Opatření obecné povahy – Maturitní zkouška

28. listopad 2023
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Opatření obecné povahy – Maturitní zkouška

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje opatřením obecné povahy č. j. MSMT-24873/2023-1 úpravu podmínek konání maturitní zkoušky v jarním i podzimním termínu roku 2024 pro cizince podle § 5a odst. 1 písm. b) zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 27. listopadu 2023.

Zdroj: MŠMT