Opatření obecné povahy – úprava podmínek konání maturitních zkoušek v roce 2021

1. únor 2021
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michla Duda
Opatření obecné povahy – úprava podmínek konání maturitních zkoušek v roce 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisu, upravuje podmínky konání maturitních zkoušek v roce 2021.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 29. ledna 2021.

Celé znění opatření naleznete v souboru ke stažení.

Zdroj: MŠMT

Soubory ke stažení