy: Francouzštino – Au revoir (Naviděnou) a Bon appétit (Dobrou chuť). Například.

PhDr. Jana Bros-Svobodová

Vedoucí sekce francouzštiny PKCJ

OPVVV logo.png