Opatření obecné povahy – maturitní zkouška ve školním roce 2022/2023 – cizinci

29. listopad 2022
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Opatření obecné povahy – maturitní zkouška ve školním roce 2022/2023 – cizinci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje opatřením obecné povahy č. j. MSMT-31581/2022-1 úpravu podmínek konání maturitní zkoušky v jarním i podzimním termínu roku 2023 pro cizince podle § 5a odst. 1 písm. b) zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 28. 11. 2022.

Zdroj: MŠMT