Opatření obecné povahy – úprava termínu pro určení časového rozvrhu konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky

18. leden 2021
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michla Duda
Opatření obecné povahy – úprava termínu pro určení časového rozvrhu konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje termín pro určení časového rozvrhu konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021, tzv.  jednotného zkušebního schématu.

Tímto opatřením obecné povahy se posouvá termín pro určení jednotného zkušebního schématu na 31. ledna 2021. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 14. ledna 2021.

Zároveň se tímto opatřením opravuje chyba v psaní ve výroku opatření obecné povahy upravujícím odchylky u přijímacího řízení na střední školy v roce 2021. MSMT-1452/2021-1

Celé znění opatření naleznete v souborech ke stažení.

Zdroj: MŠMT