Office 365 velkým tématem setkání vyučujících ICT na základních školách

19. březen 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Jan Bartoň
Office 365 velkým tématem setkání vyučujících ICT na základních školách

Více než desítka učitelek a učitelů ICT ze základních škol z celého Zlínského kraje se setkala v úterý 12. 3. 2019 v učebně Základní školy Zachar v Kroměříži.

Tématem prvního bloku setkání byl produkt Microsoftu Office 365. Přednášející Miroslav Dvořák z firmy Microsoft měl pedagogům opravdu co nabídnout. Jako bývalý kolega, učitel, přednášel nejen z pozice odborníka na danou problematiku, ale především člověka, který ví, jak prostředí Office365 ve škole využít. Vše jsme si i prakticky vyzkoušeli, což jen potvrdilo, že Office 365 nejsou něčím, čeho bychom se měli ve školách bát.

V dalším bodě Nasazení Office 365 jsme byli příjemně překvapeni snadností implementace a licenční štědrostí Microsoftu, který svůj cloudový kancelářský balík umožňuje školám využívat zcela zdarma. Licenční problematika byla hojně diskutována, přednášející byl doslova zavalen kupou dotazů a dlužno říci, že prokázal obrovskou šíři praktických znalostí. Pana Miroslava Dvořáka se určitě budeme snažit dále oslovovat, jeho úzký vztah s prostředím školy a široký záběr je pro učitele ICT velkým přínosem.

Před závěrečnou diskusí jsme si ještě užili přínosnou prezentaci platformy Digiskills, kterou nám předvedl pan Tomáš Jančík – ředitel krajského obchodního zastoupení firmy AutoCont a.s.

Setkání opět přineslo řadu užitečných informací, umožnilo navázání a utužení kontaktů mezi učiteli ICT z různých základních škol Zlínského kraje a potvrdilo tak užitečnost projektové aktivity Pedagogické kabinety.

Ing. Jan Bartoň, vedoucí sekce ZŠ Pedagogického kabinetu ICT kompetence

 

OPVVV logo.png