Opatření obecné povahy – prodloužení termínu, do kterého se vydávají zápisové lístky

9. březen 2021
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Opatření obecné povahy – prodloužení termínu, do kterého se vydávají zápisové lístky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy prodlužuje termín, do kterého se vydávají zápisové lístky, a to do 6. dubna 2021.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 8. března 2021.

Zdroj: MŠMT