Otrokovické základní školy budou mít nové zahrady

5. únor 2021
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Romana Pastuszková
Otrokovické základní školy budou mít nové zahrady

Žáci základních škol v Otrokovicích budou mít ještě letos u svých škol nové přírodní zahrady. Díky nim dojde ke zkvalitnění výuky environmentální výchovy, přírodovědných věd či pěstitelství.

Tři měsíce bude trvat vyhotovení přírodních zahrad v Základních školách Mánesova, Trávníky a T. G. Masaryka. Záměrem projektu je revitalizace zahrad v přírodním stylu za účelem školního i mimoškolního vzdělávání, které probíhá ve venkovním prostředí v přímém kontaktu s přírodou. Práce  by měly započít začátkem března s naplánovaným dokončením koncem května, s ohledem na klimatické podmínky.

Na Základní škole Trávníky se uskuteční revitalizace současných pěstitelských záhonů, plánovány jsou vyvýšené záhony s bylinkami, loučka s kvetoucími travinami, ovocný sad, zázemí pro relaxaci a kompostéry. „V našem případě se bude jednat o doplnění stávající zahrady, která je našimi žáky i pedagogy hojně využívána. Co se týče výsadby, chceme se zaměřit na krajové odrůdy ovocných stromů, které již dnes běžně na zahradách nenajdeme, a doplnit je i drobným ovocem. Žáci měli dlouhodobě zájem o vybudování hmyzích hotelů a pítek pro ptáky, a toto přání jim projekt také splní. Práci na školní zahradě při pěstování zeleniny dětem i učitelům usnadní zvýšené záhony, na které se všichni těší,“ uvedla ředitelka ZŠ Trávníky Eva Horňáková.

Na Základní škole Mánesova jsou plánovány vyvýšené záhony převážně s levandulí, venkovní učebna, vrbové prolézačky, ptačí budky, půdní akvárium, hmyzí hotel, ovocné keře, kompostér, kvetoucí louka, zeleninová zahrada apod. „Zahrada umožní dětem jít ven. Věříme, že se díky projektu zahrada stane skutečnou venkovní učebnou. Pobyt na čerstvém vzduchu a změna prostředí je pro žáky rozhodně obrovským přínosem a působí pozitivně na jejich smysly, náladu a schopnost učení. Zároveň přináší nové možnosti a otázky pro učitele – jak smysluplně a užitečně propojit pobyt ve školní zahradě s výukou. Zahrada by měla být zdrojem pro pozorování, učení, experimentování, tvoření, prostředkem pro badatelskou výuku, které se věnujeme. Zároveň jsme ji plánovali tak, aby se stala místem setkávání i mimo vyučování. Na to se moc těšíme,“ sdělila ředitelka ZŠ Mánesova Marcela Javoříková.

Na Základní škole TGM by části zahrady měly představovat charakteristické ekosystémy (luční, lesní, vodní biotop), které budou vytvářet jeden souznějící celek. Součástí bude malá užitková zahrada ve formě vyvýšených záhonů, čmelín, hmyzí hotel, ptačí krmítka, stromy a keře vhodné pro zabydlení ptactva, hmyzu, drobných obratlovců, informační výukové tabule a aktivizační prvky, zóna mokřad. „Po úpravách  bude zahrada poskytovat žákům praktickou i teoretickou výuku v oblasti environmentálního vzdělávání.  Žáci budou mít příležitost získané teoretické znalosti ověřit v přírodě a získat dovednosti v terénu. Hravou formou tak získají motivaci, znalosti a dovednosti. Dojdou k pochopení, že změny způsobné lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit,“ řekla ředitelka ZŠ T. G. Masaryka Marta Zakopalová.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Všechny tři zahrady budou stát dohromady celkem cca 1,5 mil. korun.