O kurzy sebeobrany je na školách zájem

1. únor 2023
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Jan Vandík
O kurzy sebeobrany je na školách zájem

Jako novinku zavedl vloni Zlínský kraj dotační program na podporu sebeobrany žáků na základních školách. Je prvním krajem, který tento projekt spustil a z dosavadních reakcí je vidět, že tato myšlenka je školami, dětmi i rodiči vnímána jako velmi užitečná.

„Smyslem této naší iniciativy je naučit děti správně reagovat na krizové situace. Výcvik reálné sebeobrany zdokonaluje jejich fyzickou i psychickou připravenost včas odhalit nebezpečí a ubránit se mu. Principy sebeobrany zároveň pomáhají uvědomovat si a respektovat hranice jak své vlastní, tak i těch druhých, a mohou sloužit jako významný prvek prevence šikany či zneužívání,“ vysvětlila radní Zlínského kraje pro školství Zuzana Fišerová s tím, že dalším cílem programu bylo posílení fyzické zdatnosti dětí po pandemii covid, kdy zavření škol a omezení sportovních kroužků vedlo k tomu, že řada dětí přestala sportovat.

Do programu se zapojilo 29 základních škol, mezi které kraj rozdělil více než milion korun. Kurzy probíhaly rozmanitým způsobem. Například v Základní škole Integra Vsetín vytvořili skupiny rozdělené na starší a mladší hochy a dívky. Lekce byly dvouhodinové a obsahovaly teoretickou a praktickou část. Teoretická zahrnovala besedu s policistou a přizvanými odborníky se zkušenostmi z reálné praxe. Obsahem první praktické lekce byla strategie řešení krizových situací, pády, páky a držení při boji zblízka. Druhá lekce zahrnovala sebeobranu proti útočníkovi se zbraní i více útočníkům.

Z dotazů škol už nyní vyplývá, že zájem o pokračování projektu je velký. Zlínský kraj hodlá podpořit i jím zřizované školy, které nemohou čerpat dotační výzvy vypsané krajem. Dále bude pokračovat dotační výzva pro druhé stupně základních škol. „Předpokládáme, že zájem bude vyšší, neboť školy už jsou nyní o projektu více informované a také poskytovatelé mohou své nabídky přizpůsobit svým zkušenostem ze spolupráce se školami v pilotním roce a realizace dalších kurzů tak bude jednodušší. Chci poděkovat učitelům a ředitelům, bez jejichž aktivního přístupu by to nešlo,“ uzavřela radní Zuzana Fišerová.

 

Zdroj: Zlínský kraj