Opatření obecné povahy – vysvědčení

7. leden 2021
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michla Duda
Opatření obecné povahy – vysvědčení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy prodlužuje termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení za období 1. pololetí školního roku 2020/2021 až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 5. ledna 2021.

Celé znění opatření naleznete v souboru ke stažení.

Zdroj: MŠMT