Opatření obecné povahy – závěrečná zkouška ve školním roce 2022/2023

2. únor 2023
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Opatření obecné povahy – závěrečná zkouška ve školním roce 2022/2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje opatřením obecné povahy  MSMT-34587/2022-3 úpravu podmínek konání závěrečné zkoušky v roce 2023 pro cizince podle § 5a odst. 1 písm. b) zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. února 2023.

Zdroj: MŠMT