Online tisková konference Výsledky průzkumu mezi řediteli škol na téma Wellbeing ve vzdělávání

23. září 2021
Management
Autor/ka článku: Radka Hrdinová
Online tisková konference Výsledky průzkumu mezi řediteli škol na téma Wellbeing ve vzdělávání

České děti si ve srovnání s vrstevníky z jiných zemí školu častěji spojují s negativními pocity, podobně jsou na tom i čeští učitelé. To ovlivňuje proces učení, pro který jsou psychická pohoda a duševní zdraví dětí a učitelů základní podmínkou. Přitom většina oslovených ředitelů škol je přesvědčena, že podmínky pro wellbeing žáků a učitelů ve své škole zajišťuje. Co školy potřebují, aby se to mohlo změnit?

Jménem Partnerství pro vzdělávání 2030+ a Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) Vás zveme na online tiskovou konferenci, na které představíme výsledky průzkumu Wellbeing ve vzdělávání realizovaného agenturou STEM mezi řediteli základních škol. Zajímá vás, do jaké míry wellbeing ovlivňuje výsledky učení dětí? Jakým způsobem ředitelé podporují dobré klima ve škole? A v čem by potřebovali pomoci? Připojte se.

Kdy? 29. září 2021 ve 13 hodin
Jak? prostřednictvím ZOOMu na tomto linku

Na setkání s Vámi se těší:
Jitka Uhrová, analytička STEM
Lenka Felcmanová, vedoucí pracovní skupiny Wellbeing v rámci Partnerství pro vzdělávání 2030+
František Halada, Asociace ředitelů základních škol

Moderuje:
Silvie Pýchová, ředitelka SKAV

Svůj zájem prosím potvrďte do 27. září na e-mail: radka.hrdinova@skav.cz

Kontakt:
Silvie Pýchová, +420 607 123 568, silvie.pychova@skav.cz
Lenka Felcmanová, +420 777 612 257, lenka.felcmanova@skav.cz
Radka Hrdinová, +420 603 177 791, radka.hrdinova@skav.cz

Šetření se uskutečnilo s finanční podporou Nadace RSJ a Nadace České spořitelny, které jsou partnery projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+.