Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

12. říjen 2023
Odvolání a nespravedlnosti
Autor/ka článku: Jana Cenková
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Bude aktualizováno po schválení novely školského zákona ve školním roce 2023/2024.

Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání, jinak také Cermat, předal 28. 4. ředitelům středních škol výsledky jednotných přijímacích zkoušek na maturitní obory. Ředitelé škol mají zveřejnit seznam přijatých uchazečů do dalších dvou pracovních dnů. Připomínáme pár základních tipů, jak postupovat v případě, že se dítě na střední školu nedostalo.

Přinášíme pár základních tipů k podání odvolání

 • Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 • Pro odvolání neexistuje jeden formulář, žádost ale musí obsahovat několik náležitostí.
 • Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje, který rozhodne do 30 dnů od doručení odvolání.

Co by mělo odvolání obsahovat

 • Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal).
 • Datum.
 • Odvolání proti nepřijetí ke studiu;
  • odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru).
 • Důvody, pro které je odvolání podáváno (není povinné).
 • Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka.
 • Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka.
 • Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno.
 • Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý uchazeč podává a podepisuje odvolání sám.

Pro inspiraci najdete níže v souborech ke stažení vzor odvolání.

Pokud odvolání nevyjde

 • Školy, které nenaplnily kapacitu svých oborů, budou pravděpodobně vypisovat 2. kolo přijímacího řízení. Informace o termínech dalších přijímaček jsou na webových stránkách jednotlivých krajů, kterým to ředitelé škol musí oznámit
 • Krajské úřady zveřejňují volná místa na středních školách. Pro Zlínský kraj najdete volná místa na našem portálu v článku Druhá a další kola příjímacího řízení na SŠ.

 

Zdroj: Cermat

Soubory ke stažení