Opatření obecné povahy – konání talentových zkoušek

10. prosinec 2020
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michla Duda
Opatření obecné povahy – konání talentových zkoušek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy upravuje termíny pro konání talentových zkoušek pro přijetí ke střednímu vzdělávání. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 8. prosince 2020.

Celé znění opatření naleznete v souboru ke stažení.

Zdroj: MŠMT