Oskárek 2020: Celostátní soutěž animovaných filmů

11. září 2020
Soutěže a olympiády
Autor/ka článku: Martina Denková
Oskárek 2020: Celostátní soutěž animovaných filmů

Celostátní přehlídka soutěže animovaných filmů studentů základních uměleckých a základních škol s názvem OSKÁREK 2020 byla zahájena. Soutěž pořádaná ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí dává příležitost mladým tvůrcům animovaných filmů nejen prezentovat svá díla, ale také získat nové a cenné zkušenosti. Finálový večer s udílením cen se uskuteční v pátek 11. prosince 2020 v prostorách kina Valmez.

Obor animace a výroba krátkých filmů se v současnosti setkává s velkým zájmem. Mladí lidé se více zajímají o zpracování fotek, videa, digitální design či tvorbu vlastních filmů. Právě proto vznikl před sedmi lety v ZUŠ Alfréda Radoka obor Animace a v návaznosti soutěžní přehlídka s názvem OSKÁREK.  „Přehlídka dává příležitost dětem, které se se věnují modernímu oboru počítačové animace, nejen prezentovat svá díla na veřejnosti, ale také získat zpětnou vazbu od odborné poroty,“ uvádí Petr Hajdyla, ředitel školy a dodává: „součástí přehlídky jsou i workshopy s předními českými animátory. V minulosti se účastníci setkali například s Pavlem Hrubošem a Pavlem Ondrašíkem, Michalem Orsavou a Michaelou Loveckou a dalšími.“

Žáci mohou soutěžit ve dvou kategoriích. Tou první je Animovaný film volnou technikou, kdy je dovolené volné prolnutí s natáčeným filmem. Druhou kategorií je Audiovizuální projekt volného zadání, kdy žáci mohou vytvořit videomapping, video s editací aj. Mladí tvůrci mají pro zaslání svého soutěžního filmu čas do 1. prosince. Hodnocení odbornou porotou proběhne ve dvou kolech. Slavnostní vyhlášení vítězů všech soutěžních kategorií a promítání vítězných snímků proběhne v pátek 1. prosince ve Valašském Meziříčí.

Soutěžní přehlídku OSKÁREK vyhlašuje Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí ve spolupráci s Kulturním zařízením města Valašské Meziříčí a za podpory města Valašské Meziříčí a dárců. Podrobné informace naleznete na webových stránkách ZUŠ Alfréda Radoka.