Opatření obecné povahy – hodnocení didaktického testu z matematiky

7. červen 2021
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Opatření obecné povahy – hodnocení didaktického testu z matematiky

Ministerstvo opatřením obecné povahy č. j. MSMT- 3267/2021-7 v souladu s § 184a odst. 4 písm. b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., upravuje kritéria hodnocení zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu ze zkušebního předmětu matematika.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 7. června 2021.

Zdroj: MŠMT