Obchodní akademie v Uherském Hradišti ukončila velkou investiční akci

22. prosinec 2023
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Ivana Hlůšková
Obchodní akademie v Uherském Hradišti  ukončila velkou investiční akci

Ve středu 20. prosince 2023 se na půdě Obchodní akademie v Uherském Hradišti konalo slavnostní ukončení investičních akcí za účasti krajského hejtmana Radima Holiše a pozvaných hostů z řad ředitelů ZŠ a SŠ a zástupců dodavatelských firem Stavspektrum s.r.o. a MY DVA holding a.s. Do užívání byly předány dvě investiční akce, které se realizovaly v době od září do prosince 2023.

První akcí byla „Oprava balkonu a fasády vstupu“ ze strany Nádražní ulice. Z důvodu nevyhovujícího stavu plechového povrchu balkonu dlouhodobě prosakovaly dešťové vody do prostor pod balkonem, což mělo za důsledek degradaci omítky, její opadávání a vznik plísní v prostoru vstupu do budovy školy. Na povrch balkonu byla položena nová podlahová krytina. Součástí prací byla i oprava sloupků balustrády balkonu. V prostoru pod balkonem se odstranila narušená omítka a veškeré nové omítky byly opatřeny barevným nátěrem. Zvýšenou pozornost si vyžádaly opravy šambrán kolem oken a dveří hlavního vchodu. Rovněž byl instalován nový nápis nad vstupem do budovy školy. Celkové náklady dosáhly částky 990 tis. Kč.

Druhou akcí byla „Modernizace učeben a kabinetů“, která spočívala ve výměně starého nábytku. Důvodem byl zastaralý a nevyhovující stav. V rámci modernizace bylo celkem dodáno a instalováno 79 ks žákovských lavic, 180 ks žákovských židlí, 6 ks magnetických tabulí atd. Současně byla do jedné jazykových učeben položena nová podlahová krytina či koberec do nově vzniklé kreativní učebny. Novým nábytkem bylo také vybaveno celkem devět kabinetů, dvě kanceláře zástupců ředitele a také aula školy, kde probíhají celoročně přednášky, výuka studentů VOŠ a univerzity třetího věku. Celkové náklady se vyšplhaly do výše 2 400 tis. Kč.

Financování obou akcí bylo zajištěno z finančních prostředků Krajského úřadu Zlínského kraje. Tímto velice děkujeme našemu zřizovateli, bez jehož finanční podpory by obě akce nemohly být zrealizovány.