Odborné stáže a odborné praxe na MŠMT

2. srpen 2023
Studium
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Odborné stáže a odborné praxe na MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy umožňuje výkon odborné stáže či praxe na jednotlivých útvarech úřadu v různých formách a možnostech.

Účelem odborné stáže je především získání pracovních zkušeností, znalostí a informací o činnosti ministerstva jakožto ústředního správního úřadu. Účelem odborné praxe je oproti tomu umožnit žákům středních škol a studentům vyšších odborných a vysokých škol získání pracovních návyků, dovedností a praktických zkušeností v rámci rámcových vzdělávacích programů vydaných pro příslušný obor vzdělání, příp. akreditovaných vzdělávacích programů.

Stáže a praxe probíhají napříč těmito odborně zaměřenými sekcemi ministerstva:

  • Sekce ekonomická a legislativní
  • Sekce vzdělávání a mládeže
  • Sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
  • Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF
  • Sekce informatiky, statistiky a analýz
  • Sekce státního tajemníka

Pro konkrétní představu doporučujeme nahlédnout do organizační struktury ministerstva, kde jsou k nalezení jednotlivé odbory a oddělení. V příloze č. 1 lze dohledat i konkrétní náplň činností všech útvarů na ministerstvu.

Jak stáže a praxe probíhají?

Průběh stáže či praxe má ve většině případů podobu praktické asistence při zajišťování chodu agendy daného útvaru ministerstva, kde je stáž nebo praxe vykonávána. Každý stážista či praktikant má k dispozici svého mentora, aby na vykonávanou práci nebyl sám a aby měl možnost rozvíjet své schopnosti a možnosti v rámci svého profesního života. Z toho důvodu jsou hlavními předpoklady komunikativnost, pečlivost a spolehlivost. Detailní podoba a průběh stáže či praxe se vždy vyjasní dle individuálního plánu uchazeče, aby vyhovoval oběma stranám, a to zejména v otázkách časového rozpětí výkonu stáže či praxe. Nedílnou součástí poslední fáze stáže nebo praxe je i její vyhodnocení. Mentor poskytne po výkonu stáže či praxe zpětnou vazbu stážistovi či praktikantovi ve formě vyhodnocení výkonu odborné stáže či praxe. Na konkrétní podobě a obsahových náležitostech tohoto vyhodnocení je možné se individuálně dohodnout. Takové vyhodnocení může být cennou přílohou životopisu v případě zájmu o zaměstnání nejen ve státní správě.

Co za stáž či praxi dostanete?

Odborná stáž či praxe se vykonává především v bezúplatné formě. V individuálních případech je však možnost uzavření finančně odměněné dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. V některých případech se ze stážistů na úřadě stávají budoucí zaměstnanci ve formě plnohodnotného pracovního nebo služebního poměru. Ve všech případech se však ti, kteří u nás stáž nebo praxi vykonají, mohou těšit z nabytých zkušeností a dovedností z prostředí státní správy, z nabytých kontaktů a sociálních vazeb s kolegy a především z dobrého pocitu z dobře vykonané práce.

Jak o stáž či praxi zažádat?

V případě zájmu o výkon odborné stáže či praxe je zapotřebí dodat potřebné vyplněné a podepsané dokumenty (vizte níže) a životopis na adresu Mgr. Ivana Michalová, oddělení státní služby, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 PRAHA 1, příp. e-mailem na adresu staze@msmt.cz.

Obálku (příp. předmět e-mailu) označte jako STÁŽ – název konkrétního úseku, pakliže jej znáte např. z rubriky volných pracovních míst na našem webu nebo z organizační struktury. Pokud však nemáte ponětí, na jakém úseku chcete stáž či praxi vykonávat, sami posoudíme, kam Vás umístíme na základě zaslaných informací. V dohledné době Vás bude kontaktovat pověřená osoba z oddělení státní služby, která zajistí potřebné kroky pro realizaci pohovoru a vlastní stáže či praxe samotné.

 

Zdroj: MŠMT ČR