Otevření Sociálně pedagogické poradny – pomoc pro rodiče, žáky a pedagogické pracovníky

Vzhledem k situaci, která nás v současné době ovládá a omezuje, se čím dál častěji ve společnosti objevují a budou objevovat různé faktory, které ztěžují práci pedagogické profese, a také i situaci rodin. Ta bezprostředně může ovlivňovat zdárný vývoj dětí ve vzdělávání, neméně tak i vzdělávací proces pedagogických pracovníků ve školách.