O moderní školní poradenské pracoviště je zájem

3. září 2021
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
O moderní školní poradenské pracoviště je zájem

Poslední srpnové pondělí se ve Zlíně uskutečnila krajská konference pro pracovníky školních poradenských pracovišť a pedagogické pracovníky s názvem Moderní školní poradenské pracoviště. Akce byla pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Sedmdesátka účastníků se sešla v přednáškovém sále Přírodovědně-technického a jazykového centra Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Jednání zahájila krajská radní pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová společně s vedoucím odboru školství Stanislavem Minaříkem.

„Zlínský kraj se dlouhodobě zabývá inkluzivním vzděláváním ve školách respektujícím základní principy společného vzdělávání a nastavení rovných příležitostí pro všechny děti, žáky a studenty. Věřím, že se výstupy z dnešní akce promítnou do dalších projektů, které připravujeme. Odborníci ve školách a poradenských pracovištích budou mít v letošním školním roce hodně práce, protože covidová pandemie a opatření, které ji doprovázela, měla výrazné dopady na celou společnost včetně dětí a jejich rodičů. Nejen odborníci, ale i laická veřejnost už nyní vnímá, že řada dětí bude potřebovat pomoci jak se vzděláváním, tak i s nejrůznějšími problémy, které se během lockdownu objevily. Děkuji za to, že dnes hovoříme společně o tom, co vše je potřeba řešit, k účinné pomoci je zapotřebí spolupráce všech zapojených subjektů, poradenských pracovníků, pedagogů i celých pedagogických sborů.“ zdůraznila radní Zuzana Fišerová.

Realizační tým projektu seznámil pedagogy s tématem společného vzdělávání v krajském akčním plánování. Potenciál Sociálně-pedagogické poradny představila Jaroslava Pavlíčková. Následovaly dva odborné příspěvky týkající se školní poradenské práce. Jana Zapletalová zmínila radosti i starosti spojené s českými školními poradenskými pracovišti, Tatiana Matulayová pohovořila o roli školních sociálních pracovníků, kteří by měli tvořit most mezi školou, rodinou a komunitou. V odpoledních panelových diskuzích zazněly inspirativní příspěvky na témata Současnost a budoucnost ŠPP, Ideální ŠPP.

Některé z myšlenek, které zazněly:

  • wellbeing na školách je součástí vzdělávacího procesu, naše pohoda ovlivňuje pohodu dětí, všichni společně vytváříme pohodu,
  • aktuálním tématem je nárůst psychických obtíží dětí a rodičů po distančním vzdělávání, nárůst dětí s depresivním chováním již od 8 let věku,
  • dopady covidu (pokles sociálních kontaktů, nárůst projevů duševní nepohody pozorovaný rodiči, pokles motivace ve vzdělávání, vyšší strávený čas se studiem dětí – potenciálně vyšší problém, nárůst konfliktů mezi dětmi a rodiči, nárůst symptomů depresí a úzkostí mezi rodiči, dětmi),
  • vzdělávací výsledky žáků jsou silně závislé na socioekonomickém statusu rodin, ze kterých pocházejí,
  •  v systému ŠPP působí 800 školních psychologů a 1200 speciálních pedagogů, nedostačené využívání možností rozšiřovat činnost školního poradenského pracoviště o školního psychologa nebo speciálního pedagoga, koordinátora inkluze, kariérového poradce, sociálního pedagoga, školního asistenta zejména z důvodu nedostatečného financování, nízké úvazky a krátkodobost financování pozice, chybí preventivní práce u sociálně znevýhodněných žáků, rostoucí potřeba sociálních pracovníků do škol,
  • nabídka Sociálně pedagogické poradny (návaznost na ŠPP na půdě školy, tak i v přirozeném prostředí, spolupráce s Centrem kariérového poradenství, OSPOD a dalšími NNO, včasná prevence a identifikace možných problémů jednotlivých žáků ohrožených školním neúspěchem ze socio-ekonomických důvodů, využití sociálně –emocionálního programu Druhý krok).