Opatření obecné povahy – přijímací řízení

31. říjen 2022
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michla Duda
Opatření obecné povahy – přijímací řízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje opatřením obecné povahy úpravu podmínek pro přijímací řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 pro cizince podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 27. 10. 2022.

Zdroj: MŠMT