O osvědčených výukových metodách diskutovali učitelé v sekci Anglický jazyk

2. leden 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Jiřina Riedlová
O osvědčených výukových metodách diskutovali učitelé v sekci Anglický jazyk

Dne 14. 12. 2018 se na Střední průmyslové škole ve Zlíně konalo 2. setkání krajského pedagogického kabinetu Cizí jazyky, sekce Anglický jazyk.

Na programu bylo sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznámení s webovými stránkami užitečnými při výuce angličtiny a aktivity pro „vánoční hodinu”.

V první části setkání všichni účastníci představili jednu (někteří i více) osvědčenou aktivitu, kterou ve výuce používají. Jednotlivé aktivity byly vysvětleny a některé i prakticky předvedeny.

Další částí programu bylo seznámení s webovými stránkami, které mohou být nápomocné při výuce angličtiny, stránky byly zaměřeny na gramatiku, čtení s porozuměním, reálie, písně při výuce AJ a jazykové hry. Účastníci si odvezli seznam těchto stránek v tištěné podobě.

Třetí část programu se nesla v duchu tzv. „vánoční hodiny”- videa, křížovky, texty, koledy, odkazy na webové stránky s danou tematikou.

Celé setkání proběhlo v milé a pracovní atmosféře. Poděkování patří všem přítomným učitelkám a učitelům.

Jiřina Riedlová, vedoucí sekce Anglický jazyk