O světě očima mravence na setkání učitelek a učitelů fyziky

21. červen 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Hana Tomášková
O světě očima mravence na setkání učitelek a učitelů fyziky

V úterý 18. června 2019 proběhla již po čtvrté setkání učitelů fyziky základních škol i učitelů fyziky středních škol v rámci pedagogického kabinetu Fyzika. Setkání se uskutečnila v prostorách Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Hlavními tématy pro přednášky i diskuse byly zejména síly ve fyzice a měření času. Organizátoři tak reflektovali tematická přání učitelů z předešlých setkání. Účastníci se dověděli např. o souvislosti vlastností objektů ve světě kolem nás s jejich rozměry, o tom, které síly jsou podstatné pro člověka a které naopak pro drobné zástupce živočišné říše. Zajímavé bylo též povídání odhalující množství informací, které lze vyčíst z astrolábu Staroměstského orloje. Při další návštěvě Prahy tak tento technický unikát jistě přitáhne více zájmu a to i mimo celou hodinu, kdy se orloj dává do pohybu a tísní se před ním davy turistů.

Přednášky Svět očima mravence a Tajemství Staroměstského orloje si připravil doc. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D. z Fakulty technologické. Tyto (a další) přednášky je možno objednat pro žáky základních či středních škol v rámci projektu Věda na přání, který nabízí přednášky nejen z fyziky. Nabídka přednášek je dostupná na stránkách www.vedanaprani.cz.

Přestávku spojenou s občerstvením v místní menze využili učitelé jako dalšího prostoru pro diskuse o způsobech hodnocení žáků, výhodách a nevýhodách bodového systému, motivaci žáků posledních ročníků na gymnáziích, aj.

V závěru byli účastníci setkání informováni o plánovaném setkání zářijovém, kdy z akademické půdy zamíříme pro změnu do průmyslové výroby křemíku a mikročipů v ON Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm.

Hana Tomášková, vedoucí pedagogického kabinetu Fyzika

OPVVV logo.png