Online vzdělávací nástroj MAXP se zábavnou formou zaměřuje na rozvoj kompetencí k podnikavosti

18. říjen 2023
Výchova k podnikavosti
Autor/ka článku: Lucie Svobodová, Asociace podnikavé Česko
Online vzdělávací nástroj MAXP se zábavnou formou zaměřuje na rozvoj kompetencí k podnikavosti

Nadační fond vzdělávání a podnikání ve spolupráci s absolventy programu Soutěž & Podnikej vyvinul online vzdělávací nástroj nazvaný MAXP. Ten se zábavnou formou zaměřuje na rozvoj kompetencí k podnikavosti jako je kreativita, hledání příležitostí, týmová spolupráce a nakládání se zdroji.

„Pomocí herních prvků a nástrojů umělé inteligence jsme vystavili příběh znázorňující cestu vesmírem, která studenty motivuje ke zvyšování úrovní podobně jako v počítačových hrách. Musí plnit úkoly, za které dostávají body a zvyšují úroveň své vlastní postavy,“ popisuje předseda správní rady Nadačního fondu vzdělávání a podnikání Martin Vítek.

Program MAXP je určený zejména pro uživatele ve věku 14–17 let, tedy žáky osmých a devátých tříd a prvních a druhých ročníků středních škol, kterým může odhalením jejich silných stránek pomoci při přemýšlení o budoucí škole nebo povolání. Využít ho mohou jak jednotlivci, tak vzdělávací instituce, které s mladými lidmi v tomto věku pracují – učitelé, školní psychologové nebo třeba skautští vedoucí.

Účastníci se v kurzu stávají kadetem kosmické lodi, která představuje jejich dovednosti. Každá kariéra je v MAXP reprezentovaná galaxií, jednotlivé kurzy jsou pak pojaté jako souhvězdí. Každý kurz má několik lekcí, které jsou označovány jako planety. Na každé planetě účastníci kurzu najdou kombinaci vzdělávacího obsahu, videí, textu a praktických cvičení, která jim pomohou danou tématiku pochopit.

 „Při programování jsme využívali kombinaci lidské kreativity a nástrojů umělé inteligence jako ChatGPT, Midjourney, DALL·E 2, Eleven Labs a Descript. Ty nám pomáhaly zpracovávat videa, tvořit grafiky, vytvářet texty nebo pracovat se zvukem. Prvky umělé inteligence nám tak zjednodušily práci a zároveň nám pomohly vytvořit atraktivnější obsah pro cílovou skupinu,“ popisuje absolvent programu Soutěž & Podnikej Tadeáš Kapic, který se na vývoji MAXP podílel.

V současné době se MAXP zaměřuje převážně na kariéru podnikatele, ale kurzy budou přibývat. „V dnešním světě je důležité mít dovednosti, které tradiční vzdělávací systém ve studentech často nepodporuje. Proto jsme vytvořili tento kurz – abychom mladým lidem pomohli zjistit více o sobě a vlastních schopnostech,“ vysvětluje Martin Vítek a dodává: „Kurz se soustředí třeba na to, jak rozpoznat a překonat překážky a také jak efektivně komunikovat a prezentovat své nápady. Upozorňujeme také na důležitost zdrojů, a to nejen finančních.“

 Projekt byl financován z programu Evropské unie Erasmus+ a má tři mezinárodní partnery – ze Slovinska, Rumunska a ze Srbska. Vývoj probíhal od konce roku 2021, do testování se zapojili studenti i učitelé ve všech čtyřech zemích. Online kurz je nyní dostupný zdarma na webu www.maxp.io, k jeho absolvování je potřebná registrace. Na začátku účastníci vyplňují krátký sebehodnotící test, což jim umožní sledovat jejich pokrok.

Nyní je kurz dostupný v pěti jazycích – v češtině, slovinštině, rumunštině, srbštině a angličtině. Tvůrci řeší poptávku i z dalších dvou kontinentů – od vzdělávací organizace v Bhútánu a také z Keni. „Tento originální způsob výuky plánujeme používat při podpoře rozvoje podnikavosti u mladých lidí napříč Keňou. Program MAXP využijeme jako propojení s online světem, což nám pomůže zvýšit zásah a dopad našich aktivit,“ popisuje Amani Katana z Youth Empowement Program Initiative (YEPI).

Nadační fond vzdělávání a podnikání je jedním z jedenácti členů Asociace podnikavé Česko. Ta vznikla v září 2022 s cílem zefektivnit a usnadnit přípravu České republiky a jejího vzdělávacího systému na budoucnost, v níž jedinou jistotou je změna. Asociace v současné době mapuje systém vzdělávání zaměřeného na rozvoj podnikavosti a pomáhá jeho aktérům ve spolupráci. Dlouhodobým cílem asociace je podporovat efektivní užívání lidských a finančních zdrojů určených na rozvoj podnikavosti v České republice.