Občané se mohou zapojit do tvorby Strategie rozvoje města Zlína do roku 2030

25. červen 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Město Zlín
Občané se mohou zapojit do tvorby Strategie rozvoje města Zlína do roku 2030

Město Zlín zpracovává strategický dokument Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 s výhledovým horizontem do roku 2035.

Strategie Zlín 2030 bude zpracována se zapojením zástupců politické reprezentace města, pracovníků Magistrátu města Zlína, zástupců významných organizací a institucí ve městě, tzv. stakeholderů, odborných expertů a veřejnosti. Obracíme se proto na občany města s žádostí o spolupráci při tvorbě Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030. V předkládaném dotazníku máte možnost vyjádřit se k otázkám týkajícím se budoucího rozvoje města. Vaše názory a připomínky jsou pro tvorbu tohoto dokumentu velmi důležité.

Prosíme Vás o zodpovězení několika otázek a ujišťujeme Vás, že údaje, které nám poskytnete, zůstanou anonymní a nebudou komerčně využity. Společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., která zpracovává tento průzkum pro město Zlín, je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů a jako správce se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dodržuje standardy kvality a etický kodex mezinárodní asociace ESOMAR.

Dotazník můžete vyplnit a odeslat on-line nebo jiným způsobem do 13. 7. 2020 do 24 hodin.

Další informace o Strategii rozvoje statutárního města Zlína naleznete v tiskové zprávě.