Opatření obecné povahy – přijímací řízení

1. listopad 2023
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Opatření obecné povahy – přijímací řízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje opatřením obecné povahy č. j. MSMT-26560/2023-1 úpravu podmínek přijímacího řízení konaného ve školním roce 2023/2024 ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách od školního roku 2024/2025 pro cizince podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 31. října 2023.

Zdroj: MŠMT