Pedagogická škola v Kroměříži představila národní kulturu zahraničním učitelům a studentům

26. leden 2022
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Martina Němcová
Pedagogická škola v Kroměříži představila národní kulturu zahraničním učitelům a studentům

United in Diversity – Spojeni v rozmanitosti, je název mezinárodního projektu Erasmus+, který realizuje VOŠ pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži. Pedagogům má nabídnout inspiraci pro výuku evropských hodnot a studentům umožní zažít, jaké to je být občanem EU.

V projektu se vyučující a studenti středních škol Velké Británie, Rumunska a Portugalska pravidelně setkávají. Během školení v partnerských zemích se pedagogové učí od svých kolegů nové přístupy k výuce evropských témat a zaznamenají je do sborníku, který bude výstupem projektu. Studenti získávají znalosti o evropských hodnotách a dovednosti, jak tyto hodnoty zachovat.

Ve dnech 6.-8. 12. 2021 zavítali učitelé a žáci z partnerských zemí do Kroměříže. Během tří dnů zažili pečení českého cukroví, zdobení perníčků, dekoraci tašek tradiční technikou, kouzlo animace. Mohli si vyzkoušet tradiční moravské kroje a folklorní tance. Studenti během hudebních workshopů zpívali své národní písně, zavítali do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, aby se seznámili s historií Zlína a vlivem, který na rozvoj města měla rodina Baťových.

Pedagogové se účastnili hospitací v hodinách s následnou reflexí, sdíleli zkušenosti s projektovou výukou a metodami podporujícími kreativitu a iniciativu žáků a diskutovali o formách výuky se zaměřením na děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Kromě toho navštívili Muzeum Karla Kryla v Kroměříži i Baťův mrakodrap ve Zlíně.

Všichni společně pak shlédli performanci „Český rok“, kterou nazkoušeli studenti pedagogické školy a představili v ní české tradice od ledna do Mikuláše.

Další aktivita se koná v březnu v rumunské Bukurešti, kde se opět pedagogové i žáci všech partnerských škol setkají, tentokrát nad tématem „Tolerance  a hodnoty v éře moderních technologií“.