Online vzdělávání k novinkám v zákoníku práce a distanční výuce během pandemie

8. leden 2021
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Online vzdělávání k novinkám v zákoníku práce a distanční výuce během pandemie

Další online Vzdělávání ředitelů SŠ a VOŠ pořádané v rámci  projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání a rozvoje pro území Zlínského kraje (KAP) se uskutečnilo v úterý 15. prosince 2020 v prostředí MS Teams. Padesátka ředitelů a ředitelek škol se sešla na akci zaměřené na novinky v zákoníku práce a distanční výuku během pandemie.

Program setkání byl přizpůsoben online formě. V úvodu akce vystoupila nová radní Zlínského kraje pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Stanislav Minařík a členové realizačního týmu KAP s informacemi k aktuálnímu dění ve školství Zlínského kraje. V dopolední části představila Hana Poláková novelu zákoníku práce zákonem č. 285/2020 Sb., konkrétně záležitosti týkající se organizačních změn, dovolené, doručování písemností, sdílených pracovních míst a odškodňování pracovních úrazů.

Odpoledne následovala přednáška Miroslava Hřebeckého ze společnosti EDUin věnovaná tématu koronaviru v českém školství, rezervám i faktorům úspěchu škol v distanční výuce, nerovnostem ve vzdělávání. Miroslav Hřebecký zmínil různé přístupy škol k hodnocení během distanční výuky, wellbeing žáků a jeho vliv na postoje dětí v nouzovém stavu. „Nejprve je třeba ošetřit emoce a vztahy, pak může přijít na řadu učivo“, zaznělo mimo jiné na setkání.

Závěry

  • Ředitelé nejsou pedagogickými lídry.
  • Daří se tam, kde je nastartovaná široká spolupráce mezi učiteli v rámci sboru.
  • Chybějící konektivita je větší problém než absentující IT technika.
  • Nízký stupeň koordinace v celém systému, pomalý přenos informací a metodické podpory – MŠMT udělalo velký pokrok, přispěla i ČŠI. Prospěl by střední článek?

Příležitosti – zisky

  • Digitální skok – obsluha techniky, její pořízení
  • Didaktický skok – od posílání mailů ke školním informačním systémům, sjednocení platforem
  • Vyšší podíl formativního hodnocení
  • Shoda na nutnosti redukce kurikula (RVP i ŠVP)
  • Rodiče si uvědomují důležitost školy a náročnost učitelské profese.
  • Žáci si uvědomili hodnotu školy ve svém životě.

Účastníci akce byli podle zpětných vazeb spokojeni jak s tématy, tak s možností diskutovat s přednášejícími i sdílet zkušenosti a inspirace s ostatními kolegy. Získali nejen důležité informace, ale i novou motivaci ke zkvalitnění své práce.