Obědy pro děti na školní rok 2023/2024

1. srpen 2023
Školní stravování
Autor/ka článku: Jana Cenková
Obědy pro děti na školní rok 2023/2024

Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá rodičům s dětmi, již se ocitli v tíživé životní situaci, kterou nedokážou vlastními silami zvládnout, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů.

Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit obědy ve školních jídelnách. Pomoc je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci jejich rodičů a pomoc nemohla být zneužita. Je tedy nutná úzká a aktivní spolupráce se základními školami.

Ředitelé škol za spolupráce pedagogů vytipovávají potřebné děti dle své dlouholeté pedagogické praxe. S každou základní školou je žádost řešena individuálně. Děti mají uhrazeny obědy až do konce školního roku. Projekt je celorepublikový a může se do něj přihlásit jakákoli základní škola z České republiky.

Registrovat se může subjekt ZŠ/ŠJ v průběhu celého roku. Žádosti pro děti na školní rok 2023/24 jsou přijímány v aplikaci Obědy pro děti od 1. 6. 2023 do 31. 5. 2024.

Postup pro základní školy naleznete na stránkách projektu www.obedyprodeti.cz.