Odborníci nastartovali intenzivní spolupráci na přípravě Školské inkluzivní koncepce

22. březen 2019
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Odborníci nastartovali intenzivní spolupráci na přípravě Školské inkluzivní koncepce

Zahajovací setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání se uskutečnilo v počtu 40 účastníků ve středu 19. března v Baťově institutu ve Zlíně. Cílem aktivity projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (KAP) je spojit odborné znalosti a zkušenosti k tvorbě dokumentu, který pomůže zmapovat situaci a nastavit strategické řešení problémů nerovností ve vzdělávání na území našeho kraje.

 

Jednání zahájila předsedkyně pracovní skupiny Jarmila Peterková a  vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje Stanislav Minařík, setkání pokračovalo představením všech přítomných členů a odbornými příspěvky k tématu.

Po úvodní prezentaci hlavní manažerky projektu KAP Lenky Baťové a věcného manažera Radovana Výsmeka k základním pojmům, metodice,  harmonogramu zpracování Školské inkluzivní koncepce (ŠIKK), činnosti pracovní skupiny a spolupráci s Místními akčními plány (MAP) následovalo seznámení s krajskou zprávou z mapování stavu inkluzivního vzdělávání na SŠ a VOŠ, předpokládanou strukturou ŠIKK a datových vstupů garanta intervence inkluze Národního ústavu pro vzdělávání Martina Pobořila.

Na tvorbě dokumentu se bude podílet PS pro rovné příležitosti, externí zpracovatel, realizační tým projektu KAP a zástupci MAP. Dokument by měl být hotový do října letošního roku, kdy projde schvalovacím procesem. Školská inkluzivní koncepce bude zapadat do konceptu strategického dokumentu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje.

Atmosféra setkání byla vstřícná, diskuze podnětná. Pestré složení skupiny slibuje zajímavou a smysluplnou spolupráci v aktuální tematické oblasti inkluze a rovných příležitostí ve vzdělávání.

Další informace najdete v přiložených dokumentech.