O aplikaci ROSTEM 2050

9. březen 2022
O aplikaci ROSTEM 2050
Autor/ka článku: Iva Čermáková
O aplikaci ROSTEM 2050

Škola je základ života. Ale dobře víme, že spoustu zajímavých věci jsme se naučili i mimo ni – během volnočasových aktivit. A právě na ně se zaměřuje aplikace ROSTEM 2050.

ROSTEM 2050 chce v první řadě podporovat děti a mládež v zájmu o polytechnické vzdělávání. Neotřelou a interaktivní formou je naučit důležité dovednosti, které pro ně budou nepostradatelné v budoucnosti. A při troše štěstí jim i odhalit a usnadnit cestu k dalšímu vzdělání i budoucímu povolání.

Vzkaz z budoucnosti

Představte si, že dostanete možnost nahlédnout do své budoucnosti. Že už ve 12 letech získáte povědomí o tom, jak zúročit svůj talent. Že po maturitě nebudete naprosto bezradní v tom, čím byste jednou mohli být. Že nepůjdete slepě studovat obory, které vás neobohatí, jen proto, že vlastně nevíte co se sebou. Jak toho docílíme?

Propojíme reálný a virtuální svět v jedno

V září 2022 přijde na svět aplikace, která bude sdružovat a nabízet volnočasové aktivity polytechnického zaměření. Děti budou v reálném světě navštěvovat vědecko-technicky orientované zájmové kroužky i akce ve škole i mimo ni. Za svoji aktivitu budou v aplikaci ROSTEM 2050 získávat body a ocenění. Díky nim bude spolu s jejich reálnými dovednostmi růst a vyvíjet se také jejich virtuální avatar – jejich já z roku 2050. Avatar bude děti podporovat, koučovat a doporučoval jim podle jejich zaměření další kroky. Aby to bylo zajímavější, budou moci avataři dětí získávat různé ceny a odměny. Děti také budou mít možnost sledovat, jak se vyvíjí avataři jejich kamarádů nebo je zvát na akce.

 

Tato aktivita je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.