Opatření obecné povahy – maturitní zkouška – dodatek

15. duben 2021
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Opatření obecné povahy – maturitní zkouška – dodatek

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vydává dodatek k opatření obecné povahy s čj. MSMT-3267/2021-4 ke konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021. Tímto dodatkem se doplňují úpravy maturitní zkoušky pro žáky zdravotnických a sociálních oborů vzdělání. Nově se umožňuje uznání úspěšného vykonání povinných didaktických testů dle průměrné známky z vybraných vysvědčení získaných za dobu středoškolského vzdělávání i žákům ostatních forem vzdělávání a žákům, kteří ve zdravotnických a sociálních zařízeních vykonávali praktické vyučování.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 14. 4. 2021.

Zdroj: MŠMT

Soubory ke stažení