Proběhla XXII. Krajská konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě

20. říjen 2023
Environmentální výchova
Autor/ka článku: Iva Koutná
Proběhla XXII. Krajská konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě

Již dvacátý druhý ročník Krajské konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji připravila Líska s partnery, pod záštitou Bc. Hany Ančincové, statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje.

Součástí programu konference byl blok referátů k hlavnímu tématu, kde se o své názory a zkušenosti podělil Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D., český pedagog a publicista, dlouhodobě se zaměřující na téma inovace vzdělávání, a Mgr. Bára Duží, Ph.D., z Ústavu geoniky Akademie věd ČR, společenskovědní výzkumnice a zahrádkářka.

Pro více než 100 účastníků konference byly připraveny dva bloky workshopů s lektory Bárou Duží, Pavlou Gáškovou, Marií Petrů, Petrou Handlovou, Barborou Vojvodíkovou, Matyášem Adamem, Jardou Hlinským a Martinem Křížem. Většina aktivit směřovala k venkovní výuce, využití zajímavých aplikací, technologií a pomůcek na poznávání přírody, učení v souvislostech a využití moderních didaktických forem a metod.

Každý účastník získal sadu zajímavých tematických výukových a osvětových materiálů.

V doprovodném programu se představili: Ateliér přírodního barvířství Vsetín, ALCEDO – středisko volného času a plavecká škola Vsetín, Centrum Veronica Hostětín, Dům dětí a mládeže Šikula Uherské Hradiště, Chaloupky Kněžice, Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, Lukášovy šité hračky, Renáta Lažová, Můj první zápisník, Amélie Janíková, Park ROCHUS Uherské Hradiště, Rezekvítek Brno, Středisko volného času Klubko Staré Město, Studijní centrum Basic Vsetín, Vědecký stoleček UTB a Ústavu Geoniky AV ČR a Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, Veselí n. M.

V úvodní části konference byly předány Ceny za přínos k rozvoji EVVO v regionu. Cena je vyhlašována od roku 2001. Nominováno bylo 21 osobností, škol, organizací a projektů.

Osobností EVVO se stal Ing. Milan Drgáč

„Pan Drgáč je dlouholetý poradce v ekologickém zemědělství, působí v PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a RC Bílé Karpaty. Je jedním ze zakladatelů ekologického zemědělství v ČR (už od osmdesátých let). Dlouholetý propagátor ekologického hospodaření a poradce v ekologickém zemědělství. Působil řadu let i v rámci neziskových organizací: např. IS Kopanice, Svaz PRO-BIO. Podílel se na realizaci mnoha osvětových, vzdělávacích i propagačních aktivit a projektů zaměřených na podporu ekologického zemědělství, zejména ve Zlínském kraji a na Hodonínsku. Byl také jedním ze spolupořadatelů Bělokarpatských konferencí. Zapojuje se do osvětových projektů a programů LÍSKY, spolupracuje při exkurzích na farmy, tvorbě výukových materiálů.„, vyzdvihla jeho přínos EVVO v regionu předsedkyně LÍSKY Iva Koutná.

Konferenci připravila Líska, z.s., SVČ Klubko Staré Město, DDM Šikula Uherské Hradiště, VIS Bílé Karpaty, ALCEDO – středisko volného času a plavecká škola Vsetín, ZŠ a MŠ Větrná Uherské Hradiště s finanční podporou Zlínského kraje, MŽP a Strategie AV 21.

Seznam nominací na Cenu EVVO najdete v souborech ke stažení.

Všechny výstupy z konference budou postupně k dispozici na www.liska-evvo.cz/doc/krajska-konference.
Fotografie jsou k dispozici na Google uložišti.

 

Soubory ke stažení