Odvolání na VŠ – nepřijetí ke studiu

4. srpen 2021
Možnosti studia na VŠ
Autor/ka článku: Jiří Kadlec
Odvolání na VŠ – nepřijetí ke studiu

Obdrželi jste rozhodnutí o nepřijetí? Podívejte se, jaké jsou vaše šance na odvolání (do novely zákona o VŠ v roce 2016 žádost o přezkoumání rozhodnutí). Pozor, odvolání musíte podat do 30 dnů od doručení záporného vyrozumění orgánu, který rozhodnutí vydal; zmeškání lhůty vám bude prominuto jen ze závažných důvodů.

Prohlédněte si své testy

Podání odvolání dobře zvažte. Využijte možnosti nahlédnout po oznámení rozhodnutí do vlastních testů, a zjistěte, zda jste dosáhli dostatečného počtu bodů pro přijetí. Odvolání podávejte jen za předpokladu, že jste “pod čarou” pro přijetí, ale přijímací zkoušky jste udělali. Pokud nemáte žádost podloženou konkrétně, například chybou v zadání nebo ve vyhodnocení testů, je vaše šance nízká.

Obecné zásady pro úspěšné odvolání

 1. Má všechny náležitosti – jméno, datum konání přijímacího řízení nebo jednací číslo, obor, odůvodnění, včas zasláno na správnou adresu (ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí orgánu, který rozhodnutí vydal). Pozor, některé školy mají vlastní formuláře žádostí – např. Masarykova univerzita nebo Ostravská univerzita v Ostravě.
 2. Odůvodnění je založeno na chybně ohodnocené odpovědi v přijímacím testu nebo na nejednoznačnosti zadání či odůvodnění, že má odpověď je také správná a měla by být rovněž bodově ohodnocena.
 3. Pokud děkan nezmění stanovisko, předá žádost k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo její součásti, nebo podmínkami stanovenými podle §49 odst. 1 a 3 zákona 111/1998 o vysokých školách. Jinak žádost zamítne a potvrdí původní rozhodnutí.

Vzory odvolání najdete na webu Kampomaturite.cz.

Které důvody vám naopak nepomohou:

 • Velký zájem o studium oboru
 • Rodinná tradice
 • Výborné výsledky v předchozím studiu
 • Předchozí praxe v oboru, jazykové a jiné zkoušky, absolvování přípravných kurzů
 • Subjektivní pocity a dojmy týkající se organizace a průběhu přijímacího řízení, případně přípravných kurzů
 • Pozdní příchod (i zdůvodněný) na přijímací zkoušku
 • Momentální zdravotní indispozice
 • Sociální situace

(čerpáno ze stránek jednotlivých fakult Masarykovy univerzity v pokynech pro nepřijaté uchazeče)

Co dělat, když odvolání nevyjde?

2. kola přijímacích zkoušek

Veřejné vysoké školy, které přijímají přihlášky v 2. a dalších kolech, najdete na webu Kampomaturite.cz.

Soukromé vysoké školy

Soukromé VŠ obvykle nabírají uchazeče až do konce září: www.vysokeskoly.com a www.adresarskol.cz.

Pomaturitní jazykové studium

Výhodou pomaturitního jazykového studia je zachování statusu studenta. Studium musíte zahájit do konce kalendářního roku po 1. vykonané maturitní zkoušce, jazyková škola musí mít akreditaci MŠMT, kurzy jinak začínají na podzim. Navíc se intenzivně věnujete výuce cizího jazyka, můžete složit jazykovou zkoušku, která vám zpětně může přinést body navíc u přijímacích zkoušek. Další informace k pomaturitnímu jazykovému studiu najdete rovněž na webu Kampomaturite.cz

VOŠ

Většina vyšších odborných škol přijímá přihlášky do konce května, velká část navíc vypisuje další kola přijímacího řízení. U denního studia (případně i u dalších forem, pokud nejste výdělečně činní nebo nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti) máte navíc status studenta.

Studium v zahraničí

„Gap year“ je oblíbený i mezi zahraničními studenty, zvolit můžete cestu po vlastní ose nebo s agenturou. Kromě zkušeností a jazykových znalostí můžete opět získat některou z mezinárodních jazykových zkoušek. Na webu Kampomaturite.cz najdete nabídku zahraničních jazykových pobytů.

Přípravné kurzy

Zvolit můžete např. nulté ročníky. Ve většině případů vám ale nezůstává status studenta, pokud jej agentura nenabízí v kombinaci s pomaturitním jazykovým studiem. Spolu s VIP balíčky je najdete na KamPoMaturite.cz.

 

Zdroj: Kampomaturite.cz