Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2020

4. únor 2020
Management
Autor/ka článku: Marcela Došlová
Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2020

Toto ocenění je určeno pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení za jejich úspěšnou a všeobecně uznávanou práci a za jejich profesionální a osobnostní kvality. Vyzýváme tímto pedagogickou i nepedagogickou veřejnost, představitele samospráv a další instituce a organizace, aby své návrhy na ocenění zasílali na adresu Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje do pondělí 10. února 2020 do 12.00 hod.

Podaný návrh musí obsahovat:

  • Vyplněný nominační formulář
  • Profesní životopis navrhovaného kandidáta
  • Zdůvodnění podávaného návrhu v rozsahu jednoho listu A4

Zdůvodnění návrhu je stěžejní součástí návrhu a musí mít dostatečnou vypovídací hodnotu. Žádáme o uvedení konkrétních údajů o pedagogické nebo nepedagogické činnosti navrženého kandidáta na ocenění dle oblasti jeho působení, o jeho dalších aktivitách v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, přínosu ke zvyšování prestiže pedagogické i nepedagogické práce na veřejnosti, přínosu k prezentaci města či regionu apod.

Každý navrhovatel může k ocenění navrhnout pouze jednoho kandidáta.

Adresa pro zasílání návrhů:

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

ID datové schránky: scsbwku

Uzávěrka návrhů je v pondělí 10. února 2020 do 12.00 hod.

Kontaktní osoby pro případné dotazy:
Mgr. Jana Kapalková – tel. 577 043 709, e-mail jana.kapalkova@kr-zlinsky.cz
Ing. Marcela Došlová – tel. 577 043 729, e-mail marcela.doslova@kr-zlinsky.cz

Výzva_Ocenění pracovníků ve školství 2020.pdf

Nominační formulář_Ocenění pracovníků ve školství 2020.docx

Informace o zpracování osobních údajů subjektu údajů.pdf