Otevřeno. Proměna vzdělávání lepší přípravou budoucích pedagogů a pedagožek

9. červen 2022
Rodiče a veřejnost
Autor/ka článku: Jana Galová
Otevřeno. Proměna vzdělávání lepší přípravou budoucích pedagogů a pedagožek

Spolek Otevřeno od roku 2015 usiluje o zlepšování přípravy budoucích pedagogů přímo zevnitř pedagogických fakult. Je tvořen studenty a učiteli z celého Česka, pořádá vzdělávací akce, pomáhá pedagogům růst a spolupracuje na šíření dobré praxe a systémových změn.

Vize Otevřeno:

“Chceme, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi a odcházely ze školy připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století. Usilujeme o to, aby do českých škol přicházeli začínající učitelé, kteří tuto vizi promění ve skutečnost.”

21 idejí pro vzdělávání v 21. století na webu Otevřeno.org

Aktivity Otevřeno:

  • komunita vzdělavatelů budoucích učitelů,
  • konference k inovacím, mapování inovací,
  • vzdělávací akce a události,
  • ovlivňování vzdělávací politiky a mediální diskuze.

Více informací najdete na webu Otevřeno.org.

 

Zdroj: Otevřeno, www.otevreno.org