Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Pravidla publikování na portále Zkola
Práva registrovaného uživatele získává ten, kdo vyjádřil souhlas s pravidly publikování na portále Zkola.
 
Všichni uživatelé se registrací zavazují dodržovat níže stanovená pravdila publikování, která upravují vztahy provozovatele portálu a uživatelů, jejich povinnosti ve vztahu k autorským právům a sankce za porušení pravidel. Chce-li registrovaný uživatel portálu Zkola na portálu publikovat své texty či jiné materiály přijímá následující pravidla publikování a zavazuje se k jejich dodržování následujících pravidel:
 
  • registrovaný uživatel portálu Zkola souhlasí se zápisem jména, příjmení a emailové adresy do registru uživatelů informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje Zkola
  • registrovaný uživatel portálu Zkola nese zodpovědnost za to, aby obsah materiálu, který na portál Zkola umístil nebyl v rozporu se zákony České republiky
  • registrovaný uživatel portálu Zkola, který publikuje na portálu Zkola, souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a organizace, skrze niž byl na protále registrován
  • registrovaný uživatel nesmí používat ve svých příspěvcích texty, obrázky, videa a jiné materiály, pokud mu držitel autorských práv neudělil souhlas k jejich použití                            
  • publikováním textů, snímků, videí a jiných materiálů na portálu dává autor souhlas s jejich zveřejněním na internetové stránce portálu a zároveň jejich publikováním stvrzuje, že má k jejich publikování potřebné souhlasy k tomu oprávněných osob
  • za zveřejnění textů, snímků videí a jiných materiálů nepřísluší autorský honorář, nedohodne-li se správce portálu s registrovaným uživatelem resp. autorem na základě předem uzavřené dohody jinak
  • registrovaný uživatel dává publikováním svých příspěvků výslovný souhlas s tím, aby je správce portálu měnil, upravoval, zařazoval do jiných příspěvků, odstraňoval z portálů a dále publikoval
  • registrovaný uživatel souhlasí se zasíláním newsletteru portálu Zkola (max. 4x ročně)
  • registrovaný uživatel portálu Zkola respektuje právo správce portálu Zkola na odstranění příspěvku v těchto případech: 1. obsah příspěvku již není aktuální, 2. obsah příspěvku je v rozporu s právními předpisy ČR, 3. obsah příspěvku překračuje obecně uznávané normy kultivované veřejné komunikace 4. registrovaný uživatel porušuje pravidla publikování.
Zpracování osobních údajů:
 
Střední průmyslová škola Otorkovice, příspěvková organizace, se sídlem tř. T. Bati 1266, Otrokovice, PSČ 765 02, IČ: 00128198, jakožto provozovatel služby informační společnosti zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů, a to zejm. jméno, příjmení, e-mail. Tyto údaje uvedení sami poskytli při registraci, a to za účelem uvedeným v ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; tedy za účelem ochrany práv v případě porušení pravidel publikování nebo platných právních předpisů těmito osobami.
 
Zpracovatel tímto informuje uživatele o jejich právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že uživatele mají právo přístupu k nim, a že mají právo při porušení citovaného zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona.
 
Autor:  
Vložil/a: Jana Vodáková