Odborníci představili nové metody výuky o holocaustu

24. listopad 2023
Společenské vědy a umění
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Odborníci představili nové metody výuky o holocaustu

V pondělí 20. listopadu představili odborníci na historii ve Zlíně v rámci 9. semináře Nové metody výuky o holocaustu didaktické materiály, metodiky a doporučení k tomu, jak přizpůsobovat výuku o holokaustu žákům a žákyním podle věku, a také prostřednictvím integrace do různých předmětů například formou příběhů. Součástí byla i diskuse, která se zaměřila na současnou vlnu antisemitismu ve světě a možnosti dokumentace současných událostí na Ukrajině i v Izraeli metodami historického bádání.

V úvodu semináře představila lektorka Miriam Mouryc z izraelského památníku obětem holokaustu Yad Vashem vzdělávací přístup, který doporučuje přizpůsobit obsah učiva věku žáků a žákyň a návod, jak se mají vhodně prezentovat příběhy obětí i problematika dalších aktérů genocidy, přičemž se otevřelo i náročné téma proměn rolí v extrémní situaci. Miriam Mouryc  představila také konkrétní didaktické materiály, které jsou včetně videomateriálů.

Poté představil Zdeněk Beneš z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze formou prezentace „Děvčata z pokoje č. 28“ metody takzvaných “malých dějin”. Na osudech několika dívek vězněných v Terezíně, ze kterých jen některé holocaust přežily, předvedl, jak lze citlivě podat současné mladé generaci svědectví o prožívání takzvaných „velkých dějin“ z pohledu člověka stejného věku jako jsou žáci a žákyně. Zmínil také některé dobře zdokumentované příběhy zachycující genocidu, relativizaci rolí a složitost vztahů a jejich interpretací v extrémní situaci nebo problematiku interpretace dějin.

Přední český expert na moderní dějiny, dokumentarista a zástupce kalifornské USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education Open Eye Martin Šmok pak prostřednictvím prezentace „Jak používat e-learningovou platformu IWitness v české škole“ seznámil přítomné učitele s veřejně dostupnými záznamy orální historie, z nich je více než 1500 spolu s didaktickými materiály k dispozici na platformě IWitness. Téměř 60 učitelů historie seznámil také s organizací Open Eye publikující materiály dobře využitelné při výuce moderních dějin. Prezentoval možnosti integrace učiva (dějepis s jazykovou výukou, filmová střižna, IT dovednosti při vytváření vlastních prezentací). Open Eye je zřízena USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Education. Kompletní audiovizuální knihovna USC Shoah Foundation je dostupná přes Centrum vizuální historie Malach na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (téměř 56 000 záznamů rozhovorů s přeživšími genocid ve 40 jazycích včetně češtiny). Lektor představil i některé didaktické materiály na portálu Open Eye, mj. materiál o sexuálním násilí páchaném v kontextu genocid a minulé snaze ho tabuizovat (O tom se nemluví – zamlčované příběhy žen), materiály o uprchlících a uprchlictví a materiál Reakcionář Khon, který informuje o tradici sovětského antisemitismu, jehož stopy jsou patrné i v naší současnosti. Představuje institucionalizovaný rasismus, metody propagandy a upozorňuje na současné projevy antisemitismu, který je ve světě a velice znepokojivě i v Evropě na vzestupu. Kvalitní edukace, informace, vzdělanost a schopnost kritického posuzování informací mohou ochránit žáky a žákyně před nenávistným obsahem, jemuž jsou vystavováni/y na sociálních sítích.

Mgr. Petr Lhotka ve své prezentaci “Romové – historické předsudky” představil historii Romů na území ČR, zdokumentované předsudky vůči této menšině, vývoj stereotypů původně vztažených k životnímu stylu a následně pod vlivem nacistické okupační moci vznik nové definice. Prezentace uváděla fakta o genocidě této původní menšiny během II. světové války, z jejíchž příslušníků přežila válku přibližně desetina, a informovala o následném vývoji a povaze předsudků a negativních stereotypů, které přetrvávají do současnosti. Poskytl odkazy na další zdroje informací na dané téma.

Diskuse během kulatého stolu „Jak bojovat proti předsudkům“ se zaměřila především na aktuální témata, konkrétně a zejména na současnou vlnu antisemitismu ve světě a možnosti dokumentace událostí na Ukrajině a v Izraeli metodami historického bádání.

Účastníci a účastnice obdrželi/y knihy, které darovalo MŠMT, Velvyslanectví Státu Izrael v Praze a krajské pracoviště NPI v Olomouci.

 

Zdroj: MŠMT ČR